Search result for

ridgely

(629 entries)
(0.2678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridgely-, *ridgely*, ridge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ridgely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ridgely*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

English-Thai: Longdo Dictionary
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridge    [N] แนวหรือสัน, See also: คิ้ว, ริ้ว, แนว
ridge    [N] สันเขา, See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา, Syn. ridgeline, wold
ridge    [N] ส่วนที่นูน
ridge    [VT] ทำให้เป็นสัน
ridge    [VI] เป็นแนวสัน
bridge    [N] สะพาน
bridge    [N] ตัวเชื่อม, See also: สะพาน
bridge    [N] ที่ยึดฟันปลอม
bridge    [VI] ทอดสะพาน, See also: ทำสะพานเชื่อม, ข้าม, Syn. span
bridge    [N] เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า
bridge    [N] หอบังคับการเรือ, See also: สะพานเรือ
bridge    [N] ดั้งจมูก, See also: ดั้ง
bridge    [N] ไพ่บริดจ์
fridge    [SL] ตู้เย็น
ridged    [ADJ] ซึ่งทำเป็นโครง, See also: ซึ่งทำเป็นสัน, Syn. ribbed, crinkled, barred
abridge    [VT] ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge    [VT] ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
Oxbridge    [N] มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ
porridge    [N] อาหารเช้าที่ทำจากข้าวโอ๊ตใส่น้ำหรือนม, Syn. oatmeal
cartridge    [N] ปลอกกระสุนปืน
cartridge    [N] หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น
partridge    [N] นกขนาดกลางจำพวก Alectoris Perdix, See also: นกกระทา, Syn. grouse, quail
ridgepole    [N] แกนหลังคา, See also: ไม้ขื่อ, อกไก่หลังคา, Syn. rooftree, ridge piece
bridgeable    [ADJ] ที่เชื่อมโยงได้
bridgehead    [N] ที่มั่นของกองทัพที่อยู่ในดินแดนข้าศึก
drawbridge    [N] สะพานชัก, See also: สะพานยก
footbridge    [N] สะพานลอย, See also: สะพานข้ามถนน
ridgepiece    [N] ขื่อ
unabridged    [ADJ] ซึ่งสมบูรณ์ครบถ้วน, See also: ซึ่งไม่มีการย่นย่อ, ซึ่งไม่ได้ตัดตอน, ซึ่งไม่ได้ตัดออก
abridgement    [N] การย่อ, See also: ย่อความ, Syn. reduction, abridgment
abridgement    [N] ฉบับย่อ
bridge over    [PHRV] ทำทางข้าม
bridge over    [PHRV] หาทางจัดการกับ, See also: หาทางช่วย(บางคน), Syn. tide over
toll bridge    [N] สะพานที่เก็บค่าผ่านทาง
weighbridge    [N] แท่นชั่ง
truss bridge    [N] สะพานข้ามเหว
fridge freezer    [SL] ผู้ชาย, Syn. Fridge and freezer, geezer
suspension bridge    [N] สะพานแขวน
fridge and freezer    [SL] ผู้ชาย, Syn. Fridge freezer, geezer
cross a bridge when one comes to it    [IDM] จงแก้ไขเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
cross the bridge before one comes to it    [IDM] วิตกเกินไปก่อนเหตุจะเกิด
a lot of water has passed under the bridge    [IDM] มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labio-cervical ridgeสันคอฟันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial ridgeสันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual ridge๑. สันด้านลิ้น๒. สันด้านเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring ridgeขอบในของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring-ridge remover; cylinder ridge reamer; ridge reamerเครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridgeสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ridge๑. สัน๒. สันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap๑. ส่วนประชิดสันเหงือก๒. ด้านประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap ponticฟันแขวนประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge reamer; cylinder ridge reamer; ring-ridge removerเครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual ridgeสันเหงือกหลังถอนฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
