ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spawned

S P AO1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spawned-, *spawned*, spawn, spawne
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It grieves us that our tribe spawned a demon.เราเสียใจเราว่าชนเผ่าของเรากลับกลายเป็นปีศาจ Princess Mononoke (1997)
First one who spawned all the others.ตัวแรกที่เกิดและสร้างพวกที่เหลือ มันมีตำนานเยอะแยะที่เกี่ยวกับพวกนี้นะ Caged Heat (2010)
The first one who spawned all the others.ตัวแรกที่เป็นต้นกำเนิดของทุกตัว Two and a Half Men (2010)
The first one who spawned all the others.ตัวแรกที่ให้กำเนิดตัวอื่นๆ All Dogs Go to Heaven (2010)
Only when you've spawned as much as I have do you learn the glorious truth... the older ones can watch the younger ones.หลังจากคลอดลูกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เธอจะได้พบความจริงที่แสนวิเศษ เมื่อเด็กที่แก่กว่าดูแลคนที่อ่อนกว่า The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
That woman is a demon spawned from darkness itself.ผู้หญิงคนนั้นคือแม่มดร้าย ที่ออกมาจากขุมนรก A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
What devil spawned this army?มารตนใดส่งทัพนี้มา Snow White and the Huntsman (2012)
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย Flash of Two Worlds (2015)
I'm done with the boy. I'm going after the bitch that spawned him.พอจัดการเด็กนี่ ฉันจะจัดการนังตัวดีที่คลอดมัน Incarnate (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPAWNED S P AO1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spawned (v) spˈɔːnd (s p oo1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. t. [imp. & p. p. {Spawned}; p. pr. & vb. n.
   {Spawning}.] [OE. spanen, OF. espandre, properly, to shed,
   spread, L. expandere to spread out. See {Expand}.]
   1. To produce or deposit (eggs), as fishes or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth; to generate; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       One edition [of books] spawneth another. --Fuller.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top