ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sir.

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sir.-, *sir.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me, sir. I have brought your breakfast.ขอโทษที่รบกวนค่ะท่าน อาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะ Absolute (2017)
Hello, sir. I take it this is your business?สวัสดีครับ นี่คือร้านของคุณใช่ไหม Salesmen Are Like Vampires (2017)
Everything's ready, sir. Don't worry.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องห่วง The King (2017)
Let's pop him, sir. No one will know.ยิงแม่งทิ้งไปเลย ไม่มีใครรู้หรอก The King (2017)
CHOI Du-il, sir. Hello, sir.ชเว ดูอิล ครับท่าน The King (2017)
Don't worry sir. This car is bulletproofอย่าห่วง ไปเลย รถเรากันกระสุน ได้ The Fate of the Furious (2017)
Yes, sir. Abs of steel.ครับผม กล้ามเหล็ก! The Lego Batman Movie (2017)
Bringing it, sir. For queen and country!ส่งไปเลยครับ เพื่อราชินีและประเทศ! The Lego Batman Movie (2017)
Right away, sir. Anything for you, padre.- ได้หมดฮะ ป่าปี๊ The Lego Batman Movie (2017)
Excuse me, sir. Do you have an appointment?ขอโทษค่ะ คุณนัดไว้ไหมคะ The Space Between Us (2017)
Please, sir. Please!ขอล่ะท่าน ได้โปรด Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Yes, sir. I miss the parade?ใช่ครับ ผมพลาดขบวนพาเหรด Kong: Skull Island (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sir.A gentleman called in your absence, sir.
sir.He bears the title of Sir.
sir.He looked into the farmer's smiling red face, "Yes, sir." He said.
sir.I'll take your suitcase to your room sir.
sir.Oh, thank you, kind sir.
sir.The conference is already over, sir.
sir.This is the last train, sir.
sir.We have something special for you, sir.
sir.You can go now, sir.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sir \Sir\, n. [OE. sire, F. sire, contr. from the nominative L.
   senior an elder, elderly person, compar. of senex,senis, an
   aged person; akin to Gr. ??? old, Skr. sana, Goth. sineigs
   old, sinista eldest, Ir. & Gael. sean old, W. hen. Cf.
   {Seignior}, {Senate}, {Seneschal}, {Senior}, {Senor},
   {Signor}, {Sire}, {Sirrah}.]
   1. A man of social authority and dignity; a lord; a master; a
    gentleman; -- in this sense usually spelled sire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was crowned lord and sire.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
       In the election of a sir so rare.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A title prefixed to the Christian name of a knight or a
    baronet.
    [1913 Webster]
 
       Sir Horace Vere, his brother, was the principal in
       the active part.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. An English rendering of the LAtin Dominus, the academical
    title of a bachelor of arts; -- formerly colloquially, and
    sometimes contemptuously, applied to the clergy. --Nares.
    [1913 Webster]
 
       Instead of a faithful and painful teacher, they hire
       a Sir John, which hath better skill in playing at
       tables, or in keeping of a garden, than in God's
       word.                 --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A respectful title, used in addressing a man, without
    being prefixed to his name; -- used especially in speaking
    to elders or superiors; sometimes, also, used in the way
    of emphatic formality. "What's that to you, sir?"
    --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   Note: Anciently, this title, was often used when a person was
      addressed as a man holding a certain office, or
      following a certain business. "Sir man of law." "Sir
      parish priest." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Sir reverance}. See under {Reverence}, n.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Save Instruction Recognition
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Selective Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Serial InfraRed (HP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sicherheit im Rechenzentrum (TPS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Statistical Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sustained Information Rate (SMDS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top