removable bridgeสะพานฟันถอดได้ [มีความหมายเหมือนกับ removable partial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand ridgeสันทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea arch; arch; marine arch; marine bridge; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea bridge; arch; marine arch; marine bridge; sea archซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acceleration on ridgeความเร่ง(ของลม)บนยอดเนิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch; marine arch; marine bridge; sea arch; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alveolar ridge; gum ridgeแนวปุ่มเหงือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar ridgeสันกระดูกขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aseismic ridgeเทือกเขาไร้พลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accretion ridgeสันทรายงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bridgeสะพานรองมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge๑. บริดจ์๒. เชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridgeสะพานฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge, tollสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bridgewareบริดจ์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bifurcation ridgeสันจุดแยกสองราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal ridgeสันด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucco-cervical ridgeสันคอฟันด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal ridgeสันริมฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine arch; arch; marine bridge; sea arch; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-oceanic ridge; oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine bridge; arch; marine arch; sea arch; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cusp ridge; cusp slopeสันปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cusp slope; cusp ridgeสันปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartridgeกล่อง [ถอดได้] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cartridgeกล่อง [ถอดได้] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cervical ridgeสันคอฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder ridge reamer; ridge reamer; ring-ridge removerเครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gum ridge; alveolar ridgeแนวปุ่มเหงือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
font cartridgeชุดแบบอักษรกล่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interalveolar space; interarch distance; interridge distanceระยะระหว่างขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interarch distance; interalveolar space; interridge distanceระยะระหว่างขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interridge distance; interalveolar space; interarch distanceระยะระหว่างขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal ridgeสันปลายฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beach ridgesสันหาด [TU Subject Heading]
Bridge whistบริดจ์ [TU Subject Heading]
Bridgesสะพาน [TU Subject Heading]
Bridges, Archedสะพานโค้ง [TU Subject Heading]
Bridges, Box girderสะพานแบบบ๊อกซ์เกอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Bridges, Cable-stayedสะพานขึง [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]
Footbridgesสะพานสำหรับคนเดิน [TU Subject Heading]
Long-span bridgesสะพานช่วงยาว [TU Subject Heading]
Ridge regression (Statistics)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]
Thai-Myanmar Friendship Bridgeสะพานมิตรภาพไทย-พม่า [TU Subject Heading]
Natural Bridge สะพานหินธรรมชาติ
โพรงหินชายฝั่ง ที่ทะลุออกทางทะเลทั้งสองด้าน คล้ายคลึงกับถ้ำลอด ที่เกิดขึ้นบนเกาะ แต่สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซึ่งมี การกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกันจนโพรงนั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่ เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้านสะพาน เช่น เกาะไข่ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา [สิ่งแวดล้อม]
Alveolar Ridgeความผิดปกติของเหงือกและฟัน [การแพทย์]
Bony Ridge, Interosseousการเชื่อมติดด้วยกระดูก [การแพทย์]
Bridgesสะพานโค้ง [การแพทย์]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
Bridges, Liquidสะพานของเหลว [การแพทย์]
Brow Ridgesสันคิ้ว [การแพทย์]
Cartridgeคาร์ทริดจ์ [การแพทย์]
Cartridge Filtersคาร์ทริดจ์ฟิลเตอร์ [การแพทย์]
Cartridges, Metal Disksคาร์ทริดส์ของแผ่นโลหะ [การแพทย์]
Cross Bridgesสะพานเชื่อม,กิ่ง [การแพทย์]
Dentine Bridgeสะพานเด็นตีน [การแพทย์]
Diet, Cambridgeอาหารเคมบริดจ์ [การแพทย์]
Disposable Cartridgesคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Disulfide Bridgeสะพานเชื่อมไดซัลไฟด์,สะพานไดซัลไฟด์,เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ [การแพทย์]
