Search result for

rielly

(218 entries)
(7.8842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rielly-, *rielly*, riel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rielly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rielly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriel[N] หน้าต่างขนาดใหญ่ที่ยื่นออกจากผนัง, Syn. bay window, casement
materiel[N] สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
oriel(n) เฉลียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oriel; oriel windowหน้าต่างมุข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oriel window; orielหน้าต่างมุข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volvariella volvaceaเห็ดฟาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cyriel?CyrielMira (1971)
gabriel ?GabrielHidden (2005)
No, Gabriel.Nein, GabrielWalking Vengeance (2008)
Gabriel.GabrielChapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Gabriel.Gabriel. GabrielSeder Anything (2009)
Ariel.ArielSal (2010)
GALADRIEL:GALADRIELThe Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Gabrielle?Gabrielle? Warrior (2013)
- Gabriel.GabrielLast Knights (2015)
- Muriel.- MurielGrey Green Brown & Copper (2015)
Ariel foxman and honor brodie from "in style."แอเรล ฟอคแมน และฮอเนอร์ โบรดี้ จากหนังสืออินสไตล์จ้ะ Chuck in Real Life (2008)
None more than Gabriel gray.แต่ไม่มากไปกว่า เกเบรียล เกรย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Don't make me come up there and get you again. Hi, Gabriella.อย่าให้ต้องขึ้นไปตามอีกนะ สวัสดีจ้ะ กาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Listen, Kelsi always writes her best songs for Troy and Gabriella.ฟังนะ เคลซี่มักจะเขียน เพลงดีๆ ให้ทรอยกับกาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Kelsi's writing something amazing for Troy and Gabriella.เคลซีกำลังเขียนเพลงให้ทรอยและกาเบรียลล่าแนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Uh... Sharpay, you are not Gabriella.เอ่อ ชาร์เพย์ เธอไม่ใช่กาเบรียลลา High School Musical 3: Senior Year (2008)
I didn't mean basketball, silly! I meant Gabriella.ฉันไม่ได้หมายถึงบาสเกตบอล ฉันหมายถึงกาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
So, Sharpay, you will do Gabriella's duet with Troy.ฉะนั้น ชาร์เพย์ จะมาคู่กับทรอย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Let's do it for Gabriella. OK?ทำเพื่อกาเบรียล่า โอเคนะ? High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hear from Gabriella?ได้ข่าวจากกาเบรียลล่าบ้างมั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
If it wasn't for Gabriella, this musical would have been another "Sharpay Show."ถ้าไม่ใช่เพื่อกาเบรียลล่า ละครเพลงนี้ก็คงเป็นแอีก "การแสดงของชาร์เพย์" High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'd like to take credit, but Gabriella picked it out.ผมก็อยากชมตัวเองล่ะนะ แต่กาเบียลล่าเป็นคนเลือก High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's Gabriella.กาเบรียลล่าโทรมา High School Musical 3: Senior Year (2008)
Gabriella. Prom is in two days.กาเบรียลล่า อีก 2 วันก็งานพรอมแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Gabriella.กาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Look, Gabriella is already one step ahead. As usual.ฟังนะ กาเบรียลล่านำเราไปก้าวนึงแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Miss Gabriella Montez, Stanford University, Pre-Law.มิส กาเบรียลล่า มอนเทส ม.แสตนฟอร์ด ด้านกฎหมาย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Gabriel.แกเบรียล Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Thank you very much, gabriella.ขอบคุณมาก กาเบรียลล่า New York Sucks (2009)
Jasmine, Aurora and Ariel.จัสมิน, ออโรร่า แล้วก็ เอเรียล Sex and Violence (2009)
