ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schlechter

SH L EH1 K T ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlechter-, *schlechter*
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHLECHTER    SH L EH1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlechtere Qualität (von Waren)inferiority (of goods) [Add to Longdo]
schlechter Laune seinto be in bad temper [Add to Longdo]
schlechter machen | schlechter machendto worsen | worsening [Add to Longdo]
schlechterdings {adv}simply [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悪夢[あくむ, akumu] schlechter_Traum, Alptraum [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]
虫歯[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schlechter /ʃlɛçtr/
   worse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top