Search result for

smuggler

S M AH1 G L ER0   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggler-, *smuggler*
English-Thai: Nontri Dictionary
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง Brokedown Palace (1999)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
All the smugglers know it.ทุกคนที่ลักลอบเอาของเข้ามารู้หมด The Blind Banker (2010)
No, I crack this code, all the smugglers have to do is pick up another book.ฉันแค่แกะโค้ดนี้ได้ The Blind Banker (2010)
He's a drug smuggler who managed to infiltrate a major pharmaceutical corporation.He's a drug smuggler who managed to infiltrate a major pharmaceutical corporation. All the Way (2010)
What is the world coming to when smugglers must vouch for the honor of kings.เกิดอะไรขึ้นกับโลกกัน เมื่อคนลอบค้าของเถื่อน มารับรองเกียรติให้กษัตริย์ The Night Lands (2012)
You are the most honest smuggler I ever met. Make me rich.เจ้าเป็นคนค้าของเถื่อน ที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ข้าเคยพบ The Night Lands (2012)
I want you to be a smuggler this time.ข้าอยากให้เจ้า เป็นคนลักลอบครั้งนี้ Garden of Bones (2012)
And you're not a smuggler anymore, you're the high captain.และท่านก็มิใช่ผู้หลบหนีอีกต่อไป ท่านเป็นผู้นำทัพแล้ว Blackwater (2012)
Someone might be selling out an undercover narc to a smuggler named Vargas.มีคนที่อาจให้ข้อมูลตำรวจที่ทำงานแฝงตัว ให้กับพวกขนของเถื่อนที่ชื่อ วาร์กัส Blue Code (2012)
Smuggler by the name of Neil Vargas. You ever heard of him?พวกลอบขนของเถื่อนชื่อ นีล วากัส นายเคยได้ยินชื่อหรือเปล่า Blue Code (2012)
Because they were more afraid of the diamond smugglers than they were of us.เพราะพวกนั้นกลัวโจรขนเพชร มากกว่ากลัวเรา Kalele (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smugglerThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m} | Schmuggler {pl}smuggler | smugglers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggler \Smug"gler\, n.
   1. One who smuggles.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel employed in smuggling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smuggler
   n 1: someone who imports or exports without paying duties [syn:
      {smuggler}, {runner}, {contrabandist}, {moon curser},
      {moon-curser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top