ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiritually

S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritually-, *spiritually*, spiritual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)
"Wholesome, spiritually wealthy couple have found true love with each other. "คู่รักที่ดีงาม และมั่งคั่งด้านจิตใจ พบความรักแท้จากกันและกัน Juno (2007)
I'm feeling spiritually blocked.ฉันรู้สึกกำลังเข้าญาณอยู่ขณะ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
It's not uncommon for us to lose our way spiritually from time to time, to feel...มันไม่แปลกสำหรับเรา ที่จะเกิดการสูญเสีย จิตวิญญาณเป็นครั้งคราว แล้วรู้สึก... The Art of Making Art (2011)
You are not emotionally, mentally, and spiritually prepared to throw these d-bags a party.นายไม่ได้มีอารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่จะเตรียมพร้อมจัดปาร์ตี้คนบ้าเหล่านี้ The Story of the 50 (2012)
Is there anything I can offer you romantically or physically or spiritually that'll help?มีอะไรที่ผมพอจะเสนอให้คุณได้ไหม ในด้านความโรเเมนติก หรือทางกายภาพ หรือ ทางด้านจิตวิญญาณ เอาที่มันพอจะช่วยได้น่ะ ? Coquilles (2013)
She came to us in need, fighting a drug addiction, in very poor physical health, and spiritually lost.เธอเป็นคนมาหาเรา เรื่องการเลิกยา ในสภาพร่างกายที่ย่ำแย่มากๆ และจิตใจที่หายไป Prayer of David (2015)
But this charm is spiritually linked to the soul of Abraham Van Brunt.แต่เครื่องรางนี้เชื่อมโยงกับวิญญาณ ของอับราฮัม วาน บรอนต์ I, Witness (2015)
Uh, says he preys on the- the spiritually and emotionally weak.เอ่อ มันล่าเหยื่อที่ จิตใจ และอารมณ์กำลังอ่อนแออยู่ Books from Beyond (2015)
It's been a spiritually exhausting last few days for me.ช่วงสองสามวันมานี้ จิตวิญญาณผมเหนื่อยล้ามาก Salesmen Are Like Vampires (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRITUALLY S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritually (a) spˈɪrɪtʃuəʳliː (s p i1 r i ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesverwandt { adj }spiritually akin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
物心両面[ぶっしんりょうめん, busshinryoumen] (n) both material and moral; both physically and psychologically (spiritually) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritually \Spir"it*u*al*ly\, adv.
   In a spiritual manner; with purity of spirit; like a spirit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritually
   adv 1: in a spiritual manner; "the ninth century was the
       spiritually freest period"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top