This is Uriel. A specialist.นี่คือยูริเอล เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ On the Head of a Pin (2009)
Uriel's the funniest angel in the garrison. Ask anyone.ยูริเอลเป็นเทวทูติที่มีอารมณ์ขันมากที่สุดในกลุ่มของเรา On the Head of a Pin (2009)
Since when does Uriel put a leash on you?ยูริเอลข่มนายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่? On the Head of a Pin (2009)
Well, tell Uriel, or whoever you do not want me doing this, trust me.งั้นบอกยูริเอลหรือใครก็ตาม... นายไม่อยากให้ฉันทำเรื่องนี้หรอก เชื่อสิ On the Head of a Pin (2009)
Where's Uriel?ยูเรียล อยู่ไหน On the Head of a Pin (2009)
- You and Uriel put him in there- - No.นายกับยูเรีบลทำให้เขาเป็นแบบนั้น On the Head of a Pin (2009)
We've been friends for a long time, Uriel.เราเป็นเพื่อนกันมานาน ยูเรียล On the Head of a Pin (2009)
We're brothers, Uriel.ตลอดกาล On the Head of a Pin (2009)
- It is our Father's world, Uriel.ตามกฏที่มันไม่มีเหตุผล มันเป็นเจตนาของพ่อเรานะ ยูเรียล On the Head of a Pin (2009)
You can't win, Uriel. I still serve God.นายไม่มีทางชนะหรอก ยูเรียล On the Head of a Pin (2009)
Uriel is dead.ยูริเอลตายแล้ว On the Head of a Pin (2009)
But after the unfortunate... situation with Uriel,แต่หลังจากคราวเคราะห์เรื่องยูริเอล It's a Terrible Life (2009)
Hello, sergeant David Gabriel, major crimes.ฮัลโหล จ่าเดวิด เกเบรียลแผนกอาชญากรรมสำคัญ Double Blind (2009)
Gabrielle soils?แกเบรียล โซลิส? Home Is the Place (2009)
muriel thought he was just visiting,-เมอรีลคิดว่าเขาแค่มาเยี่ยม Connect! Connect! (2009)
I heard muriel fishman rat me out to her brother,ฉันรู้มาว่า ยัยเมอรีลปากโป้งเรื่องฉันกับพี่ชายของเธอ Connect! Connect! (2009)
Gabrielle never picked up.แกเบรียล ไม่รับสาย Connect! Connect! (2009)
Gabrielle invited us to play poker.แกเบรียลเชิญพวกเรามาเล่นโป๊กเกอร์ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
(Mary Alice) Gabrielle Solis hated going to funerals for all sorts of reasons--แกเบรียล โซลิส เกลียดการไปงานศพ ด้วยหลายต่อหลายเหตุผล The Story of Lucy and Jessie (2009)
Also, Gabrielle despised any event... where she was not the center of attention.อีกอย่างแกเบรียลก็ไม่ปลื้มกับการ ที่เธอไม่ได้เป็นจุดสนใจ The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rielGabriel took nothing but the hot soup and a little sherry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
การวัดความดันโลหิต[n. exp.] (kān wat khwāmdan lōhit) FR: mesure de la tension artérielle [f]
กายินทรีย์[n.] (kāyinsī) EN: sensory organs   FR: organe sensoriel [m]
แคลคูลัสเวกเตอร์[n. exp.] (khaēlkhūlas wēktoē) FR: calcul vectoriel [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
ความดัน[n.] (khwāmdan) EN: pressure   FR: pression [f] ; tension [f] ; tension (artérielle) [f]
ความดันโลหิต[n. prop.] (khwāmdan lōhit) EN: blood pressure   FR: tension artérielle [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwāmdan lōhit sūng) EN: high blood pressure   FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwāmdan lōhit tam) EN: low blood pressure   FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กฎกระทรวง[n. exp.] (kot krasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation   FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f]
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department   FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
เลือดแดง[n. exp.] (leūat daēng) EN: arterial blood   FR: sang artériel [m]
ล้อเลื่อน[n.] (løleūoen) EN: wheeled vehicle   FR: véhicule sur roues [m] ; matériel roulant [m]
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūaton) EN: immaterial ; abstract   FR: immatériel ; abstrait
เมล์[n.] (mē) EN: mail   FR: mél [m] ; courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mail [m] (anglic.)