ridgeridge, สันเนิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
salt bridgeสะพานเกลือ, ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ของครึ่งเซลล์ทั้งสองและเป็นทางผ่านของไอออน อาจทำจากสารละลายอิ่มตัวของ KNO3,  KCl หรือ NH4NO3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมรวมกับวุ้นขณะร้อนแล้วบรรจุไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยู เมื่อวุ้นแข็งตัวก็นำมาใช้ได้  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural bridgeสะพานหินธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงของภูเขาหินที่ถูกกระแสน้ำ  กระแสลมทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาเหลือให้เห็นเป็นรูปสะพาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genital Ridgesเจนิทัลริดจ์ [การแพทย์]
Intercellular Bridgeสะพานเชื่อมระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Methene Bridgeแขนมีธีน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
blank cartridgen. กระสุนเปล่า,กระสุนหลอก
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridge towern. หอสะพาน
bridgeboardn. กระดานบันได
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
font cartridgeคาร์ทริดจ์แบบอักษรหมายถึง คาร์ทริดจ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษ เมื่อเสียบเข้ากับ เครื่องพิมพ์บางชนิดที่ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถพิมพ์แบบอักษรต่าง ๆ ได้มากแบบขึ้น
fridge(ฟริดจ) n. ตู้เย็น
partridge(พาร์'ทริดจ) n. นกกระทา
porridge(พอ'ริดจฺ) n. ข้าวต้ม,ข้าวต้มข้าวโอต,ข้าวต้มข้าวสาลี
raft bridgen. สะพานแพ
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
ridgepole(ริดจฺ'โพล) n. อกไก่,ขื่อ,ไม้ขื่อ, Syn. ridge pole,ridge piece
ridgetile(ริดจฺ'ไทลฺ) n. กระเบื้องอกไก่,กระเบื้องหลบหลังคา
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
truss bridgen. สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
drawbridge(n) สะพานชัก
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
fridge(n) ตู้เย็น
partridge(n) นกกระทา
porridge(n) ข้าวต้ม
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.
water under the bridge (n phrase ) ที่ผ่านมาแล้ว ก็ให้แล้วไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bridge!BridgeThe Front Porch (2009)
Chief Vincent, you're wanted on the bridge.หัวหน้าวินเซนต์เชิญที่ห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
Security Chief Vincent to bridge. Come in, over.หัวหน้าวินเซนต์ เรียกห้องควบคุม ตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Vincent to bridge.วินเซนต์ เรียกห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
Bridge, this is Vincent, come in.ถึงสะพานเดินเรือ นี่วิเซนต์ เข้ามาได้ เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
I've lost contact with the bridge.ผมขาดการติดต่อจากสะพานเดินเรือแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We need another way up to the bridge.ต้องหาทางอื่นแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
If there still is a bridge.ไม่รู้ตายหมดยัง Dead Space: Downfall (2008)
We could move up to hydroponics and cross to the bridge from there.ขึ้นไปเรือนเกษตร Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Bridge. Are you there bridge?ห้องควบคุมได้ยินหรือเปล่า? Dead Space: Downfall (2008)
He has milk in his fridge.เขามีนมในตู้เย็น Joy (2008)
Maybe that ship has returned. We should get up to the bridge.บางทีเจ้ายานนั่นอาจจะกลับมา เราต้องไปที่สะพาน Rising Malevolence (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
- The bridge is out.- สะพานนั่นถูกทำลาย Destroy Malevolence (2008)
Our target would be the bridge and General Grievous.เราจึงจะพุ่งเป้าไปที่หอบังคับการ และนายพลกรีวัส Shadow of Malevolence (2008)
We concentrate our firepower on the bridge super structure, here.และทุ่มการโจมตีไปที่หอบังคับการ ณ ตำแหน่งนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Master Plo is right. With Grievous on that ship's bridge,อาจารย์โพลพูดถูก ถ้ากรีวัสอยู่บนหอบังคับการนั่น Shadow of Malevolence (2008)
We'll destroy that bridge and Grievous along with it.เราจะทำลายหอบังคับการ พร้อมๆกับไอ้กรีวัสไปด้วยเลย Shadow of Malevolence (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
Sit down. Have your porridge.นั่งลง แล้วทานอาหารเช้า The Secret of Moonacre (2008)
