ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumour has it [...] d the rumour.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumour has it [...] d the rumour.-, *rumour has it [...] d the rumour.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Rumour ( R UW1 M ER0) has it ( HH AE1 Z IH1 T) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) shopping ( SH AA1 P IH0 NG) list ( L IH1 S T) was ( W AA1 Z) really ( R IH1 L IY0) a ( AH0) brilliant ( B R IH1 L Y AH0 N T) deception ( D IH0 S EH1 P SH AH0 N), planted on ( P L AE1 N T AH0 D AA1 N) the ( DH AH0) Russians ( R AH1 SH AH0 N Z) by ( B AY1) our ( AW1 ER0) clever ( K L EH1 V ER0) Russell ( R AH1 S AH0 L), who ( HH UW1) also ( AO1 L S OW0) started ( S T AA1 R T AH0 D) the ( DH AH0) rumour ( R UW1 M ER0).

 


  

 
Rumour
 • ข่าวลือ[Lex2]
 • (รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ ###S. report,tale,gossip [Hope]
 • (n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน [Nontri]
 • (vt) เลื่องลือ,ซุบซิบนินทา,เล่าลือ,โจษจัน [Nontri]
 • /R UW1 M ER0/ [CMU]
 • (v) /r'uːmər/ [OALD]
has it
  [have it]
 • หมดสภาพ: สิ้นสุด [Lex2]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
shopping
 • (ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน,สรรพสินค้าในร้าน,ของทั้งหมดที่ซื้อ,การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า [Hope]
 • (n) การชอปปิ้ง,การเดินซื้อของ [Nontri]
 • /SH AA1 P IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒpɪŋ/ [OALD]
  [shop]
 • ร้าน: ร้านค้า [Lex2]
 • โรงฝึกงาน: โรงงานเล็ก [Lex2]
 • ที่ทำงาน: สำนักงาน [Lex2]
 • การงาน: อาชีพ [Lex2]
 • ซื้อของ: จ่ายของ, จับจ่าย [Lex2]
 • แจ้งตำรวจ (คำสแลง)[Lex2]
 • (ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน ###S. market,store [Hope]
 • (n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน [Nontri]
 • (vi) เดินดูของ,เที่ยวซื้อของ [Nontri]
 • /SH AA1 P/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒp/ [OALD]
list
 • รายการ: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ [Lex2]
 • ลงรายการ: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี [Lex2]
 • ขอบผ้า: ริม, แถบ, ขอบ [Lex2]
 • ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)[Lex2]
 • ทำด้วยแถบหรือริ้วผ้า[Lex2]
 • ทำเป็นร่อง: ทำให้เป็นแนว [Lex2]
 • ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นๆ: กระดานไม้ [Lex2]
 • ใส่ขอบ: ใส่บัว [Lex2]
 • การเอียงไปข้างหนึ่ง[Lex2]
 • ทำให้เอียงข้าง (เรือ)[Lex2]
 • เอียงข้าง (เรือ)[Lex2]
 • (ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์. [Hope]
 • (n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ [Nontri]
 • (vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน [Nontri]
 • /L IH1 S T/ [CMU]
 • (v) /l'ɪst/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
really
 • โดยแท้จริง: โดยแท้, โดยความเป็นจริง [Lex2]
 • (เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
 • (adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ [Nontri]
 • /R IH1 L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /r'ɪəʳliː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
brilliant
 • แพรวพราย: พรายแสง, พริ้งพราย, ส่องแสง, แพรวพราว [Lex2]
 • งดงาม: สวยงาม [Lex2]
 • (บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา ###SW. brilliantness n. ดูbrilliant ###S. glittering [Hope]
 • (adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม [Nontri]
 • /B R IH1 L Y AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /br'ɪlɪəʳnt/ [OALD]
deception
 • การหลอกลวง: การตบตา [Lex2]
 • (ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย ###S. fraud [Hope]
 • (n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น [Nontri]
 • /D IH0 S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɪs'ɛpʃən/ [OALD]
planted on
  [plant on]
 • ปักบน: ตั้ง, วาง, ฝังบน [Lex2]
 • ต่อย: ชก [Lex2]
 • ซ่อน[Lex2]
Russians
  [russian]
 • ชาวรัสเซีย: ภาษารัสเซีย [Lex2]
 • (รัส'เชิน) adj. เกี่ยวกับรัสเซีย (ผู้คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) n. ชาวรัสเซีย,ภาษารัสเซีย [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย [Nontri]
 • (n) ภาษารัสเซีย,ชาวรัสเซีย [Nontri]
 • /R AH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ʌʃən/ [OALD]
 • /R AH1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /r'ʌʃənz/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
clever
 • เฉลียวฉลาด[Lex2]
 • ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย) [LongdoDE]
 • (คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ [Hope]
 • (adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว [Nontri]
 • /K L EH1 V ER0/ [CMU]
 • (j) /kl'ɛvər/ [OALD]
Russell
 • /R AH1 S AH0 L/ [CMU]
 • (n) /r'ʌsəl/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
started
 • /S T AA1 R T AH0 D/ [CMU]
 • /S T AA1 R T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /st'aːtɪd/ [OALD]
  [start]
 • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
 • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
 • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
 • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
 • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /S T AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /st'aːt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top