ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

radioactive wastes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radioactive wastes-, *radioactive wastes*, radioactive waste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive wastesกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย <br>(ดู clearance level ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
radioactive waste managementการจัดการกากกัมมันตรังสี, กระบวนการดำเนินการทุกขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การคัดแยก การจำแนก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Radioactive waste disposalการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You turned your backyard into a radioactive waste dump.คุณเปลี่ยนสนามหลังบ้านให้กลายเป็นแหล่งขยะกัมมันตภาพรังสี Page Turner (2008)
First discovered in 1956, breeding inside drums of radioactive waste.ค้นพบครั้งแรกในปี 1956 แพร่พันธุ์ในถังกากกัมมันตรังสี The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radioactive wastAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
radioactive wastAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากนิวเคลียร์(n) nuclear waste, See also: radioactive waste, Syn. ขยะนิวเคลียร์, Example: การขจัดกากนิวเคลียร์ทำยาก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放射性废物[fàng shè xìng fèi wù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] radioactive waste [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
radioaktiv { adj } | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高レベル放射性廃棄物[こうレベルほうしゃせいはいきぶつ, kou reberu houshaseihaikibutsu] (n) high level radioactive waste [Add to Longdo]
低レベル放射性廃棄物[ていレベルほうしゃせいはいきぶつ, tei reberu houshaseihaikibutsu] (n) low-level radioactive waste [Add to Longdo]
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n) radioactive waste [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top