Building a bridge of chance for someone you love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้ My Sassy Girl (2008)
It's building a bridge of chance for your love.มันคือการสร้างสะพานแห่งโอกาสไปสู่รักแท้... My Sassy Girl (2008)
The only way in or out of here is on that one skinny bridge you came in on.และทางออกทางเดียว ก็คือไอ้สะพานแคบๆที่แกเข้ามานั่นหล่ะ Death Race (2008)
They're headed for the bridge.กำลังมุ่งหน้าไปที่สะพาน Death Race (2008)
But the bridge-and-tunnel crowd are sure in for a surprise.แต่สะพาน และอุโมงที่เบียดเสียด มีเรื่องให้แปลกใจแน่ๆ The Dark Knight (2008)
Sweet Jesus. ...the area's bridges and tunnels.โอ้พระเจ้า บริเวณสะพานและอุโมง The Dark Knight (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
#My dick bigger than a bridge #จ้อนฉันใหญ่กว่าสะพาน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Did you cross a bridge?คุณข้ามสะพานรึยัง? เมื่อกี้ผ่านอะไรมาบ้าง? Shutter (2008)
Max Petridge, get him to pay her father a visit.แม็ก เพทริจน์ ให้มันไปเยี่ยมพ่อของเด็กคนนั้น Wanted (2008)
I found out that Max Petridge's name had come up weeks before the federal judge was killed, and that a Fraternity member had failed to pull the trigger.ฉันได้ค้นพบว่า มีชื่อแม็ก แพททริกอยู่ สัปดาห์ก่อนที่ผู้พิพากษาถูกฆ่า Wanted (2008)
Close the drawbridge!พวกเขาจะปิดหอคอยแล้ว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
How long until the bridge is finished?ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะสร้างสะพานเสร็จ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Peter! The bridge!ปีเตอร์, สะพาน! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
To the bridge!ที่แม่น้ำ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Can you just drop me off at Williamsburg Bridge?แค่ผ่านไปแล้วส่งผมลงที่สะพานวิลเลียมเบิร์กได้รึเปล่า New York, I Love You (2008)
On the walls, on bridges,ทั้งบนกำแพง บนสะพาน New York, I Love You (2008)
There's a field just past the bridge.ตรงสนามนั่น เลยสะพานไป 24: Redemption (2008)
Sorry, Mr. London. They closed Chechov bridge.โทษทีครับคุณลอนดอน คือเค้าปิดสะพานซีโคฟน่ะครับ Bangkok Dangerous (2008)
There's a sandwich and milk in the fridge, and I've asked Mrs;แซนวิสและนมอยู่ในตู้เย็น แม่ขอให้คุณไรล์ลี่ กับลูกสาวของเธอ Changeling (2008)
It was you that discovered the Bembridge journal, and with it, you'll discover the Emperor.เธอค้นพบบันทึกของเบ็มบริดจ์ แล้วก็เป็นเธอที่จะพบฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Sir Colin Bembridge.เซอร์คอลลิน เบ็มบริดจ์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It is said that music is a bridge between earth and heaven.โบราณว่าไว้ "บทเพลงจะไพเราะที่สุด เมื่อบรรเลงท่างกลางโลกและสวรรค์ The Forbidden Kingdom (2008)
And one day he just rode his truck off a bridge.และวันนึงเขาก็ขับรถตกสะพาน WarGames: The Dead Code (2008)
Cambridge.แคมบริจด์ครับท่าน Frost/Nixon (2008)
22 witnesses, deputy Ridge.พยาน 22คน เจ้าหน้าที่ ริดจ์ Pilot (2008)
The guy who designed the Golden Gate Bridge.ชายที่ออกแบบสะพานโกลเด้นเกท Pineapple Express (2008)
Her yearbooks, report cards, her cell number is written... and it's on my fridge.หนังสือรุ่นของเธอ สมุดพก ผมจดเบอร์มือถือเธอไว้ มันแปะอยู่บนตู้เย็น Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridgeA big bridge was built over the river.
ridgeA bridge gives access to the island.
ridgeAbridge the king's power.
ridgeA bridge was built across the river.
ridgeA new bridge is being built over the river.
ridgeAn iron bridge was built across the river.
ridgeApart from the cost, it will take a long to build the bridge.
ridgeApart from the cost, it will take long to build the bridge.
ridgeA railway bridge is already being built over the river.
ridgeAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
ridgeA small bridge arched the stream.
ridgeA small road ran across the bridge, through the fields and over a hill.
ridgeA truck came into contact with the bridge supports.
ridgeBids were invited for building the bridge.
ridgeBridges are burning and chances are few.
ridgeDon't cross a bridge till you come to it.
ridgeDon't cross your bridges before you come to them.
