ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spencer,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spencer,-, *spencer,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inextricably linked, like Marks Spencer, or bacon and eggs, or foot-and-bloody-mouth.เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่แก้ไม่ออก เหมือนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือเบคอนกะไข่ หรือเท้ากับปากที่แตกเลือดไหล Hope Springs (2003)
Mr. Spencer, Mr. Guster, I'm afraid I have some unfortunate news.คูณสเปนเซอร์ , คุณกัสเตอร์ ผมเกรงว่า ผมมีข่าวร้ายมาบอก American Duos (2007)
Mr. Spencer, last time I checked, คุณสเปนเซอร์ เมื่อครั้งสุดท้ายฉันเช็ดแล้ว American Duos (2007)
Spencer, long time, no see.สเปนเซอร์ ไม่เจอกันตั้งนาน 65 Million Years Off (2007)
Oh, Spencer, you look so sad.โอ้ สเปนเซอร์ คุณดูเศร้าๆนะ 65 Million Years Off (2007)
Okay, Mr. Spencer, enough.โอเค คุณสเปนเซอร์ พอได้แล้ว 65 Million Years Off (2007)
Mr. Spencer, your antics have always been a little... let's say unorthodox.คุณสเปนเชอร์ การแสดงตลกของคุณมักจะมีเล็กน้อย... เรียกว่านอกรีตแล้วกัน 65 Million Years Off (2007)
Mr. Spencer, if you have any substantial information concerning the Christopher Franzen case, please get on with it.สเปนเซอร์ถ้านายมีข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวกับ คดีของคริสโตเฟอร์ เฟรนเซน ก็ช่วยบอกหน่อย 65 Million Years Off (2007)
spencer, pay attention.สเปนเซอร์ ตั้งใจหน่อย The Instincts (2008)
Spencer, you're next.สเปนเซอร์ ต่อไปตาลูกนะ Memoriam (2008)
Spencer, a g-man?สเปนเซอร์, พนักงานสืบสวน? Memoriam (2008)
Spencer, sergeant.จ่าสเปนเซอร์ Darkness (2009)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spencer \Spen"cer\, n. [OF. despensier. See {Spence}, and cf.
   {Dispenser}.]
   One who has the care of the spence, or buttery. [Obs.]
   --Promptorium Parvulorum.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spencer \Spen"cer\, n. [From the third Earl Spencer, who first
   wore it, or brought it into fashion.]
   A short jacket worn by men and by women. --Ld. Lutton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spencer \Spen"cer\, n. (Naut.)
   A fore-and-aft sail, abaft the foremast or the mainmast,
   hoisted upon a small supplementary mast and set with a gaff
   and no boom; a trysail carried at the foremast or mainmast;
   -- named after its inventor, Knight Spencer, of England
   [1802].
   [1913 Webster]
 
   {Spencer mast}, a small mast just abaft the foremast or
    mainmast, for hoisting the spencer. --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trysail \Try"sail\, n. (Naut.)
   A fore-and-aft sail, bent to a gaff, and hoisted on a lower
   mast or on a small mast, called the trysail mast, close abaft
   a lower mast; -- used chiefly as a storm sail. Called also
   {spencer}. --Totten.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top