นักอุตสาหกรรม[n. exp.] (nak utsāhakam) EN: industrialist   FR: industriel [m]
นิคมอุตสาหกรรม [n.] (nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement   FR: parc industriel [m]
นกโจรสลัดเล็ก[n. exp.] (nok jōnsalat lek) EN: Lesser Frigatebird   FR: Frégate ariel [f] ; Petite Frégate [f]
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat utsāhakam) EN: industrial revolution   FR: révolution industrielle [f]
ผลิตภัณฑ์[n.] (phalittaphan) EN: product ; merchandise ; goods   FR: produit industriel [m] ; marchandise [f]
พยานวัตถุ[n. exp.] (phayān watthu) EN: piece of evidence ; physical evidence ; exhibit   FR: preuve matérielle [f]
พืชเศรษฐกิจ[n. exp.] (pheūt sētthakit) EN: industrial crop   FR: produit agricole industriel [m]
โปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์[n. exp.] (prōkraēm wāt phāp baēp wektoē) FR: logiciel de dessin vectoriel [m]
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān utsāhakam) EN: industrial factory   FR: entreprise industrielle [f]
สินค้าอุตสาหกรรม[n. exp.] (sinkhā utsāhakam) EN: industrial goods   FR: produit industriel [m[
สอบซ้อม[n.] (søpsøm) EN: school test   FR: test [m] ; examen [m] ; interrogation [f] ; examen semestriel [m]
ทางอุตสาหกรรม[adj.] (thāng utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
อุตสาหกรรม[adj.] (utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหการ[n. exp.] (utsāhakān) EN: industrial technology   FR: technologie industrielle [f]
อุตสาหกร[n.] (utsāhakøn) EN: industrialist ; industrial technologist   FR: industriel [m]
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing   FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam utsāhakān) EN: industrial engineering   FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn utsāhakān) EN: industrial engineer   FR: ingénieur industriel [m]
ย่านอุตสาหกรรม[n. exp.] (yān utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
ยุทธภัณฑ์[n.] (yutthaphan) EN: war material ; military hardware   FR: matériel militaire [m]
ยุทโธปกรณ์[n.] (yutthōpakøn) EN: war material ; military hardware   FR: matériel militaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIEL    R IY1 L
ARIEL    EH1 R IY0 AH0 L
BRIEL    B R IY1 L
RIELY    R IY1 L IY0
FRIEL    F R IY1 L
ADRIEL    AH0 D R IY1 L
MERIEL    M IH1 R IY0 L
CURIEL    K Y UW1 R IY0 L
MARIEL    M EH1 R IY0 AH0 L
RIELLY    R IY1 L IY0
MURIEL    M Y UH1 R IY0 AH0 L
KASRIEL    K AE1 S R IY0 AH0 L
JARRIEL    ZH ER0 IY1 L
ORIELDA    AO0 R IY1 L D AH0
GABRIEL    G EY1 B R IY0 AH0 L
ORIELLE    AO1 R IY0 EH0 L
CORIELL    K AO1 R IY0 L
ARIELLA    AA0 R IY0 EH1 L AH0
MATERIEL    M AH0 T IH2 R IY0 EH1 L
KIMBRIEL    K IH1 M B R IY0 AH0 L
VANDRIEL    V AE2 N D R IY1 L
CARIELLO    K AA0 R IY0 EH1 L OW0
CIRIELLO    S ER0 IY0 EH1 L OW0
FARIELLO    F AA0 R IY0 EH1 L OW0
GABRIELA    G AA0 B R IY0 EH1 L AH0
GABRIELE    G AA0 B R IY0 EH1 L
FRIELING    F R IY1 L IH0 NG
MAURIELLO    M AO2 R IY0 EH1 L OW0
MATERIELS    M AH0 T IH2 R IY0 EH1 L Z
GABRIELLA    G AA0 B R IY0 EH1 L AH0
PERRIELLO    P ER0 R IY0 EH1 L OW0
MARIELITO    M EH0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0
GABRIELLE    G AE1 B R IY0 EH0 L
GABRIELLI    G AA0 B R IY0 EH1 L IY0
JARRIEL'S    ZH ER0 IY1 L Z
GABRIEL'S    G EY1 B R IY0 AH0 L Z
GABRIELSEN    G AE1 B R IY0 L S AH0 N
GABRIELSON    G EY1 B R IY0 EH0 L S AH0 N
MARIELITOS    M EH0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0 S
GABRIELSEN    G EY1 B R IY0 EH0 L S AH0 N
GABRIELSON    G AE1 B R IY0 L S AH0 N
PICARIELLO    P IY0 K AA0 R IY0 EH1 L OW0
TORTORIELLO    T AO0 R T AO0 R IY0 EH1 L OW0
PASQUARIELLO    P AA0 S K W AA0 R IY0 EH1 L OW0
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L EH2
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH2 S T R IY0 EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ariel    (n) (ei1 r i e l)
oriel    (n) (oo1 r i@ l)
Muriel    (n) (m y uu1 r i@ l)
oriels    (n) (oo1 r i@ l z)