ridgeDon't cross your bridges until you come to them. [Proverb]
ridgeDo you know the man standing on the bridge?
ridgeGolden Gate Bridge is made of iron.
ridgeHeavy posts are needed to sustain this bridge.
ridgeHe graduated from Cambridge with honors.
ridgeHe soiled his white shirt when he changed the ink cartridge.
ridgeHe was a professor at Cambridge University.
ridgeHe was in his home in Cambridge, England.
ridgeHis plan is to build a bridge over that river.
ridgeHow long is Rainbow Bridge?
ridgeHow long is that bridge?
ridgeHow long is the bridge?
ridgeHow long is the Golden Gate Bridge?
ridgeHow long is the Seto Bridge?
ridgeHow long is this bridge?
ridgeHow long that bridge is!
ridgeHow wonderful that bridge is!
ridgeI don't know the exact length of this bridge.
ridgeIf you quit the job, you'll be burning your bridges.
ridgeIf you quit your job, you'll be burning your bridges.
ridgeIf you were to fall from that bridge, it would be almost impossible to rescue you.
ridgeI'll just cross that bridge when I come to it.
ridgeI'll put the old bridge back.
ridgeI need one month to make a permanent bridge for you.
ridgeI never cross this bridge without being remained of my childhood.
ridgeIn those days, or at any rate in Cambridge, laboratory life was rather informal.
ridgeI parted from him on the bridge.
ridgeI remember meeting that man at Cambridge before.
ridgeI saw a boat above the bridge.
ridgeIsn't that the Golden Gate Bridge?
ridgeIs this the bus for Park Ridge?
ridgeIt is dangerous to cross that old bridge.
ridgeIt was dark under the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพานแขวน    [N] rope bridge
กระสุนหลอก    [N] blank cartridge, Syn. กระสุนปลอม, ลูกปืนปลอม, Example: การทดสอบครั้งนี้ใช้กระสุนหลอกทั้งหมด จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครบาดเจ็บ
สะพาน    [N] bridge
สะพานไม้    [N] wood bridge
ย่นย่อ    [V] shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม
ลอน    [N] undulation, See also: wave, curl, ridge, Syn. ลูกคลื่น, Example: ภูเขาทั้ง 2 ลูกมีสภาพพื้นที่เป็นแบบลอนชัน, Thai definition: ส่วนที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ อย่างลูกคลื่นติดต่อสลับกันไปบนพื้นราบ
ลูกกระสุนปืน    [N] bullet, See also: shot, gunshot, cartridge, projectile, Syn. ลูกปืน, กระสุน, กระสุนปืน, Example: ผู้คนวิ่งก้มๆ ตัวเหมือนคนวิ่งหนีลูกกระสุนปืนตามภาพยนตร์บู๊, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้น ที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
ลูกปืน    [N] bullet, See also: projectile, shot, cartridge, Syn. กระสุนปืน, กระสุน, Example: จ่าฤทธิ์ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ลั่นไกระเบิดลูกปืนฆ่าตัวตาย, Count unit: นัด, ลูก, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
สะพาน    [N] bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai definition: สื่อเชื่อมโยง
สันจมูก    [N] bridge of the nose, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: สันจมูกของเขาแตกเพราะฝีมือของอ้ายวายร้าย, Thai definition: ส่วนของจมูกที่มีลักษณะเป็นสัน
สะพาน    [N] bridge, See also: flyover, overpass, viaduct, Syn. ตะพาน, Example: เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Count unit: สะพาน, แห่ง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
ย่อ    [V] shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
รวบรัดตัดความ    [V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Syn. รวบรัด, Ant. ขยายความ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
