Search result for

sudd

(103 entries)
(0.0978 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sudd-, *sudd*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sudden    [ADV] ทันทีทันใด, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด, Syn. abrupt, immediate, unexpected
suddenly    [ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden death clauseข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden heat of passionบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden onsetการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden peril ruleกฎว่าด้วยภยันตรายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick

English-Thai: Nontri Dictionary
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sudd"Now I must say good-bye," he said suddenly.
suddI had been working for two hours when I suddenly felt sick.
suddAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
suddSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.
suddThey were treating me so rudely that I suddenly just lost it.
suddThere are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.
suddAll of a sudden my mother began to sing.
suddThe gas tank suddenly blew up.
suddCake? I'm suddenly hungry again.
suddBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.
suddFrom this point the climb became suddenly steep.
suddHe suddenly noticed his wallet was missing.
suddJack stopped talking all of a sudden when Mary went into the room.
suddMr Jordan woke up suddenly.
suddJohn put his foot on the brake and we stopped suddenly.
suddMr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.
suddJohn got suddenly ill, but in the case of Bill, he simply forgot about the meeting.
suddSorry, but it all came about so suddenly that I haven't got a handle on the situation yet.
suddThe manager of the team quit suddenly.
suddThen all of a sudden a good idea came to me.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน The Old Man and the Sea (1958)
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า Blazing Saddles (1974)
She was telling me something When you suddenly showed up.หล่อนกำลังจะบอกบางอย่างกับฉัน แล้วจู่ๆเธอก็โผล่มา. Suspiria (1977)
And suddenly, there she was.แล้วจู่ ๆ เธอก็โผล่มา Airplane! (1980)
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน Airplane! (1980)
I went to the railroad station, I got there, and suddenly, I had to draw out my pistol.ฉันไปที่สถานีรถไฟฉันไปที่นั่น และจู่ ๆ ฉันต้องดึงปืนออก Idemo dalje (1982)
You come from the streets and suddenly you're up here.คุณมาจากข้างถนน ได้ขึ้นมาอยู่บนนี้ Dirty Dancing (1987)
You were away out of a sudden!แกเคยหนีไป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
He may not be able to control power that has awakened so suddenly.บางทีเขายังไม่สามารถควบคุมพลัง นั้นได้ตอนที่เขาตื่นในทันที Akira (1988)
What do you think would happen if I suddenly came out with a new book?นายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจู่ๆ ฉันพิมพ์หนังสือใหม่ออกมา Field of Dreams (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ    [ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน    [ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที [ADV] suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น [ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก    [ADV] suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง    [ADV] bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว [ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปัจจุบันทันด่วน    [ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly   FR: disparaître soudainement
โดยฉับพลัน[adv.] (dōi chapphlan) EN: suddenly   
โดยกะทันหัน[adv.] (dōi kathanhan) EN: suddenly   
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDD    S AH1 D
SUDDEN    S AH1 D AH0 N
SUDDAM    S AH2 D AA1 M
SUDDATH    S AH1 D AH0 TH
SUDDUTH    S AH1 D AH0 TH
SUDDETH    S AH1 D EH0 TH
SUDDAM'S    S AH2 D AA1 M Z
SUDDARTH    S AH1 D AA0 R TH
SUDDENLY    S AH1 D AH0 N L IY0
SUDDERTH    S AH1 D ER0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sudden    (n) (s uh1 d n)
suddenly    (a) (s uh1 d n l ii)
suddenness    (n) - (s uh1 d n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] sudden; abrupt [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly [Add to Longdo]
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, ] suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, / ] sudden attack [Add to Longdo]
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] sudden thrust with the mace; to play one's trump card [Add to Longdo]
撒然[sā rán, ㄙㄚ ㄖㄢˊ, ] sudden [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sudd \Sudd\ (s[u^]d), n. [Ar. sadd barrier.]
     A tangled mass of floating vegetal matter obstructing
     navigation. [Central Africa]
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?

Go to Top