ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stutes

S T UW1 T S   
207 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stutes-, *stutes*, stute
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stutes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stutes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
stutter[VI] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดติดอ่าง, Syn. falter, stammer, stumble
stutter[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดติดอ่าง, Syn. falter, stammer, stumble
stutter[N] การพูดตะกุกตะกัก, See also: การพูดติดอ่าง, Syn. falter, stammer
astuteness[N] ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
stutter(สทัท'เทอะ) vi.,vt. พูดติดอ่าง,พูดตะกุกตะกัก., See also: stutterer,stutteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
stutter(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postuterine-หลังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingual titubation; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stammering; dysphemia; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysphemia; stammering; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
titubation, lingual; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You stuttering prick, you!แกไอลูกหมาเอ้ย Goodfellas (1990)
Do I stutter? I play those.หูหนวกหรอ เล่นสิ Goodfellas (1990)
- I thought it was Henry. - You're a mumbling, stuttering little fuck.ฉันนึกว่าเฮนรี่ แกไอกร๊วกเอ้ย เด็กอมมือ Goodfellas (1990)
Next to him, who would suspect poor, stuttering Professor Quirrell?แล้วต่อจากเขาใครเล่าจะสงสัย คนติดอ่าง อย่างศจ.ควีเรลล์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It wasn't very pretty at first, but then his stutter went away.มันก็ไม่ได้ / ฟังดูดีในช่วงแรกๆ แต่จากนั้น การพูดติดอ่าง /ก็หายไป The Notebook (2004)
See when he was a little kid he used to stutter real bad.มองย้อนไปในอดีต ที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆ / เค้าเคยเป็นเด็กที่พูดติดอ่าง The Notebook (2004)
Stammered, stutter, what's the difference?พูดติดอ่าง กับพูดตะกุกตะกัก / มันแตกต่างกันตรงไหน? The Notebook (2004)
[Stuttering] I think so. He will, too. He definitely will.คงงั้น เขาก็คงว่าดี เขาต้องว่าดี Imagine Me & You (2005)
Make something up, and don't stutter.มันเป็นโอกาสของแกแล้ว อย่าทำพลาดละ My Girl and I (2005)
You're easily offended, jealous, clumsy and you stutter when you lie,เธอขี้น้อยใจ ขี้หึง งุ่มง่าม และ อึกอัก เมื่อเธอโกหก My Girl and I (2005)
I told 'em when you find him, don't be surprised to hear him speak with a severe stutter.ฉันจะบอกพวกเขาเมื่อคุณเจอเขา ไม่ต้องแปลกใจหากเขา/พูดติดอ่างอย่างมาก Compulsion (2005)
I know why you stutter.ฉันรู้ว่าทำไมนายถึงติดอ่าง Compulsion (2005)
Truck in disrepair, a disheveled young man,severe stutter.รถเก่า ๆ โทรม ๆ เด็กหนุ่มมอซอ/Nติดอ่างอย่างรุนแรง Compulsion (2005)
So anyone else would have just seen a guy who stutters, but you saw the footpath killer.คนอื่น ๆ /Nอาจเห็นแค่เป็นคนติดอ่าง แต่คุณเห็นนักฆ่าข้างถนน Compulsion (2005)
Ok, I'm curious. Why'd he stutter?ก็ได้ ฉันอยากรู้ ทำไมเขาถึงติดอ่าง Compulsion (2005)
The footpath killer, why did he stutter?นักฆ่าข้างถนน ทำไมเขาพูดติดอ่าง Compulsion (2005)
- Like a stutter.เหมือนติดอ่าง/N Compulsion (2005)
Speaking of questions, you figured out yet why the footpath killer stuttered?พูดถึงคำถาม คุณนึกออกหรือยัง/Nว่าทำไมนักฆ่าข้างถนนถึงติดอ่าง Compulsion (2005)
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)
I still have no idea what causes a stutter.แต่ฉันยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดการพูดติดอ่าง Compulsion (2005)
You know, I figured it out. The stutter.คุณรู้ไหม ฉันคิดออกแล้วแหละ เรื่องติดอ่าง Compulsion (2005)
You know why the footpath killer stuttered?คุณรู้ว่าทำไมนักฆ่าข้างถนนติดอ่างงั้นเหรอ Compulsion (2005)
