ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowe

R OW1   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowe-, *rowe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowel[N] กงจักร, See also: ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
browed(เบราดฺ) adj. มีขนคิ้ว
disk throwern. นักขว้างจาน
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower

English-Thai: Nontri Dictionary
rowel(n) กงจักร
rower(n) คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff Rowena Ravenclaw and Salazar Slytherin.ก็อดดริก กริฟฟินดอร์ เฮลก้า ฮัฟเฟิลพัฟ โรวีน่า เรเวนคลอ และซัลลาซาร์ สลิธีริน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
No. He was a rower.ไม่ใช่ซะหน่อย เค้าเป็นนักกีฬาแข่งเรือต่างหาก 500 Days of Summer (2009)
My grandfather, Jack Kelly, was one of the premier rowers of his day.แจ๊ค เคลลี่ เสด็จปู่ของฉัน สมัยก่อนก็เคยลงแข่ง The Social Network (2010)
I rowed for oxford.ผมเคยแข่งกรรเชียงเรือให้อ็อกซ์ฟอดนะ Pilot (2010)
Rowers. To your rowing position.โรเวอร์ ประจำตำแหน่งฝีพาย The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
And Rowena Ravenclaw.และโรเวนนา เรเวนคลอ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Well, there's Rowena Ravenclaw's lost diadem.รัดเกล้าที่สาบสูญของโรเวนนา เรเวนคลอไง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Do you remember what Cho said about Rowena Ravenclaw's diadem?จำที่โชพูดเรื่องรัดเกล้า ของโรเวนนา เรเวนคลอไม่ได้หรอ? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Helena Ravenclaw, Rowena's daughter.เฮเลนนา เรเวนคลอ ลูกสาวของโรเวนนา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
- I rowed crew at Harvard. - Oh, Harvard.ผมพายเรือให้กับม.ฮาร์วาร์ด / อ่อ ฮาร์วาร์ด No Strings Attached (2011)
Rowena, I need you to put together an RD focus group.Rowena ฉันต้องการให้คุณใส่กัน อาร Paranoia (2013)
Got in a boat and rowed past the Bay of Seals.ก็พายเรือผ่านทางอ่าวแมวน้ำ The Rains of Castamere (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roweThey rowed up the river.
roweWe rowed up the river against the current.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลพาย[N] rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
คนแจว[N] rower, See also: ferryman, oarsman, Syn. คนแจวเรือ, คนพาย, คนพายเรือ, Example: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด, Count unit: คน
ซี่[N] rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
คำทับศัพท์[n. exp.] (kham thapsap) EN: word borrowed (into the thai language)   FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
นกอัญชันคิ้วขาว[n. exp.] (nok anchan khiu khāo) EN: White-browed Crake   FR: Marouette grise [f] ; Marouette à sourcils blancs [f] ; Râle à bec gris [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēn dong sī khlam) EN: Eyebrowed Thrush   FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว[n. exp.] (nok hūa khwān jiukhiu khāo) EN: White-browed Piculet   FR: Picumne à sourcils blancs [m]
นกอีแพรดคิ้วขาว[n. exp.] (nok ī-phraēt khiu khāo) EN: White-browed Fantail   FR: Rhipidure à grands sourcils [m] ; Rhipidure à front blanc [m] ; Rhipidure à sourcils blancs [m]
นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง[n. exp.] (nok jap malaēng khø khāo nā daēng) EN: Rufous-browed Flycatcher   FR: Gobemouche à face rousse [m] ; Gobemouche solitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWE    R OW1
ROWED    R OW1 D
ROWEN    R OW1 AH0 N
ROWER    R OW1 ER0
ROWES    R OW1 Z
ROWE'S    R OW1 Z
ROWELL    R OW1 IH0 L
ROWENA    R OW0 IY1 N AH0
ROWENTA    R OW2 EH1 N T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowed    (v) rˈoud (r ou1 d)
rowed    (v) rˈaud (r au1 d)
rowel    (n) rˈauəl (r au1 @ l)
rower    (n) rˈouər (r ou1 @ r)
rowels    (n) rˈauəlz (r au1 @ l z)
rowers    (n) rˈouəz (r ou1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, / ] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨, #561,043 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろ師;ロクロ師;轆轤師[ろくろし(ろくろ師;轆轤師);ロクロし(ロクロ師), rokuroshi ( rokuro shi ; rokuro shi ); rokuro shi ( rokuro shi )] (n) (See 轆轤・ろくろ・1,轆轤・ろくろ・2) turner; thrower [Add to Longdo]
クシメ鏝[クシメごて, kushime gote] (n) (See 櫛目) notched trowel [Add to Longdo]
ナイフ投げ[ナイフなげ, naifu nage] (n) (1) knife thrower; (n,vs) (2) knife throwing [Add to Longdo]
葦原雀;吉原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
園芸用こて;園芸用鏝;園藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] (n) {comp} narrower term [Add to Longdo]
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]
火炎放射器;火焔放射器[かえんほうしゃき, kaenhoushaki] (n) flamethrower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top