รวบรัด    [V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Example: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
คิ้ว    [N] eyebrow, See also: brow, ridge, Syn. ขนคิ้ว, Example: สาวๆ สมัยนี้ชอบเขียนคิ้วเหมือนนางแบบ, Count unit: คิ้ว, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
คำย่อ    [N] abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count unit: คำ, Thai definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
คอสะพาน    [N] bridge-neck, See also: part of a road linked with a bridge, Example: รถคันใหญ่แล่นผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่มันทำให้คอสะพานโยกคลอน เสียวว่าจะหล่นลงไปเฉยๆ, Thai definition: ส่วนของถนนที่ต่อกับเชิงสะพาน
คัน    [N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คันชัก    [N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
คันดิน    [N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ
คันนา    [N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน
โครงจมูก [N] bridge, See also: top of a nose, ridge of a nose, bone of a nose, Syn. กระดูกจมูก, Example: ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก, Count unit: โครง
พาณ    [N] cartridge, Syn. ลูกปืน, Thai definition: ลูกปืน
ผ่านพ้น    [V] pass by, See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross, Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป, เลยไป, Example: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
สรุป    [V] sum up, See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary, Example: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
ลูกกระสุน    [N] bullet, See also: cartridge, shot, ammunition, Syn. กระสุน, ลูกปืน, หัวกระสุน, Example: กำนันมอบลูกกระสุนให้เขาไป 5 นัด, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วที่บรรจุในลำกล้องปืนสำหรับยิง ประกอบด้วยปลอกโลหะ ตรงปลายด้านหนึ่งมีหัวกระสุนโลหะ
ลูกคัน    [N] paddy-field ridge, See also: small dike of earth around a paddy field, Syn. คันนา, Count unit: คัน, Thai definition: ดินที่พูนขึ้นเป็นคันตามท้องนา
สันหลังคา    [N] roof ridge, Example: ตึกหลังนี้มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จากสันหลังคาลงมาถึงชายคาต่ำสุด, Count unit: สัน, Thai definition: บริเวณที่เป็นส่วนนูนยาวซึ่งเป็นแกนกลางของหลังคา
สันเขา    [N] mountain ridge, Example: พวกกองโจรจะปักหลักพักอาศัยอยู่บริเวณสันเขานี้, Count unit: สัน, Thai definition: ส่วนสูงของภูเขาที่ยาวเป็นทิวพืดไป
ตัวย่อ    [N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ตัดทอน    [V] abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai definition: ทำให้น้อย
ตะพาย    [N] straight-lines from the nose of a partridge, Syn. ลายทางข้างจมูกนกกระทา, Count unit: ลาย, Thai definition: เรียกลายที่เป็นทางแต่จมูกขึ้นไปทั้ง 2 ข้างแห่งนกกระทา
ตะพาน    [N] bridge, See also: pier, Syn. สะพาน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
ตัวย่อ    [N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ใบระกา [N] toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเงียบสนิทจนได้ยินแต่เสียงใบไม้ไหวลม กับเสียงกรุ๋งกริ๋งของใบระกา, Count unit: ใบ, Thai definition: ไม้สลักหรือปูนปั้นรูปเป็นครีบๆ หรือลวดลายต่างๆ ติดกับตัวลำยองระหว่างช่อฟ้ากับหางหงส์ ประกอบ 2 ข้างหน้าบันโบสถ์ วิหาร และปราสาท
ย่อย่น    [V] shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai definition: ทำให้สั้น
มธุปายาส    [N] rice porridge, See also: porridge made of boiled rice, sugar and honey, Syn. ข้าวทิพย์, Example: สมัยโบราณ ในฤดูสารทจะมีพิธีกวนข้าวทิพย์หรือมธุปายาส, Thai definition: ข้าวปายาสเจือน้ำผึ้ง ใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริง, Notes: (บาลี)