You said, "I know why you stutter" because you were buying time.คุณพูดว่า "ฉันรู้ว่าทำไมนายถึงติดอ่าง"/Nเพราะคุณอยากซื้อเวลา Compulsion (2005)
But you don't really know why he stuttered.แต่คุณไม่รู้จริง ๆ หรอก ว่าทำไมเขาติดอ่าง Compulsion (2005)
I'll tell you what I do ow about a stutter.ฉันบอกให้ก็ได้ ว่าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพวกติดอ่าง Compulsion (2005)
I told 'em when you find him... don't be surprised to hear him speak with a severe stutter.ฉันบอกพวกเขาแล้ว เมื่อคุณพบเขา... อย่าแปลกใจหากได้ยินว่า เขาพูดติดอ่างอย่างรุนแรง Extreme Aggressor (2005)
Not to sound skeptical, but come on... a stutter?ไม่ได้ไม่เชื่อนะ แต่ ไม่เอาน่า... ติดอ่างเหรอ Extreme Aggressor (2005)
Astute observation.เชาวน์สังเกต Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Damn, Garces. We catch one and he turns out to be a stutterer.ไปตายซะ กาเซส พวกเราจับได้คนนึง และเขากลายเป็นคนติดอ่าง Pan's Labyrinth (2006)
The stutterer spoke of an informer. Here... at the mill.เจ้าคนติดอ่างนั่นมันบอกว่า มีสายอยู่ในโรงโม่นี่ Pan's Labyrinth (2006)
# My stuttering voice #~เสียงมัน.. แตกพร่าไปหมด~ Dasepo Naughty Girls (2006)
But my point is,is that he's stutubborn.แต่ประเด็นของฉันคือ เขาดื้อ Let the Truth Sting (2007)
Ujostuttaa.โอ๋... Paranormal Activity (2007)
- [Stuttering] I don't know this game. - What game? This is for real.ไม่รู้ดิ. Bridge to Terabithia (2007)
All right, first up we have Andy... (STUTTERING)ทั้งหมดขวาแรกขึ้น เรามีแอนดี้ ... (พูดติดอ่าง) Balls of Fury (2007)
That... (STUTTERING)ที่ ... (พูดติดอ่าง) Balls of Fury (2007)
(STUTTERS) You...ไม่.. Twilight (2008)
And as you so astutely pointed out, he left the marks to prove it.And you two have a history. Power Trip (2008)
Astute, responsive. You thought well on your feet.ฉลาด ตอบสนองไว คุณคิดเองได้ดี 52 Pickup (2008)
My... childhood stuttering?เรื่องที่ผมเป็นเด็กติดอ่าง... Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
I might justut my finger to my earนอกจากเอานิ้วอุดหู Mirror, Mirror (2008)
well,um... that'S... it's really hard to... um,that... is your stuttering pathological and persistent or is it occasional and stress related?คือว่า... มัน... มันพูดยากนะ... All by Myself (2008)
I don'T... stutter.ฉันไม่ได้... พูดตะกุกตะกัก All by Myself (2008)
I had persistent pathological stuttering as a child, but it can be treated with rigorous speech therapy.ฉันมีอาการพูดตะกุกตะกักอย่างถาวรมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก แต่มันสามารถรักษาได้ด้วยการบำบัดการพูดอย่างเข้มงวด All by Myself (2008)
[stuttering] Rebecca.[ติดอ่าง]รีเบ็คก้า Confessions of a Shopaholic (2009)
[stuttering] They have shoe?พวกเขามีรองเท้ามั้ย Confessions of a Shopaholic (2009)
That's very astute. Good, because I don't want to settle either.เมื่อคืนมีความหมายมากกับผม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
When I came to Craig three months ago with this, he told me, and quite astutely, it's only a problem if you have a solution.เมื่อสามเดือนที่แล้ว ดิฉันมาพบกับเคร้ก พร้อมกับเรื่องนี้ เขาบอกกับฉันอย่างฉลาดว่า มันถือว่าเป็นปัญหาก็ได้ ถ้าคุณมีวิธีแก้ Up in the Air (2009)
Why are you stuttering?ทำไมพูดตะกุกตะกักอยู่ได้ Episode #1.5 (2009)
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ To Hell... And Back (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรื่อง[V] smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
แสนรู้[ADJ] intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai definition: มีปัญญาช่างรู้
เจ้าปัญญา[ADJ] wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
ปฏิภาณ[N] wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
ชาญฉลาด[ADV] cleverly, See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม, Ant. โง่, Example: การกระทำของเขาครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด
ชาญฉลาด[ADJ] clever, See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี, Ant. โง่, Example: มันเป็นนกที่ชาญฉลาดบินได้รวดเร็วกว่านกตัวอื่น
มนัสวี[N] sage, See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person, Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด, Thai definition: ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
หลักแหลม[ADJ] brilliant, See also: sharp, keen, clever, shrewd, smart, astute, Syn. ฉลาด, คมคาย, เฉียบแหลม, Example: แนวความคิดในเรื่องภูมิภาคเป็นอุบายอันหลักแหลมมีประโยชน์
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน
เจ้าความคิด[ADJ] smart, See also: clever, acute, astute, canny, bright, keen, sharp, shrewd, Example: เขาคือนายตำรวจเจ้าความคิด ผู้เคยฝากผลงานการแต่งเพลงให้นักร้องดังมาแล้วมากต่อมาก, Thai definition: ที่ฉลาด มีหัวคิดดี
มีไหวพริบ[V] be ingenious, See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart, Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและมีไหวพริบในการเจรจาทำความตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
สตุ๊ตการ์ท[TM] (Sátutkāt) EN: Sttutgart   FR: Stuttgart
ติดอ่าง[v.] (titāng) EN: be tongue-tied ; stammer ; stutter   
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUTZ S T AH1 T S
ASTUTE AH0 S T UW1 T
STUTTS S T AH1 T S
STUTES S T UW1 T S
AMSTUTZ AE1 M S T AH0 T S
STUTTER S T AH1 T ER0
STUTNER S T AH1 T N ER0
STUTLER S T AH1 T L ER0
STUTZMAN S T AH1 T S M AH0 N
STUTTERS S T AH1 T ER0 Z
ASTUTELY AH0 S T UW1 T L IY0
STUTHEIT S T AH1 TH AY0 T
STUTSMAN S T AH1 T S M AH0 N
STUTTGART S T UW1 T G AA2 R T
HOSTUTLER HH AA1 S T UW0 T AH0 L ER0
HOSTUTLER HH AA1 S T UW0 T L ER0
STUTESMAN S T UW1 T S M AH0 N
STUTTGART S T AH1 T G ER0 T
ASTUTENESS AH0 S T UW1 T N AH0 S
STUTTERING S T AH1 T ER0 IH0 NG
STUTEVILLE S T UW1 T V IH2 L
HUFFSTUTLER HH AH1 F S T UW0 T AH0 L ER0
HUFFSTUTLER HH AH1 F S T UW0 T L ER0
STUTTGART(2) SH T UW1 T G AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astute (j) ˈəstjˈuːt (@1 s t y uu1 t)
stutter (v) stˈʌtər (s t uh1 t @ r)
astutely (a) ˈəstjˈuːtliː (@1 s t y uu1 t l ii)
stutters (v) stˈʌtəz (s t uh1 t @ z)
Stuttgart (n) ʃtˈʌtgaːt (sh t uh1 t g aa t)
stuttered (v) stˈʌtəd (s t uh1 t @ d)
stutterer (n) stˈʌtərər (s t uh1 t @ r @ r)
astuteness (n) ˈəstjˈuːtnəs (@1 s t y uu1 t n @ s)
stutterers (n) stˈʌtərəz (s t uh1 t @ r @ z)
stuttering (v) stˈʌtərɪŋ (s t uh1 t @ r i ng)
stutteringly (a) stˈʌtərɪŋliː (s t uh1 t @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted, #10,375 [Add to Longdo]
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] astute; skilled, #12,229 [Add to Longdo]
斯图加特[Sī tú jiā tè, ㄙ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ, / ] Stuttgart (city in Germany), #26,614 [Add to Longdo]
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ, ] to stammer; to stutter, #30,156 [Add to Longdo]
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, / ] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert, #36,309 [Add to Longdo]
结巴[jiē ba, ㄐㄧㄝ ㄅㄚ˙, / ] to stutter, #39,048 [Add to Longdo]
满腹经纶[mǎn fù jīng lún, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄣˊ, / 滿] full of political wisdom (成语 saw); politically astute; with encyclopedic experience of state policy, #86,056 [Add to Longdo]
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] acute; astute; perceptive, #116,467 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious, #128,760 [Add to Longdo]
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, / ] astute; resourceful, #331,076 [Add to Longdo]
精神满腹[jīng shén mǎn fù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] full of wisdom (成语 saw); astute and widely experienced [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Abluftstutzen {m}; Entlüfterstutzen {m} [techn.]air vent [Add to Longdo]
Anschlussstutzen {m}connection; connecting branch; connection sleeve; connection pipe [Add to Longdo]
