ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snoopy

S N UW1 P IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snoopy-, *snoopy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snoopy[ADJ] ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, See also: ซึ่งชอบสอดแนม, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nosy, prying, spying, Ant. unintrusive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snoopy(สนู'พี) adj. สอดรู้สอดเห็น,สอดแนม,ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน, Syn. prying

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snoopy (Fictitious Character)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snoopy pencilbox?กล่องดินสอลายสนู้ปปี้เหรอคะ? Spider Lilies (2007)
Don't you feel sorry for yelling at that snoopy old bitch.แกอย่าไปเสียใจเรื่อง ตะคอกใส่อีแก่นั่นเล้ย Cold Ground (2008)
You can go as Snoopy again.ลูกไปใส่ชุดสนุ๊ปปี้อีกครั้งก็ได้ Halloween: Part 1 (2011)
Not Snoopy again.ไม่เอาสนุปปี้แล้ว Halloween: Part 1 (2011)
You'll go as Snoopy or not at all.เธอจะใส่สนุปปี้หรือก็ไม่ใส่อะไรเลย Halloween: Part 1 (2011)
Well, if Snoopy here can't sniff anyone out, then there must not be any Fae at the school, right?ถ้าสนูปปี้ยังดมกลิ่นไม่ได้ ก็คงไม่มีเฟที่โรงเรียนสินะ School's Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snoopyLet's call him Snoopy.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOOPY S N UW1 P IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neugierig {adj} | neugieriger | am neugierigstensnoopy | snoopier | snoopiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スヌーピー[, sunu-pi-] (n) snoopy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snoopy
   adj 1: offensively curious or inquisitive; "curious about the
       neighbor's doings"; "he flipped through my letters in his
       nosy way"; "prying eyes"; "the snoopy neighbor watched us
       all day" [syn: {nosy}, {nosey}, {prying}, {snoopy}]
   n 1: a fictional beagle in a comic strip drawn by Charles Schulz

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top