ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swanke

S W AO1 NG K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swanke-, *swanke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swanke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swanke*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SWANKE    S W AO1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swanked    (v) swˈæŋkt (s w a1 ng k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radaufhängungswanken {n}suspension roll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top