ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

storey

S T AO1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storey-, *storey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storey(n) ชั้นของตึกหรืออาคาร, Syn. floor, level, story
storeyed(adj) ซึ่งเป็นชั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storey(สทอ'รี) n. ชั้น. pl. storeys, Syn. story
storeyed(สทอ'รีด) adj. มี, ชั้น, เป็นชั้น, แบ่งเป็นชั้น., Syn. notable

English-Thai: Nontri Dictionary
storey(n) ชั้นของบ้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People of the city of New York, I am here today because I fell 62 storeys and someone caught me.พี่น้อง ชาวนิยอร์คทุกท่าน ดิฉันมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้ หลังจากตกมาจากตึก 62 ชั้น ก็เพราะมีใครบางคนช่วยเอาไว้ Spider-Man 3 (2007)
A young woman held hostage in a taxi suspended 80 storeys above the ground in what appears to be a giant web.มีหญิงสาว ถูกจับขังไว้ในในรถแท๊กซี่ ที่ถูกแขวนไว้ ด้วยไยแมงมุมยักษ์ อยู่เหนือพื้นดิน เท่ากับความสูงของตึก 80 ชั้น Spider-Man 3 (2007)
It was not me who was thrown out of a 4 storey windowที่รู้แน่ ไม่ใช่ฉันว่ะ ที่โดนจับโยนจากตึกชั้น 4 The Fate of the Furious (2017)
Jumped. I jumped out of a 4 storey windowกระโดดโว้ย ฉันกระโดดลงมาจากชั้น 4 ต่างหาก The Fate of the Furious (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้น(n) floor, See also: storey, story, Example: แม่ของฉันขายของอยู่ที่ชั้น 2 ของห้างบางลำพู, Count Unit: ชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น[chan] (n) EN: floor ; storey ; story (Am.)  FR: étage [ m ] ; niveau [ m ]
หอ[hø] (n) EN: tower ; storeyed building  FR: tour [ f ] ; immeuble à étages [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOREY S T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storey (n) stˈɔːriː (s t oo1 r ii)
storeys (n) stˈɔːrɪz (s t oo1 r i z)
storeyed (j) stˈɔːrɪd (s t oo1 r i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etagenverteiler { m }storey distribution board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n, n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) #1,097 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) { math } sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor #2,238 [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) #2,925 [Add to Longdo]
立体[りったい, rittai] (n, adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P) #6,698 [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] (n) upper stratum (classes, stories, storeys); (P) #12,668 [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv, adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n, adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) #14,746 [Add to Longdo]
階数[かいすう, kaisuu] (n) number of stairs or stories (storeys) #16,832 [Add to Longdo]
スカイパーキング[sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei [Add to Longdo]
階建;階建て[かいだて, kaidate] (suf) (See 二階建) an N-storey building [Add to Longdo]
階高[かいだか, kaidaka] (n) height of storey; floor height [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storey \Sto"rey\, n.
   See {Story}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, n.; pl. {Stories}. [OF. estor['e], estor['e]e,
   built, erected, p. p. of estorer to build, restore, to store.
   See {Store}, v. t.]
   A set of rooms on the same floor or level; a floor, or the
   space between two floors. Also, a horizontal division of a
   building's exterior considered architecturally, which need
   not correspond exactly with the stories within. [Written also
   {storey}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: A story comprehends the distance from one floor to
      another; as, a story of nine or ten feet elevation. The
      spaces between floors are numbered in order, from below
      upward; as, the lower, second, or third story; a house
      of one story, of two stories, of five stories.
      [1913 Webster]
 
   {Story post} (Arch.), a vertical post used to support a floor
    or superincumbent wall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 storey
   n 1: a structure consisting of a room or set of rooms at a
      single position along a vertical scale; "what level is the
      office on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top