หรือคุณหมายถึง scheür?
Search result for

scheuer

(13 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheuer-, *scheuer*
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEUER    SH OY1 ER0
SCHEUERMAN    SH OY1 ER0 M AH0 N
SCHEUERMANN    SH OY1 ER0 M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
bescheuert(adj) งี่เง่าเต่าตุ่น, ปัญญาอ่อน, ไร้สาระ, บ้า , See also: S. blöd, doof, blödsinnig, dämlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheuerbürste {f} | Scheuerbürsten {pl}scrubbing-brush; scrub brush | scrubbing-brushes [Add to Longdo]
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance [Add to Longdo]
Scheuerlappen {m}; Scheuertuch {n}, Aufnehmer {m} | Scheuerlappen {pl}; Scheuertücher {pl}cleaning cloth; floor cloth | cleaning cloths; floor cloths [Add to Longdo]
Scheuerleiste {f}kerbing rib; protecting rib; scuff rib; scuffing rib [Am.] [Add to Longdo]
Scheuerleiste {f}; Sockelleiste {f}; Fußleiste {f} | Scheuerleisten {pl}; Sockelleisten {pl}; Fußleisten {pl}skirting board [Br.]; baseboard [Am.]; mopboard | skirting boards; baseboards [Add to Longdo]
Scheuertuch {n}scouring cloth [Add to Longdo]
scheuernto scour [Add to Longdo]
Scheuern {n}scuffing [Add to Longdo]
Scheuerrippe {f}scuffing rib [Am.]; kerbing rib; scuff rib [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top