ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sullenberger

S AH1 L AH0 N B ER0 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sullenberger-, *sullenberger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SULLENBERGER S AH1 L AH0 N B ER0 G ER0

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Captain Sullenberger, for being here today.Danke, Kapitän Sullenberger, für Ihre Anwesenheit. Sully (2016)
When was your last drink, Captain Sullenberger?Hatten Sie getrunken, Kapitän Sullenberger? Sully (2016)
Sullenberger couldn't be here.Sullenberger konnte nicht kommen. Sully (2016)
Why Captain Sullenberger made that fateful decision to tum the Hudson into a runway? We", only he can answer.Wieso sich Kapitän Sullenberger entschieden hat, unverantwortlicherweise den Hudson zu seiner Landebahn zu machen, das weiß nur er allein. Sully (2016)
Sully Sullenberger, are you a hero or a fraud?Sully Sullenberger, was sind Sie? Ein Held oder ein Betrüger? Sully (2016)
It's because Captain Sullen berger did not head back to LaGuardia.Nur, weil Kapitän Sullenberger nicht versucht hat, LaGuardia zu erreichen. Sully (2016)
Look, I just finished training on the A320 and I can tell you, the only reason the plane operated as well as it did, that the aircraft could land anywhere, is because Captain Sullenberger turned on the Auxiliary Power Unit.Ich hab gerade mein A320-Training absolviert und kann Ihnen sagen, es gab nur einen Grund dafür, dass die Maschine überhaupt landen konnte: nämlich, dass Kapitän Sullenberger die Hilfsturbine startete. Sully (2016)
Captain Sullenberger?Kapitän Sullenberger? Sully (2016)
Captain Sullenberger, I'd give you this whole hotel if I could.Kapitän Sullenberger, ich würde Ihnen das Hotel schenken, wenn ich könnte. Sully (2016)
Captain "Sully" Sulienberger, who, with almost no time, became a man for all time.Kapitän "Sully" Sullenberger, der Mann, dem kaum Zeit blieb und den wir nun für alle Zeit in Erinnerung behalten. Sully (2016)
Per the request of Captain Sullenberger and the union, Airbus has agreed to link us via satellite to today's piloted simulations.Vorher werden wir auf Ersuchen von Kapitän Sullenberger und der Gewerkschaft den von der Firma Airbus für heute angesetzten Flugsimulationen per Satellitenübertragung beiwohnen. Sully (2016)
and it's you, Captain Sullenberger.Und das sind Sie, Kapitän Sullenberger. Sully (2016)
CHESLEY SULLENBERGER: 155 is a number, but when you can put faces to it and not just 155 faces, but the other faces, the wives, the daughters, the sons, the fathers, the mothers, the brothers, CHESLEY SULLENBERGER: 155 ist eine Zahl, aber wenn man ihr Gesichter zuordnen kann, und nicht nur 155 Gesichter, sondern auch die anderen Gesichter, die Ehefrauen, die Töchter, die Söhne, die Väter, die Mütter, die Brüder, Sully (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top