ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sylvanus

S IH1 L V AH0 N IH0 S   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sylvanus-, *sylvanus*, sylvanu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sylvanus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sylvanus*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Macaca Sylvanus.บ่งบอกว่าเป็น มาคาคา ซิลเวนัส The Corpse on the Canopy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLVANUS S IH1 L V AH0 N IH0 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sylvanus
   n 1: (Roman mythology) god of woods and fields and flocks; Pan
      is the Greek counterpart [syn: {Sylvanus}, {Silvanus}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top