ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solomon!

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solomon!-, *solomon!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา solomon! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *solomon!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, hey, Solomon!Hey, hey,! We Bought a Zoo (2011)
Solomon!We Bought a Zoo (2011)
Hey, good boy, good Solomon!Hey, เด็กดี, ดีโซโลมอน! We Bought a Zoo (2011)
Good Solomon!ดีโซโลมอน! We Bought a Zoo (2011)
Solomon!! โซโลมอน We Bought a Zoo (2011)
Solomon!We Bought a Zoo (2011)
Afternoon, Solomon!บ่าย! โซโลมอน We Bought a Zoo (2011)
Hi, Solomon!สวัสดีครับ! โซโลมอน We Bought a Zoo (2011)
Hey, Solomon! Solomon, stop! Solomon!นี่โซโลม่อน หยุดนะ The Cobbler (2014)
- Go get 'em, Mr. Solomon. - You idiot!- Zeigen Sie"s ihnen, Mr Solomon! Monsters, Inc. (2001)
It's Sullivan, not Solomon. - What?- Sullivan, nicht Solomon! Monsters, Inc. (2001)
Solomon!Solomon! Blood Diamond (2006)
Solomon!Solomon! Blood Diamond (2006)
- Solomon, come here!- Solomon! Solomon! Solomon! Blood Diamond (2006)
- Solomon.Solomon! - Nein. Solomon Kane (2009)
- Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
- Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Nein! Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Stop! Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon, please help us! Please!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
- Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Nicht! Solomon Kane (2009)
Solomon, no, it's a trap!Es ist eine Falle, Solomon! Solomon Kane (2009)
God, Solomon!Oh Gott, Solomon! Solomon Kane (2009)
Solomon!Solomon! Solomon Kane (2009)
Carl Solomon!Carl Solomon! Howl (2010)
Holy Solomon!Heilig Solomon! Howl (2010)
Solomon!Solomon! Meek's Cutoff (2010)
Hey, hey, Solomon!Hey, hey, Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Solomon!Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Hey, good boy, good Solomon!Hey, braver Junge, brav, Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Good Solomon! Good boy!Braver Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Solomon!Warte! Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Solomon!Solomon! We Bought a Zoo (2011)
Hi, Solomon!Hi, Solomon! We Bought a Zoo (2011)
You and me against this hawker, Solomon.Du existierst nur wegen Solomon! Fresh Meat (2012)
Solomon!Solomon! 12 Years a Slave (2013)
Solomon!Solomon! 12 Years a Slave (2013)
solomon!Solomon! The Slump (2013)
Solomon!Solomon! The Warrior Class (2014)
Solomon!Solomon! The Warrior Class (2014)
Solomon!Solomon! The Warrior Class (2014)
Solomon!Solomon! The Warrior Class (2014)
- Solomon!- Solomon! The Warrior Class (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solomon \Sol"o*mon\, n.
   One of the kings of Israel, noted for his superior wisdom and
   magnificent reign; hence, a very wise man. -- {Sol`o*mon"ic},
   a.
   [1913 Webster]
 
   {Solomon's seal} (Bot.), a perennial liliaceous plant of the
    genus {Polygonatum}, having simple erect or curving stems
    rising from thick and knotted rootstocks, and with white
    or greenish nodding flowers. The commonest European
    species is {Polygonatum multiflorum}. {Polygonatum
    biflorum} and {Polygonatum giganteum} are common in the
    Eastern United States. See Illust. of {Rootstock}.
 
   {False Solomon's seal} (Bot.), any plant of the liliaceous
    genus {Smilacina} having small whitish flowers in terminal
    racemes or panicles.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top