materiel    (n) (m a t ii1 r i e l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreiz {m}; Antrieb {m}; Ansporn {m} | Anreize {pl}; Antriebe {pl} | finanzieller Anreiz | materieller Anreiz | wirtschaftliche Anreizeincentive | incentive | financial incentive | material incentive | economic incentives [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing) [Add to Longdo]
Erker {m}oriel [Add to Longdo]
Fischerei {f} | Fischereien {pl} | industrielle Fischerei; kommerzielle Fischereifishery; fishing | fisheries | industrial fishing; commercial fishing [Add to Longdo]
Fischgründe {pl} | industrielles Ausfischen von Fischgründenfishing grounds; fisheries | overfishing [Add to Longdo]
Großindustrielle {m,f}; Großindustriellerindustrial magnate [Add to Longdo]
Industrieland {n} | Industrieländer {pl}industrialized country; developed country; industrialized economy | industrialized countries [Add to Longdo]
Industrielandschaft {f}industrial landscape [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing) [Add to Longdo]
Ladegerät {n}; Batterieladegerät {n}charger; charging device; battery charger; charging set [Add to Longdo]
Langleinenfischerei {f} (industrielle Fischerei)longline fishery (industrial fishing) [Add to Longdo]
Musik {f} | einschmeichelnde Musik | serielle Musikmusic | enticing music | serial music [Add to Longdo]
Parallel-Seriell-Umsetzung {f}parallel-to-serial conversion [Add to Longdo]
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health [Add to Longdo]
Schleppnetz {n} | Schleppnetze {pl} | Fischfang mit Schleppnetzen (industrieller Fischerei)trawl; trawl net | trawls; trawl nets | trawl netting (industrial fishing) [Add to Longdo]
Seriell-Parallel-Umsetzung {f}serial-to-parallel conversion [Add to Longdo]
Seriellschnittstelle {f}; Interface seriell {n}interface (serial) [Add to Longdo]
Taschennetz {n}; Ringwadennetz {n} (industrielle Fischerei)purse-seine netting (industrial fishing) [Add to Longdo]
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing) [Add to Longdo]
Zeichendrucker {m} (serieller Drucker)character printer [Add to Longdo]
antibakteriell {adj}antibacterial [Add to Longdo]
arteriell {adj} [anat.]arterial [Add to Longdo]
bakteriell {adj}bacterial [Add to Longdo]
bakteriell {adv}bacterially [Add to Longdo]
faktoriell [math.]factorial [Add to Longdo]
hintereinander; seriell {adj}serial [Add to Longdo]
immaterielle Werteintangibles [Add to Longdo]
materielle Wertetangibles [Add to Longdo]
industriell {adj}industrial [Add to Longdo]
industriell {adv}industrially [Add to Longdo]
materiell {adv}materially [Add to Longdo]
materiell; stofflich; körperlich {adj}material [Add to Longdo]
materiell orientiertmoney-oriented [Add to Longdo]
mehrere Bits seriell übertragenbit-serial [Add to Longdo]
mehrere Bytes seriell übertragenbyte-serial [Add to Longdo]
notariell {adj}notarial [Add to Longdo]
parallel-seriellparallel-serial [Add to Longdo]
parallel-seriellparallel-to-serial [Add to Longdo]
sektoriell {adj}sectoral [Add to Longdo]
sensoriell {adj}sensory [Add to Longdo]
seriell {adj}serial [Add to Longdo]
in Serie hergestellt werden; serienmäßig hergestellt werden; seriell hergestellt werdento be mass-produced [Add to Longdo]
seriell; serienmäßig {adj}series; production-line ... [Add to Longdo]
Triel {m} [ornith.]Stone Curlew (Burhinus oedicnemus) [Add to Longdo]
Prärieläufer {m} [ornith.]Upland Sandpiper [Add to Longdo]
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍資[ぐんし, gunshi] (n) war materiel; military expenses; war fund; campaign funds [Add to Longdo]
袋茸[ふくろたけ;フクロタケ, fukurotake ; fukurotake] (n) paddy straw mushroom; straw mushroom; Volvariella volvacea [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine) [Add to Longdo]
加百列[Jiā bǎi liè, ㄐㄧㄚ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, ] Gabriel (name); Archangel Gabriel of the Annunciation [Add to Longdo]
草菇[cǎo gū, ㄘㄠˇ ㄍㄨ, ] straw mushroom (Volvariella volvacea); paddy straw mushroom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] gestaltlos, formlos, immateriell [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top