ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spooky

S P UW1 K IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spooky-, *spooky*
English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spooky[ADJ] น่ากลัว, Syn. ominous, weird, scary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is... kinda spooky, isn't it?ที่นี่มันเอ่อ... วังเวงอยู่นะ Phantasm (1979)
It's spooky sleeping out at night in the woods. You might see a bear.ไปค้างคืนในป่าข้างนอกมันน่ากลัว นายอาจเจอหมีก็ได้ Stand by Me (1986)
Yeah, but they shut it down because, um, a lot of spooky things happened there.ใช่, แต่พวกเค้าต้องปิดมันลงเพราะ, มันมีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่น. Hocus Pocus (1993)
Spooky Mulder.เขามีฉายาที่วิทยาลัยว่า Deep Throat (1993)
I'm telling you, it's spooky. She knows more about you than you do.บอกไรให้ น่ากลัวจัง เธอรู้เรื่องนายดีกว่าตัวนายเองซะอีก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Well, it's spooky to see a dead body, isn't it?น่ากลัววะ ที่ต้องมาดูศพคนตาย จริงมั๊ย Failan (2001)
Spooky how the time flies when one is having fun.น่ากลัวนะ เวลามักโบยบินตอนเราสนุก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Spooky.น่ากลัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- It's spooky.-มันน่ากลัว Voice (2005)
Where you at, spooky creature?แกอยู่ที่ไหน เจ้าตัวประหลาด Monster House (2006)
It can get a little spooky around here at night so you might wanna put a few lights on.เอาหล่ะ บางที่ที่นี่อาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะตอนกลางคืน... ...นายอาจจะอยาก เปิดไฟบางดวงทิ้งไว้ Night at the Museum (2006)
Spooky.น่ากลัวจัง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOKY    S P UW1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spooky    (j) spˈuːkiː (s p uu1 k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spooky
      adj 1: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
             {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top