Search result for

sri

(57 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sri-, *sri*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sri Lankaศรีลังกา [TU Subject Heading]
Srivijaya (Kingdom)ศรีวิชัย (อาณาจักร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Srirangapatnaศรีรังคปัฏนา เป็นเมืองในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Little recipe I picked up in Sri Lanka.- ผมก็เก็บนิดโน่นหน่อยตอนอยู่ที่ศรีลังกา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Sri Sumbhajee proclaims this all to be folly!เซอร์ซัมบาจี เค้าบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโง่ๆ ! ช่างมัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Sri Sumbhajee votes for Sri Sumbhajee.เซอร์ ซัมบาจี โหวตให้ เซอร์ ซัมบาจี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Now it's the capital city of Sri Lankaปัจจุบันคิอเมืองหลวงของศรีลังกา Virgin Snow (2007)
You have been here the whole bloody night, Srinivas. What have you been doing?นายอยู่ที่นี่มาทั้งคืนแล้วนะ สิริวัส มัวทำอะไรอยู่ Slumdog Millionaire (2008)
Srinivas, you need the exersice.ดูเหมือนว่านายจะมีทั้งสองอย่าง Slumdog Millionaire (2008)
What I'm really impressed with is he was the king of Sri Lanka.สิ่งที่ผมประทับใจมากคือ เขาเป็นกษัตริย์ของศรีลังกา Sita Sings the Blues (2008)
Local fisherman off the coast of Sri lankaชาวประมงที่ศรีลังกา Pilot (2008)
Sri lanka--ศรีลังกา There Might be Blood (2008)
I rang 4 other police stations before you, but nobody took me sriously.ผมโทรไปหา 4 สถานีตำรวจอื่นก่อนคุณ แต่ไม่มีใครเชื่อว่าผม The Bank Job (2008)
You're sring me.คุณทำให้ฉันกลัวนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
- What about the sriff? - Could he have done that?แล้วนายอำเภอล่ะ เขาเป็นคนทำหรือเปล่า Snap (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[N] Srinakharinwirot Unversity, Example: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย ที่สามารถเปิดสอนวิชาชีพครูได้ถึงระดับปริญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำลอง ศรีเมือง[n. prop.] (Jamløng Sīmeūang) EN: Chamlong Srimuan ; Maj-Gen Chamlong Srimuang ; Maj-Gen Chamlong   FR: Chamlong Srimuang
เขื่อนศรีนครินทร์[n. prop.] (Kheūoen Sīnakharin) EN: Sri Nakharin Dam   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[org.] (Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt) EN: Srinakharinwirot Unversity   FR: université Srinakharinwirot [f]
มหาวิทยาลัยศรีปทุม [org.] (Mahāwitthayālai Sī Pathum) EN: Sripatum University   
น้ำพริกศรีราชา[n. exp.] (nāmphrik Sī Rātchā) FR: sauce rouge de Sri Ratcha [f]
ถราดร ศรีชาพันธุ์[n. prop.] (Parādøn Sīchāphan) EN: Paradorn Srichapan   FR: Paradorn Srichapan
พระพุทธรูปสำริดสมัยศรีวิชัย[xp] (Phraphuttharūp samrit samai) EN: bronze Buddha image of the Srivichai period   
ประเทศศรีลังกา[n. prop.] (Prathēt Sī Langkā) EN: Sri Lanka   FR: Sri Lanka [m] ; Ceylan (anc.)
ศรีลังกา[n. prop.] (Sī Langkā) EN: Sri Lanka   FR: Sri Lanka [m] ; Ceylan (anc.)
ศรีราชา[n. prop.] (Sī Rāchā) EN: Sri Racha ; Si Racha   FR: Sri Racha

CMU English Pronouncing Dictionary
SRI    SH R IY1
SRI    EH1 S AA1 R AY1
SRI    S R IY1
SRIRAM    S R IY1 R AA2 M
SRIRAM    SH R IY1 R AA2 M
SRINAGAR    SH R IY1 N AH0 G AA2 R
SRINIVAS    S R IY1 N IH0 V AA2 S
SRINAGAR    S R IY1 N AH0 G AA2 R
SRI-LANKA    SH R IY1 L AE1 NG K AH0
SRINAGARB    SH R IY1 N AH0 G AA2 R B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sri    (n) (sh r ii1)
Sri Lanka    (n) - (s r i2 - l a1 n k @)
Sri Lankan    (n) - (s r i2 - l a1 n k @ n)
Sri Lankans    (n) - (s r i2 - l a1 n k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯里兰卡[Sī lǐ lán kǎ, ㄙ ㄌㄧˇ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] Sri Lanka; (formerly) Ceylon, #17,257 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceylonstelzenläufer {m} [ornith.]Sri Lanka Stilt [Add to Longdo]
Ceylontaube {f} [ornith.]Sri Lanka Wood Pigeon [Add to Longdo]
Ceylonschnäpper {m} [ornith.]Sri Lankan Dusky Blue Flycatcher [Add to Longdo]
Schmuckkitta [ornith.]Sri Lanka Blue Magpie [Add to Longdo]
Sri Lanka [geogr.]Sri Lanka (lk) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor [Add to Longdo]
スリランカ[, suriranka] (n) Sri Lanka [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P) [Add to Longdo]
水大蜥蜴[みずおおとかげ;ミズオオトカゲ, mizuootokage ; mizuootokage] (n) (uk) (See サルバトールモニター) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor [Add to Longdo]
選択的セロトニン再取り込み阻害薬[せんたくてきセロトニンさいとりこみそがいやく, sentakuteki serotonin saitorikomisogaiyaku] (n) selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI [Add to Longdo]
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia) [Add to Longdo]
文殊[もんじゅ, monju] (n) {Buddh} Manjusri; Transcendent Wisdom [Add to Longdo]
文殊菩薩[もんじゅぼさつ, monjubosatsu] (n) {Buddh} Manjusri (bodhisattva) [Add to Longdo]
文殊様[もんじゅさま, monjusama] (n) Manjusri (bodhisattva) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  SRI
         Stanford Research Institute (org., USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top