Einfüllstutzen {m}filler [Add to Longdo]
Einströmstutzen {m}inlet stub [Add to Longdo]
Füllen {n}; Stutenfüllen {n} | Füllen {pl}filly | fillies [Add to Longdo]
Fußballstutzen {m}; Stutzen {m}football sock [Add to Longdo]
Hohlschraubenstutzen {m} [techn.]banjo union [Add to Longdo]
Kanalstutzen {m}duct connection [Add to Longdo]
Karabiner {m}; Stutzen {m} (Gewehr) | Karabiner {pl}carbine | carbines [Add to Longdo]
Lufteintritt {m}; Luftzuführung {f}; Zuluftstutzen {m} [techn.]air inlet [Add to Longdo]
Messstutzen {m}weld socket [Add to Longdo]
Rohrstutzen {m}pipe bracket; pipe socket; nipple [Add to Longdo]
Salingstutzen {m} [naut.]tang [Add to Longdo]
Scharfsinnigkeit {f}; Scharfsinn {m}astuteness [Add to Longdo]
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
Stutzen {m}; Rohrstück {n} [techn.]pipe end; spout; filler pipe [Add to Longdo]
Stutzen {m}; Endstück {n} [techn.] | Stutzen auf Mantel | Stutzen auf Vorkammernozzle | shell nozzle | channel nozzle [Add to Longdo]
Stutzer {m}beau [Add to Longdo]
Stutzer {m} | Stutzer {pl}dandy | dandies [Add to Longdo]
Stutzflügel {m} | Stutzflügel {pl}baby grand | baby grands [Add to Longdo]
Stutzschwanz {m}bobtail [Add to Longdo]
Verbindungsstück {n}; Stutzen {m} | flexibler Stutzen | gegossenes Verbindungsstückconnecting piece; connection piece | flexible connecting piece | cast connection piece [Add to Longdo]
Zuchtstute {f}brood mare [Add to Longdo]
abschneiden; stutzen | abgeschnittento crop | cropped [Add to Longdo]
abschneiden; stutzen; abbrechen; beenden | abschneidend; stutzend; abbrechend; beendend | abgeschnitten; gestutzt; abgebrochen; beendet | schneidet ab; stutzt | schnitt ab; stutzteto truncate | truncating | truncated | truncates | truncated [Add to Longdo]
begriffsstutzig; stumpfsinnig {adj}obtuse [Add to Longdo]
beschneiden; schneiden; stutzen; kürzen; kappento clip [Add to Longdo]
beschränkt; begriffsstutzig; dumm {adj}dull [Add to Longdo]
nicht gestutztunpropped [Add to Longdo]
kürzen; kürzer machen; stutzen; vermindern; raffento shorten [Add to Longdo]
scharfsinnig {adj}astute [Add to Longdo]
scharfsinnig {adv}astutely [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
stutzen | stutzend | stutztto lop | lopping | lops [Add to Longdo]
jdm. die Flügel stutzen (beschneiden)to clip someone's wings [Add to Longdo]
stutzen; zurechtstutzento prune [Add to Longdo]
stutzerhaft {adj}dandyish; spiffy [Add to Longdo]
stutzerhaft {adv}like a dandy [Add to Longdo]
stutzig werdento become suspicious [Add to Longdo]
stutzig werdento begin to wonder [Add to Longdo]
stutztebobbed [Add to Longdo]
Stutzschwanzsegler {m} [ornith.]Short-tailed Swift [Add to Longdo]
Stutzschnabelschlüpfer {m} [ornith.]Patagonian [Add to Longdo]
Stutzschwanzsipia [ornith.]Stub-tailed Antbird [Add to Longdo]
Stutzschwanztimalie {f} [ornith.]Streaked Wren Babbler [Add to Longdo]
Timorstutzschwanz {m} [ornith.]Timor Stubtail [Add to Longdo]
Borneostutzschwanz {m} [ornith.]Bornean Stubtail [Add to Longdo]
Stutzschnabel {m} [ornith.]Weebill [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stützstelle {f}สวัสดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
カコミスル[, kakomisuru] (n) cacomistle (Bassariscus astutus); ring-tailed cat; ringtail; civet [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
吃りながら[どもりながら, domorinagara] (exp) (uk) (See 吃る) stuttering(ly); stammering(ly) [Add to Longdo]
吃る[どもる, domoru] (v5r,vi) (uk) to stammer; to stutter; (P) [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刈り込む[かりこむ, karikomu] schneiden, beschneiden, stutzen [Add to Longdo]
枝切り[えだきり, edakiri] Beschneiden_von_Baeumen_und_Straeuchern, Stutzen_von_Baeumen_und_Straeuchern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top