ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ryer

R AY1 ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ryer-, *ryer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง
fryer(ไฟร'เออะ) n. ผู้ทำอาหารทอด,เครื่องทอด,หม้อทอด,อาหารทอด, Syn. frier
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Property of A.L. Ryerson. "สมบัติของเอ.แอล. ไรเออสัน Titanic (1997)
Hey, did you hear that Sandy Ryerson got fired? - Really?คุณรู้เรื่อง แซนดี้ ไรเออร์สัน โดนไล่ออกหรือยัง? Pilot (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
That ryerson guy cried himself to sleep in figgins' armsนายแต๋วนั่นไปร้องไห้อยู่กับ ฟิกกิ้นส์ Acafellas (2009)
We're actually not gonna need any quotes from you for the article, Mr. Ryerson. Do the right thing. All the great actresses take their clothes off.จริงๆแล้วเราไม่ต้องสัมภาษณ์คุณ เพื่อลงบทความครับ คุณไรเออร์สัน ทำสิ่งที่ถูกต้อง นักแสดงดังๆเปลื้องผ้ากันทั้งนั้น แต่ฉันไม่มีปัญหากับภาพนู้ดนะ ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องแผนงานเอ็คควิส เธอเคยไปเที่ยวที่สเตเบิ้ลมั้ย? The Rhodes Not Taken (2009)
That's Mr. Ryerson's favorite line.- บทแปลกๆนะ The Rhodes Not Taken (2009)
I'm never letting Sandy Ryerson back in this school.ผมไม่ยอมให้แซนดี้ กลับมาอยู่โรงเรียนนี้อีก Preggers (2009)
You're not gonna fondle us, are you, Mr. Ryerson?คุณจะไม่ลูบไล้เรา ใช่มั้ยครับ? Funk (2010)
Besides Mr. Ryerson.ยกเว้นคุณไรเออร์สัน The Substitute (2010)
Sandy ryerson,แซนดี้ ไรเออร์สัน A Night of Neglect (2011)
Sandy ryerson, you are the pink dagger.แซนดี้ ไรเออร์สัน คุณคือดาบชมพู A Night of Neglect (2011)
Mr. Ryerson offered to pay for our trip.คุณ ไรเยอร์สัน เสนอตัว เป็นออกเงินค่าเดินทางให้เรา A Night of Neglect (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op phā) EN: dryer   FR: séchoir (à linge) [m]
ตู้อบผ้า[n. exp.] (tū op phā) EN: dryer   FR: sèche-linge [m] ; sécheuse [f] (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RYER    R AY1 ER0
RYERSON    R AY1 R S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup [Add to Longdo]
ドライヤー[, doraiya-] (n) dryer; (P) [Add to Longdo]
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
ヘアドライヤー;ヘアデライヤー[, headoraiya-; headeraiya-] (n) hair dryer [Add to Longdo]
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
乾燥器;乾燥機[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator [Add to Longdo]
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) [Add to Longdo]
脱水機[だっすいき, dassuiki] (n) dryer; dehydrator [Add to Longdo]
揚げ鍋;揚鍋(io)[あげなべ, agenabe] (n) deep fryer; pot used for frying [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top