ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substrate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substrate-, *substrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), See also: starting material

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
substrateตัวถูกเปลี่ยน (วิทยาเอนไซม์), ซับสเตรต [ มีความหมายเหมือนกับ substratum ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substrateซับสเตรต [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
substrate๑. ที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตขึ้น [ มีความหมายเหมือนกับsubstratum ]๒. สารตั้งต้น [ ในปฏิกิริยาเอนไซม์ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substrateซับสเตรต [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม The Zazzy Substitution (2010)
You need to add a substrate high in carbon to balance the nitrogen, and one of the most efficient substrates on earth is pure sawdust.คุณต้องใส่เชื้อหมักที่มีคาร์บอนสูง เพื่อถ่วงดุลไนโตรเจน และเชื้อหมักที่ได้ผล มากที่สุดในโลก The Good Earth (2012)
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์ The Bod in the Pod (2012)
Silicon substrate's gone.สารซิลิกอนเสียหาย The Grey Hat (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
substrate
substrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substrate
substrates

WordNet (3.0)
substrate(n) the substance that is acted upon by an enzyme or ferment
substrate(n) a surface on which an organism grows or is attached, Syn. substratum
substrate(n) any stratum or layer lying underneath another, Syn. substratum
substrate(n) an indigenous language that contributes features to the language of an invading people who impose their language on the indigenous population, Syn. substratum

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Substrate

n. A substratum. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Substrate

a. Having very slight furrows. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Substrate

v. t. [ L. substratus, p. p. of substrahere. See Substratum. ] To strew or lay under anything. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The melted glass being supported by the substrated sand. Boyle. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基板[jī bǎn, ㄐㄧ ㄅㄢˇ,  ] substrate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodengrundheizung { f }substrate heating [Add to Longdo]
Substrat { n }; Trägermaterial { n } | Substrate { pl }substrate | substrates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基板[きばん, kiban] (n) { comp } substrate; (computer) circuit board #13,389 [Add to Longdo]
基質[きしつ, kishitsu] (n) (1) substrate (i.e. in biochemistry); (2) matrix (i.e. in biology); stroma #17,961 [Add to Longdo]
引き剥し強度[ひきはがしきょうど, hikihagashikyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate) [Add to Longdo]
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P) [Add to Longdo]
回路基板[かいろきばん, kairokiban] (n) (electrical circuit) substrate [Add to Longdo]
共通基板[きょうつうきばん, kyoutsuukiban] (n) common substrate [Add to Longdo]
支持層[しじそう, shijisou] (n) base support (e.g. for a party in an election); substrate; load bearing layer; supporting layer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基板[きばん, kiban] board, substrate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top