Search result for

soil morphology

(1 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soil morphology-, *soil morphology*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil Morphology สัณฐานของดิน [สิ่งแวดล้อม]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

soil ( S OY1 L) morphology ( M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0)

 


  

 
soil
 • ดิน: พื้นดิน, การทำให้เปื้อน [Lex2]
 • ทำให้เปื้อน: ทำให้สกปรก, ทำให้มัวหมอง [Lex2]
 • (ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย. [Hope]
 • (n) ดิน,มลทิน,รอยเปื้อน [Nontri]
 • (vi,vt) สกปรก,เปื้อน,มีมลทิน,ด่างพร้อย,มัวหมอง [Nontri]
 • /S OY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
morphology
 • วิชาว่าด้วยการศึกษารูปร่างสัตว์และพืช: วิชาการศึกษารูปร่างหิน, วิชาการศึกษาการผันคำ-คำพูด [Lex2]
 • (มอร์ฟอส\'โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างของสัตว์และพืช. ###SW. morphologic adj. morphological adj. morphologist n. [Hope]
 • /M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top