Search result for

soup

(90 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soup-, *soup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soup[N] น้ำแกง, See also: ซุป, Syn. stew
soupy[ADJ] คล้ายซุป
soup up[PHRV] เพิ่มกำลังและความเร็วของ (เครื่องจักร)(คำไม่เป็นทางการ)
soupspoon[N] ช้อนซุป
soup kitchen[N] โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soup(ซูพ) n. ซุป,น้ำแกง,สิ่งที่เหมือนน้ำแกง,หมอกหนา,กำลังเสริม (โดยเฉพาะกำลังม้า)
pea soupn. ซุปถั่ว,น้ำแกงถั่ว,หมอกหนาสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
soup(n) น้ำแกง,แกงจืด,ซุป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soupsซุป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Soup.- ซุป Virtual Reality Bites (2015)
Ron, I like your César salad and some pea soup.Ron ฉันต้องการของคุณเซลเซียส้ SAR สลัด และถั่วบางซุป. Gas Pills (2008)
This soup is thick. Can you see anything?หมอกนี่หนามาก มองเห็นอะไรมั่งมั้ย? Shadow of Malevolence (2008)
- I've done you watercress soup tonight.- แล้วหนูก็ทำซุปผักให้พ่อแล้วนะของคืนนี้ The Mark of Nimueh (2008)
The heartiness of a hot soup stew that the villager neededมันเป็นซุปที่เอร็ดอร่อยที่ชาวบ้านต่างต้องการ Iljimae (2008)
Dried Pollack soup.ซุปปลาพอลแลคแห้ง Beethoven Virus (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Soup is on, baby!นายแจ๋วมาก เบบี๋ Bolt (2008)
Kimchi soup and soju, please.ขอซุปกิมจิกับโซยุครับ My Sassy Girl (2008)
Oh, right. It's a chicken soup restaurant.ครับ เป็นร้านขายซุปไก่ครับ My Sassy Girl (2008)
Careful! That soup is sharp.ระวังน่ะ น้ำซุปมันค่อนข้างจะคมนิดหน่อย Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soupThis miso soup is too hot to drink.
soupThe soup is not cool.
soupDoes that price include soup and salad?
soupHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
soupShe cooked vegetable soup last night.
soupBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
soupDon't make noise in eating soup.
soupWill you warm up the soup?
soupMother taught me how to make miso soup.
soupThis soup needs just a touch of salt.
soupIs it true that chicken soup will cure a cold?
soupI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
เกาเหลา[N] soup, See also: Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables, served in a metal pot heated by a, Example: เนื้อวัวตุ๋นของร้านนี้มีขายทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา และหม้อไฟ, Count unit: ชาม, ถ้วย, หม้อ, Thai definition: แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด, Notes: (จีน)
น้ำแกง[N] soup, See also: broth, consomme, Example: ฉันไม่อยากร่วมโต๊ะอาหารกับเขาเลย เขาซดน้ำแกงเสียงดังมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นน้ำของกับข้าวประเภทแกงชนิดต่างๆ
แกง[N] curry, See also: soup, stew, Example: ฝรั่งคนนี้อยู่เมืองไทยนานจนชอบรับประทานแกงทุกชนิด, Thai definition: กับข้าวประเภทที่เป็นน้ำ มีชื่อต่างๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง
แกงจืด[N] soup, See also: mildly seasoned soup, Example: แกงจืดเป็นอาหารอ่อนที่มีประโยชน์ต่อคนไข้, Thai definition: กับข้าวที่เป็นปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) FR: soupe de pâtes [f]
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ดัดได้[adj.] (dat dāi) EN: flexible   FR: flexible ; souple

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUP    S UW1 P
SOUPS    S UW1 P S
SOUPY    S UW1 P IY0
SOUP'S    S UW1 P S
SOUPED    S UW1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soup    (v) (s uu1 p)
soups    (v) (s uu1 p s)
souped    (v) (s uu1 p t)
souping    (v) (s uu1 p i ng)
soup    (n) (s uu1 p s o n)
soup    (n) (s uu1 p s o n z)
soup-kitchen    (n) - (s uu1 p - k i ch i n)
soup-kitchens    (n) - (s uu1 p - k i ch i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esslöffel {m}; Suppenlöffel {m}soup spoon [Add to Longdo]
Souper {n}dinner [Add to Longdo]
Suppe {f} | Suppen {pl}soup | soups [Add to Longdo]
Suppenkelle {f}soup ladle [Add to Longdo]
Suppenschüssel {f}; Suppenterrine {f}soup tureen [Add to Longdo]
Suppenteller {m}soup plate [Add to Longdo]
Suppenwürfel {m}soup cube [Add to Longdo]
soupierento dine [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
お汁粉[おしるこ, oshiruko] (n) (See 汁粉) sweet red-bean soup [Add to Longdo]
すまし汁;澄まし汁;清し汁;清まし汁;澄し汁(io)[すましじる, sumashijiru] (n) clear soup [Add to Longdo]
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
クッパ[, kuppa] (n) gukbap (Korean rice soup) [Add to Longdo]
コーンスープ[, ko-nsu-pu] (n) corn soup [Add to Longdo]
スープ[, su-pu] (n) (Western) soup; (P) [Add to Longdo]
スープカップ[, su-pukappu] (n) soup cup [Add to Longdo]
スープストック[, su-pusutokku] (n) soup stock [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang [Add to Longdo]
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon [Add to Longdo]
汤类[tāng lèi, ㄊㄤ ㄌㄟˋ, / ] soup dishes (on menu) [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] soup [Add to Longdo]
羹汤[gēng shāng, ㄍㄥ ㄕㄤ, / ] soup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soup \Soup\, n. [F. soupe, OF. sope, supe, soupe, perhaps
   originally, a piece of bread; probably of Teutonic origin;
   cf. D. sop sop, G. suppe soup. See {Sop} something dipped in
   a liquid, and cf. {Supper}.]
   A liquid food of many kinds, usually made by boiling meat and
   vegetables, or either of them, in water, -- commonly seasoned
   or flavored; strong broth.
   [1913 Webster]
 
   {Soup kitchen}, an establishment for preparing and supplying
    soup to the poor.
 
   {Soup ticket}, a ticket conferring the privilege of receiving
    soup at a soup kitchen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soup \Soup\, v. t.
   To sup or swallow. [Obs.] --Wyclif.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soup \Soup\, v. t.
   To breathe out. [Obs.] --amden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soup \Soup\, v. t.
   To sweep. See {Sweep}, and {Swoop}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soup
   n 1: liquid food especially of meat or fish or vegetable stock
      often containing pieces of solid food
   2: any composition having a consistency suggestive of soup
   3: an unfortunate situation; "we're in the soup now"
   v 1: dope (a racehorse)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top