ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sylvania

S IH0 L V EY1 N IY0 AH0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sylvania-, *sylvania*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was 1981. Constance Welch, 24 years old, jumps off Sylvania Bridge, drowns in the river.นี่ ในปี 1981 Constance Welch อายุ 24 กระโดดจากสะน Sylvania ลงแม่น้ำ Pilot (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLVANIA S IH0 L V EY1 N IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシルバニア[, toranshirubania] (n) Transylvania [Add to Longdo]
ペンシルベニア(P);ペンシルバニア[, penshirubenia (P); penshirubania] (n) Pennsylvania; (P) [Add to Longdo]
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[, penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top