ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stauter

S T AW1 T ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stauter-, *stauter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stauter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stauter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A flood of sensuality restrained too long.Ein dunkler Fleck unbesiegbarer, zu lange aufgestauter Sinnlichkeit. The Devil's Eye (1960)
No secrets, no grudge collecting.Keine Geheimnisse, kein aufgestauter Ärger. Victor Victoria (1982)
Still a lot of unresolved anger there.Eine Menge angestauter Ärger. The ACM Kid (1983)
- As I said, some frustration, and now, uh...- Wie gesagt, angestauter Frust, und jetzt... The Body (2001)
It was an orgasm waiting to happen and it finally happened and it was beautiful.Es war ein aufgestauter Orgasmus, der endlich stattfand und unglaublich schön war. Razdruzene drzave Amerike (2006)
No, they are dynamos filled with a throbbing, savage and pent-up energy!Nein, sie sind Dynamos mit pochender, wilder und aufgestauter Energie! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Built-up resentment, money issues, Met a younger lid.Angestauter Ärger, Geldprobleme,... hat einen jüngeren Deckel kennengelernt. The Kiss (2010)
I just... I've had a lot of pent-up energy lately.Ich habe in letzter Zeit nur eine Menge aufgestauter Energie. The Monster Within (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
STAUTER    S T AW1 T ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top