ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spence.

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spence.-, *spence.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just talked to spence. he's gonna be fine.ฉันไปคุยกับสเปนซ์มา เขาไม่เป็นไร Faceless, Nameless (2009)
I'm serious, Spence. Turns out Newhoff and his daughter Aren't exactly Venus and Serena,จริงๆนะ นิวฮอฟกับลูกสาว ไม่ใช่วีนัส กับเซเรน่า Reality Bites Me (2010)
I don't need another parent, Spence. One's plenty.ฉันไม่อยากมีผู้ปกครองเพิ่มขึ้นมาอีก คนเดียวก็เกินพอแล้ว The Badass Seed (2011)
( sighs ) it's a tape gun, Spence. You won't get hurt.มันคือเทปปืนนะ, สเปนซ์ ไม่ทำให้คุณเจ็บหรอกนะ The Badass Seed (2011)
No, hey, spence. Hey. He's dead, okay?ไม่, เฮ้ สเปนซ เฮ้ เขาตายแล้ว โอเค? For Whom the Bell Tolls (2011)
Spence. What do you mean, he's gone?สเปนซ์ คุณหมายความว่ายังไง เขาหายไปแล้วเหรอ It Takes a Village (2011)
Spence. Look, we gotta talk about this.สเปนซ์ ฟังนะ เราต้องคุยกัน Proof (2011)
Wait, Spence. Stop here.เดี๋ยวก่อน สเปนซ์ หยุดก่อน Father Knows Best (2012)
Hey, Spence. May I?เฮ้ สเปนซ์ ขอหน่อยสิ Divining Rod (2012)
Hey, Spence. Mission accomplished.เฮ้ สเปนซ์ ภารกิจสำเร็จแล้ว Misery Loves Company (2013)
Sorry, Spence. My bad.โทษที สเปนซ์ ฉันผิดเอง A Dangerous gAme (2013)
Spence. You don't...สเปนซ์ คุณไม่ได้เป็นแบบนั้น... Magnum Opus (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spence \Spence\, n. [OF. despense, F. d['e]pense, buffet,
   buttery, fr. OF. despendre to spend, distribute, L.
   dispendere, dispensum. See {Dispense}, {Spend}.]
   1. A place where provisions are kept; a buttery; a larder; a
    pantry.
    [1913 Webster]
 
       In . . . his spence, or "pantry" were hung the
       carcasses of a sheep or ewe, and two cows lately
       slaughtered.             --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Bluff Harry broke into the spence,
       And turned the cowls adrift.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The inner apartment of a country house; also, the place
    where the family sit and eat. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top