ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salut!

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salut!-, *salut!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salut! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salut!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bye!Salut! Amélie (2001)
- Salut!- ชนแก้ว Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Hi, buddy!Salut! The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Come in.Harumi, kann ich jetzt? - Herein. - Salut! Story of a Prostitute (1965)
Salute!Salut! Story of a Prostitute (1965)
Hello, Antoine.- Salut! Bed & Board (1970)
Thanks.- Schon gut. Salut! Bed & Board (1970)
- See you around.Also dann, Salut! Bis bald. - Danke, Salut! Bed & Board (1970)
Well, see you later.Salut! - Salut! Bed & Board (1970)
Evening.'n Abend! - Salut! Bed & Board (1970)
Don't I owe you 100 francs?Salut! Ich schulde dir doch hundert Francs... Bed & Board (1970)
- Listen, Maurice...Ha, ha! Salut! - Au! The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972)
Hi...Salut! Going Places (1974)
Hi.Salut! The Wing or The Thigh? (1976)
Let's go.Salut! Love on the Run (1979)
Hello!- Salut! The Party (1980)
Bye!- Salut! The Party (1980)
Bye!- Salut! The Party (1980)
Hello!- Salut! The Party (1980)
Hi!Salut! The Party (1980)
Hi!- Salut! The Party (1980)
Hey, Raoul!- Salut! - Hey, Raoul! The Party (1980)
Hi!Salut! The Party (1980)
Hi!- Salut! The Party (1980)
Oh, thank you.Oh, vielen Dank. - Salut! The Party (1980)
Hello.Salut! The Professional (1981)
Ciao.Salut! The Party 2 (1982)
Ciao.Salut. - Salut! The Party 2 (1982)
-Shhh, sleeping...Salut! ... Gibst du ihn mir? The Party 2 (1982)
Ciao.Salut! The Party 2 (1982)
Good evening.Guten Abend! Salut! The Party 2 (1982)
- Okay, I'm goneHab keine Sorge. Salut! Three Men and a Cradle (1985)
We will go nowSalut! Three Men and a Cradle (1985)
- Good byeSalut! - Salut! Three Men and a Cradle (1985)
See you in two weeks, bye nowBis in 14 Tagen! Salut! Three Men and a Cradle (1985)
- Oh, hiSalut Jacques! - Salut! Three Men and a Cradle (1985)
I'm no wallflowerIhr kommt ja wohl allein zurecht. Salut! Three Men and a Cradle (1985)
Nurseries aren't my kick See youIn einem Kindergarten habe ich nichts verloren. Salut! Three Men and a Cradle (1985)
Sure- Okay. - Gut. - Salut! Three Men and a Cradle (1985)
Then I'll be off now I can't thank you enoughGut, ich fahre jetzt. Vielen Dank, ihr Drei! Salut! Three Men and a Cradle (1985)
- Take careSalut! - Salut! Three Men and a Cradle (1985)
- Good bye- Salut! Three Men and a Cradle (1985)
- See you laterSalut! Three Men and a Cradle (1985)
Hi, there!Salut! Guten Tag, die Herren! Jean de Florette (1986)
- Hello, M. Jean!Salut! Guten Tag, Monsieur Jean! Jean de Florette (1986)
- Hello!Salut! Jean de Florette (1986)
Greetings, neighbor!Salut! Jean de Florette (1986)
Salute!Salut! Spaceballs (1987)
- Salute!- Salut! Spaceballs (1987)
§tefan, salute!Piäta, Salut! Chodník cez Dunaj (1989)

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  salut /saly/ 
   greeting; salvage; salvation; recovery

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Salut /zaluːt/ 
   salute

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top