Search result for

roi

(81 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roi-, *roi*
Possible hiragana form: ろい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roister[VI] เอะอะโวยวาย, Syn. bluster
roisterer[N] คนเอะอะโวยวาย
roisterous[ADJ] ซึ่งเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
ambroid(แอม' บรอยดฺ) n. amberoid
amphichroic(แอมฟิโคร' อิค) adj. ซึ่งให้สีใดสีหนึ่งจากสิงสี (กับกรดหรือกับด่าง), Syn. amphichromatic
aneroid(แอน' นะรอยด) adj. ไม่ใช้ของเหลว
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
aroid(อาร์'รอยด์) adj. araceous
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)

English-Thai: Nontri Dictionary
roister(vi) โวยวาย,เอะอะ,วางมาด
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take enough roids, you could do anything.พอใช้สเตอรอยด์มากๆ อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง Superhero Movie (2008)
Cocaine, speed, roid rage, and he can't have another incident.โคเคน ยาบ้า ยาอี มันติดหมด นอกนั้นก็ไม่ทำอะไรนอกจากสูบยา I Love You, Beth Cooper (2009)
And the money we made on the roids was in the bag theแล้วยายาสเตียรอยด์ในถุง The Push (2010)
And then the sea beneath the Pearl. Began to roil.และจากนั้นทะเลด้านล่าง เรือแบล็คเพิร์ล ปั่นป่วน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
'Galette des rois' in Japan.'กาเลตต์ เดส รัวร์' ในประเทศญี่ปุ่น Yougashiten koandoru (2011)
Tonight we will serve 'Galette des rois'คืนนี้เราจะเสริฟ กาเลตต์ เดส รัวร์ Yougashiten koandoru (2011)
I sold them to Roid Rage for 80 bucks, but I landed in here before I could deliver, and now he's gonna rip my arms off.ผมขายให้ รอย เรจ 90 ดอลล่าร์ แต่ผมต้องมาที่นี่ซะก่อนจะได้ส่งของ และตอนนี้เขาจะมาเล่นงานผมแล้ว Bombshells (2011)
It means you're going to cancel on whatever dumb, roided-up jock you said yes to and you're going to go with somebody else.มันหมายถึง เธอจะต้องบอกยกเลิก ไอ้โง่แบบไหนก็ตาม นักกีฬาชีกอ ที่เธอตอบตกลงไป และเธอจะต้องไปกับคนอื่น Formality (2011)
This is the semi-finals, run that roid-head in to the ground.นี่มันรอบรองชนะเลิศนะ เอาร่างผสมสเตียรอยด์ของนายสู้ได้แล้ว Abomination (2012)
I'm not interviewing some roided out jerk who hit his wife unless it's to hold him accountable for domestic violence.หนูจะไม่สัมภาษณ์คนเลวที่ทำร้ายภรรยาตัวเองแน่นอน เว้นแต่จะไปจับเขามารับผิดชอบ ข้อหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวค่ะ The Darkness and the Light (2015)
Also known as les rongeurs roi, or rat king."ที่เรารู้จักกันในนาม เลส รอนเจอร์ส รอย หรือราชาหนู Rat King (2015)
Every angel was forced to choose the holiness of heaven or the chaos that roiled outside.เทพทุกองค์ถูกบีบให้เลือกข้าง ความศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ หรือกลียุคที่วอดวายอยู่ข้างนอก Fallen (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยเอ็ด[N] Roi Et, Syn. จังหวัดร้อยเอ็ด, Example: ความเลื่อมใสเจ้าพ่อศรีนครเตาแพร่กระจายไปทั่ว ตั้งแต่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงจังหวัดบุรีรัมย์
เฮฮา[V] revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
เฮฮา[V] revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROI    R OY1
ROIG    R OY1 G
ROIL    R OY1 L
ROILED    R OY1 L D
ROILING    R OY1 L IH0 NG
ROISTER    R OY1 S T ER0
ROISTER'S    R OY1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roisterer    (n) (r oi1 s t @ r @ r)
roisterers    (n) (r oi1 s t @ r @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
trois(numéro) สาม, 3
croire(vt) |je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient| เชื่อ
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
おもろい[, omoroi] (adj-i) (ksb [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
ちょろい[, choroi] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろろ芋[とろろいも, tororoimo] (n) yam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ROI
   n 1: (corporate finance) the amount, expressed as a percentage,
      that is earned on a company's total capital calculated by
      dividing the total capital into earnings before interest,
      taxes, or dividends are paid [syn: {return on invested
      capital}, {return on investment}, {ROI}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 roi [rwa]
   king
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top