ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schlecht

SH L EH1 K T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlecht-, *schlecht*
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHLECHT    SH L EH1 K T
SCHLECHTER    SH L EH1 K T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschlecht(n) |das, pl. Geschlechter| เพศ เช่น männliches Geschlecht เพศชาย, weibliches Geschlecht เพศหญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlechte Gegend {f}; heruntergekommene Gegend {f}; Pennergegend {f}skid row [Am.] [Add to Longdo]
schlechtere Qualität (von Waren)inferiority (of goods) [Add to Longdo]
Schlechtigkeit {f}; Verderbtheit {f}badness [Add to Longdo]
Schlechtwetterperiode {f} | Schlechtwetterperioden {pl}spell of bad weather | spells of bad weather [Add to Longdo]
schlechten Umgang habento keep bad company [Add to Longdo]
schlecht abschneiden; keine gute Punktzahl erreichen; wenig Tore schießento score badly [Add to Longdo]
schlecht; schlimm; übel; böse; ungezogen {adj} | schlechter; schlimmer; übler; böser; ungezogener | am schlechtesten; am schlimmsten; am übelsten; am bösesten; am ungezogenstenbad | worse | worst [Add to Longdo]
schlecht {adv}badly [Add to Longdo]
schlecht; unschmackhaft {adj} | schlechter; unschmackhafter | am schlechtesten; am unschmackhaftestenunpalatable | more unpalatable | most unpalatable [Add to Longdo]
schlecht behandelnto mistreat [Add to Longdo]
schlecht behandeln; misshandelnto ill-treat [Add to Longdo]
schlecht behandeln; schlecht umgehen mitto ill-use [Add to Longdo]
schlecht behandelndslighting [Add to Longdo]
schlecht benehmenmisconduct [Add to Longdo]
schlecht behandelndmistreating [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不吉[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
凶作[きょうさく, kyousaku] schlechte_Ernte, Missernte [Add to Longdo]
悪い[わるい, warui] schlecht, schlimm, boese [Add to Longdo]
悪夢[あくむ, akumu] schlechter_Traum, Alptraum [Add to Longdo]
悪癖[あくへき, akuheki] schlechte_Gewohnheit, schlechte_Angewohnheit [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]
虫歯[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]
駄作[ださく, dasaku] schlechte_Arbeit, wertlose_Arbeit, -Mist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schlecht /ʃlɛçt/
   amiss; bad; bad (worse, worst); badly; ill; unpalatable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top