ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solomon islands

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solomon islands-, *solomon islands*, solomon island
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did your wife read anything about the Solomon Islands on the internet?ภารยาคุณได้อ่านอะไรเกี่ยวกับ หมู่เกาะโซโลมอนในเน็ตมั้ยครับ Like Stars on Earth (2007)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所罗门群岛[Suǒ luó mén qún dǎo, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Solomon Islands in southwest Pacific, #43,492 [Add to Longdo]
索国[Suǒ Guó, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Solomon Islands [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salomonen {pl}; Salomoninseln [geogr.]Solomon Islands (sb) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Solomon Islands
   n 1: the southern Solomon Islands that since 1978 form an
      independent state in the British Commonwealth
   2: the northernmost islands are part of Papua New Guinea; the
     remainder form an independent state within the British
     Commonwealth [syn: {Solomons}, {Solomon Islands}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top