ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sir

S ER1   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sir-, *sir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ
Sir[N] คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ, See also: เซอร์, Syn. lord, knight, baron, master
Sir[N] คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย, Syn. Mister, Your Honor, Your Excellency, Your Majesty
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ
sire[N] คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ, See also: เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
sire[N] บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy
sire[VT] เป็นพ่อพันธุ์, See also: สืบพันธุ์, มีลูก, Syn. breed, give birth to
siren[N] เสียงหวอ, See also: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย, Syn. horn, signal, whistle
sirup[N] น้ำเชื่อม
sirloin[N] เนื้อสันนอก, See also: ชิ้นเนื้อวัวเหนือขาหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sir(เซอร์) n. ท่าน,คุณใต้เท้า, See also: Sir n. คำนำหน้าตำแหน่งอัศวินหรือ baronet
sir squadronกองบินขนาดกลางของกองทัพอากาศ
sire(ไซ'เออะ) n. ฝ่าบาท,บิดา,บรรพบุรุษชาย,พ่อม้า,บุคคลผู้มีตำแหน่งสำคัญ,ม้าพันธุ์ตัวผู้,พ่อพันธุ์สัตว์ vt. แพร่พันธุ์,สืบพันธุ์,มีลูก,เป็นพ่อพันธุ์, Syn. beget
siren(ไซ'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ
sirloin(เซอ'ลอยน์) n. เนื้อสันอก
sirocco(ซะรอค'โค) n. ลมร้อน,แห้งและมีฝุ่นที่พัดผ่านแอฟริกาเหนือ,ลมร้อนนำฝนจากทางใต้
sirup(เซอ'รัพ) n.,vt. =syrup (ดู)
sirupy(เซอ'ระพี) adj. =syrupy (ดู)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable

English-Thai: Nontri Dictionary
sir(n) ตำแหน่งขุนนาง,ท่าน,ใต้เท้า,ขอรับ
sire(n) พ่อม้า,พ่อ,ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
siren(n) หวูด,พรายน้ำ,แตรสัญญาณ,หญิงล่อลวง,หญิงสวย,เสียงคราง
sirloin(n) เนื้อสัน
sirocco(n) ลมร้อน
sirup(n) น้ำอ้อย,น้ำเชื่อม
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siriasis; heliosis; sunstroke๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sirup; syrup๑. ยาน้ำเชื่อม๒. น้ำเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sirindhorniaeจำปีสิรินธร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arise, Sir Jiminy Cricket.จงลุกขึ้น เซอร์ จิมืนี คริกเก็ต Pinocchio (1940)
Sir Jiminy!เซอร์ จิมืนี! Pinocchio (1940)
And where was Sir Jiminy?และสถานที่ที่เป็น เซอร์ จิมืนี? Pinocchio (1940)
Sir George and Lady Moore.ท่านเซอร์จอร์จและคุณหญิงมัวร์ ดัดลี่ย์ เทนแนนท์ Rebecca (1940)
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า Help! (1965)
Just think, sir Washington, Jefferson Lincoln....วอชิงตัน, เจฟเฟอร์สัน... ...ลินคอล์น Blazing Saddles (1974)
I'm sorry, Mr. Gandhi, sir but you're under arrest.ขอโทษครับ คุณถูกจับแล้ว Gandhi (1982)
Sport and blood, Sir Evelyn.กีฬาและเลือดเซอร์ เอฟลึน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn!เซอร์ เอฟลึน! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The coffee, Sir Evelyn, the coffee.เครื่องชงกาแฟเซอร์ เอฟลึน, เครื่องชงกาแฟ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn. Excuse me.เซอร์ เอฟลึน ขอโทษ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn told us all you've done for Lord Clayton.เซอร์ เอฟลึน บอกกับเราว่าสิ่งที่คุณได้ทำลอร์ดเคลย์ตัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sirA gentleman called in your absence, sir.
sirAll right, sir, The salad bar is over there.
sirAnything else, sir?
sirBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
sirCould you be a little quieter, sir?
sirEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...
sirFor what time, sir?
sirHe bears the title of Sir.
sirHe looked into the farmer's smiling red face, "Yes, sir." He said.
sirHi! What is the purpose of your visit, sir?
sirHow many are there in your party, sir?
sirI'll take your suitcase to your room sir.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อสันนอก[N] sirloin, Ant. เนื้อสันใน
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
ขอรับ[END] yes, See also: sir, right, Syn. ครับ, ขอรับกระผม, Example: ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ, Thai definition: คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้
เจ้าข้า[INT] sir/madam, Thai definition: คำร้องบอกกล่าว
ไซเรน[N] siren, Example: เสียงไซเรนและเสียงรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คำรามสนั่นตลอดเส้นทาง, Thai definition: เครื่องส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัย บอกหมดภัย หรือเตือนให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
หวอ[N] siren, Example: รถตำรวจเปิดหวอวิ่งเข้าไปในซอยบ้านผมสองคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir

CMU English Pronouncing Dictionary
SIR S ER1
SIRE S AY1 ER0
SIRK S ER1 K
SIRS S ER1 R Z
SIRI S IH1 R IY0
SIRIS S AY1 R IH0 S
SIRES S AY1 R Z
SIREK S AY1 R IH0 K
SIREN S AY1 R AH0 N
SIRIS S IH1 R IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sir (n) sˈɜːʳr (s @@1 r)
sire (v) sˈaɪər (s ai1 @ r)
sirs (n) sˈɜːʳz (s @@1 z)
sired (v) sˈaɪəd (s ai1 @ d)
siren (n) sˈaɪərən (s ai1 @ r @ n)
sires (v) sˈaɪəz (s ai1 @ z)
sirup (n) sˈɪrəp (s i1 r @ p)
sirdar (n) sˈɜːʳdaːr (s @@1 d aa r)
sirens (n) sˈaɪərənz (s ai1 @ r @ n z)
siring (v) sˈaɪərɪŋ (s ai1 @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人, #18,518 [Add to Longdo]
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ㄧㄣˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005, #23,590 [Add to Longdo]
警笛[jǐng dí, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˊ, ] siren, #46,290 [Add to Longdo]
警报器[jǐng bào qì, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] siren, #50,352 [Add to Longdo]
天狼星[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座, #52,675 [Add to Longdo]
沙朗[shā lǎng, ㄕㄚ ㄌㄤˇ, ] sirloin (loan word), #94,426 [Add to Longdo]
牛柳[niú liǔ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, ] sirloin, #238,558 [Add to Longdo]
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]
柯南・道尔[Kē nán, ㄎㄜ ㄋㄢˊ· Dao4 er3, / ] Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirup {m}syrup [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl} | mein Herrsir | sirs | Sir, ... [Add to Longdo]
Sirene {f} | Sirenen {pl}siren | sirens [Add to Longdo]
Sirtaki {m}syrtos [Add to Longdo]
Sirup {m} (aus Zuckerrohr)treacle [Add to Longdo]
Sirup {m}molasses [Add to Longdo]
sirupartig; sirupähnlich {adj}syrupy [Add to Longdo]
Sirkihkuckuck {m} [ornith.]Sirkeer Cuckoo [Add to Longdo]
Sirystestyrann {m} [ornith.]Sirystes [Add to Longdo]
Siratangare {f} [ornith.]Sira Tanager [Add to Longdo]
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
choisir(vt) |je choisis, tu choisis, il choisit, nous choissisons, vous choisissez, ils choisissent| เลือก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]
はあっ;はーッ;ハーッ[, haatsu ; ha-tsu ; ha-tsu] (int) (acknowledging a superior) (See はい・1) Yes sir; Yes ma'am [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]
テレウェイシリウス[てれうえいしりうす, tereueishiriusu] Teleway Sirius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sir \Sir\, n. [OE. sire, F. sire, contr. from the nominative L.
   senior an elder, elderly person, compar. of senex,senis, an
   aged person; akin to Gr. ??? old, Skr. sana, Goth. sineigs
   old, sinista eldest, Ir. & Gael. sean old, W. hen. Cf.
   {Seignior}, {Senate}, {Seneschal}, {Senior}, {Senor},
   {Signor}, {Sire}, {Sirrah}.]
   1. A man of social authority and dignity; a lord; a master; a
    gentleman; -- in this sense usually spelled sire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was crowned lord and sire.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
       In the election of a sir so rare.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A title prefixed to the Christian name of a knight or a
    baronet.
    [1913 Webster]
 
       Sir Horace Vere, his brother, was the principal in
       the active part.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. An English rendering of the LAtin Dominus, the academical
    title of a bachelor of arts; -- formerly colloquially, and
    sometimes contemptuously, applied to the clergy. --Nares.
    [1913 Webster]
 
       Instead of a faithful and painful teacher, they hire
       a Sir John, which hath better skill in playing at
       tables, or in keeping of a garden, than in God's
       word.                 --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A respectful title, used in addressing a man, without
    being prefixed to his name; -- used especially in speaking
    to elders or superiors; sometimes, also, used in the way
    of emphatic formality. "What's that to you, sir?"
    --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   Note: Anciently, this title, was often used when a person was
      addressed as a man holding a certain office, or
      following a certain business. "Sir man of law." "Sir
      parish priest." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Sir reverance}. See under {Reverence}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sir
   n 1: term of address for a man
   2: a title used before the name of knight or baronet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Save Instruction Recognition
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Selective Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Serial InfraRed (HP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sicherheit im Rechenzentrum (TPS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Statistical Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sustained Information Rate (SMDS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top