ม้วย    [N] porridge, See also: gruel, Syn. ข้าวต้ม, Example: คนจีนชอบกินม้วยตอนเช้าๆ, Notes: (จีน)
กระทา    [N] partridge, See also: Chinese francolin, Syn. นกกระทา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Phasianidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับไก่ฟ้า ตัวกลม ขนลายเป็นจุดกระๆ ปีกและหางสั้น วิ่งหากินเมล็ดพืชและแมลงอยู่ตามพื้นดิน บินได้ในระยะทางสั้นๆ มีหลายชนิด
กระสุนปืน    [N] bullet, See also: slug, ammunition, cartridge, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: ผมยังไม่อยากจบชีวิตลงด้วยกระสุนปืนเลย, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด
การย่อ    [N] summary, See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation, Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป, Example: วิชาภาษาอังกฤษวันนี้ อาจารย์สอนการย่อเรื่องโดยการจับใจความสำคัญ, Thai definition: การลดให้สั้นหรือเล็กลง
โจ๊ก [N] rice porridge, See also: rice gruel, Example: ฉันชอบกินโจ๊กไม่ใส่ไข่, Thai definition: ข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละ, Notes: (จีน)
ฐานกรณ์    [N] alveolar ridge, Example: ผู้บอกภาษาในอุดมคติคือผู้ที่มีฐานกรณ์ในการออกเสียงครบถ้วน, Thai definition: อวัยวะซึ่งเป็นที่ตั้งและอวัยวะที่เคลื่อนที่ภายในช่องปากที่ทำให้เกิดเสียงในการพูด
ดั้ง    [N] bridge, Syn. ดั้งจมูก, สันจมูก, สัน, Example: นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก, Count unit: ดั้ง
ดั้งจมูก    [N] bridge, Syn. ดั้ง, สัน, สันจมูก, Example: เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก
หย่อง    [N] the bridge of a stringed musical instrument, Example: หย่องทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงสะเทือนจากการดีดสายลงมาสู่ตัวกระพุ้งพิณ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหนุนสายซอหรือตะเข้
หลบหลังคา    [V] to place a find covering over the ridge of a roof, Example: ปีนี้บ้านกำนันจะหลบหลังคาก่อนที่ฝนจะมา, Thai definition: ปิดหลังคาที่ตรงสันหลังคาให้มิดไม่ให้ฝนรั่วได้
อกไก่    [N] ridgepole (of a roof), Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่พาดบนเสาดั้ง เป็นสันหลังคา
หัวสะพาน    [N] bridgehead, See also: base or foot of the bridge, Ant. ตีนสะพาน, Example: เราจะลงรถที่ตรงหัวสะพานพอดี
ห้วน    [ADV] briefly, See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly, Syn. สั้นๆ, รวบรัด, Example: ถ้าเราพูดห้วนเขาก็เขียนห้วนไปตามเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge   FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge   FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike   FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke   FR: levée de terre [f] ; digue [f]
คอสะพาน[n.] (khøsaphān) EN: bridge-neck   
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
กระสุน[n.] (krasun) EN: bullet ; cartridge ; shell   FR: cartouche [f] ; balle [f]
กระสุนจริง[n. exp.] (krasun jing) EN: ball-cartridge ; live-ball   FR: balle réelle [f] ; balle de guerre [f]
กระทา[n.] (krathā) EN: partridge ; francolin ; Chinese francolin   FR: perdrix [f] ; francolin [m] ; perdrix [f]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge   FR: vague [f] ; ondulation [f]
นกกระทา[n.] (nok krathā) EN: partridge   FR: perdrix [f]
นกกระทาดงจันทบูรณ์, นกกระทาดงจันทบูร ?[n. exp.] (nok krathā dong janthabun) EN: Chestnut-headed Partridge   FR: Torquéole du Cambodge ; Perdrix du Cambodge
นกกระทาดงแข้งเขียว[n. exp.] (nok krathā dong khaeng khīo) EN: Scaly-breasted Partridge   FR: Torquéole des bois ; Perdrix à ventre cannelle [f]
นกกระทาดงคอสีแสด[n. exp.] (nok krathā dong khø sī saēt) EN: Rufous-throated Partridge   FR: Torquéole à gorge rousse ; Perdrix à gorge rouge
นกกระทาดงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krathā dong ok sī nāmtān) EN: Bar-backed Partridge   FR: Torquéole à poitrine brune ; Perdrix à poitrine brune
นกกระทาดงอกเทา[n. exp.] (nok krathā dong ok thao) EN: Grey-breasted Partridge   FR: Torquéole de Sumatra ; Perdrix à poitrine grise [f]
นกกระทาดงปักษ์ใต้[n. exp.] (nok krathā dong pak tāi) EN: Chestnut-necklaced Partridge   FR: Torquéole à poitrine châtaine ; Perdrix de Charlton [f]
นกกระทาป่าไผ่[n. exp.] (nok krathā pā phai) EN: Mountain Bamboo Partridge   FR: Bambusicole de Fytch ; Bambusicole des Indes ; Perdrix des bambous [f]
นกกระทาสองเดือย[n. exp.] (nok krathā søng deūay) EN: Ferruginous Partridge, Ferruginous Wood-Partridge (?)   FR: Rouloul ocellé [m] ; Perdrix oculée [f]
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross   FR: dépasser ; franchir
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete   FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest   FR: crête [f] ; arête [f]
สร้างเรือ[v. exp.] (sāng reūa) EN: build a bridge   FR: construire un bateau
สร้างสะพาน[v. exp.] (sāng saphān) EN: build a bridge ; construct a bridge   FR: construire un pont
สันเขา[n.] (sankhao) EN: mountain ridge   FR: chaîne de montagnes [f]
สะพาน[n.] (saphān) EN: bridge   FR: pont [m] ; viaduc [m]
สะพานเดินเรือ[n.] (saphāndoēnreūa) EN: bridge   FR: pont [m]
สะพานเดินเรือเปิด[n. exp.] (saphāndoēnreūa poēt) EN: flying bridge   
สะพานหัน[n.] (saphānhan) EN: turn bridge ; swing bridge ; pivot bridge   FR: pont tournant [m] ; pont pivotant [m]
สะพานหก[n.] (saphānhok) EN: drawbridge   FR: pont-levis [m]
สะพานแคบ[n. exp.] (saphān khaēp) EN: narrow bridge   FR: pont étroit [m]
สะพานข้ามรถไฟ[n. exp.] (saphān khām rotfai) EN: railway overpass ; bridge across a railway   
สะพานแขวน[n. exp.] (saphān khwaēn) EN: rope bridge ; suspension bridge   
สะพานควาย[n. prop.] (Saphān Khwāi) EN: Saphan Khwai Bridge   FR: pont Saphan Khwa [m]
สะพานโกลเด้นเกต[n. prop.] (Saphān Kōndēn Kēt) EN: Golden Gate Bridge   FR: pont du Golden Gate [m]
สะพานลอย[n.] (saphānløi) EN: flyover ; overpass ; overcrossing ; footbridge   FR: passerelle [f]
สะพานลอยคนข้าม[n.] (saphān løi khon khām) EN: footbridge   FR: passerelle pour piétons [f]
สะพานไม้[n. exp.] (saphān māi) EN: wood bridge   FR: pont de bois[m]
สะพานมิตรภาพ[n. prop.] (Saphān Mittraphāp) EN: Friendship Bridge   FR: pont de l'Amitié [m]
สะพานสาทร [n. prop.] (Saphān Sathøn) EN: Taksin Bridge ; King Taksin Bridge ; Saphan Taksin   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDGE    R IH1 JH
BRIDGE    B R IH1 JH
RIDGED    R IH1 JH D
RIDGES    R IH1 JH AH0 Z
FRIDGE    F R IH1 JH
BRIDGED    B R IH1 JH D
RIDGELY    R IH1 JH L IY0
BRIDGER    B R IH1 JH ER0
BRIDGES    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGET    B R IH1 JH AH0 T
RIDGE'S    R IH1 JH AH0 S
RIDGELL    R IH1 JH AH0 L
ABRIDGE    AH0 B R IH1 JH
AKRIDGE    AH0 K R IH1 JH
PRIDGEN    P R IH1 JH AH0 N
BERRIDGE    B EH1 R IH0 JH
BRIDGETT    B R IH1 JH AH0 T
MELRIDGE    M EH1 L R IH2 JH
OAKRIDGE    OW1 K R IH2 JH
ESTRIDGE    EH0 S T R IH1 JH
PORRIDGE    P AO1 R AH0 JH
BURRIDGE    B AO1 R IH0 JH
ABRIDGED    AH0 B R IH1 JH D
OXBRIDGE    AA1 K S B R IH2 JH
CLARIDGE    K L EH1 R IH0 JH
PRIDGEON    P R IH1 D JH IH2 N
ETHRIDGE    EH0 TH R IH1 JH
PATRIDGE    P AE1 T R IH2 JH
MCBRIDGE    M AH0 K B R IH1 JH
EVERIDGE    EH1 V ER0 IH2 JH
ESKRIDGE    EH1 S K R IH2 JH
RIDGEWAY    R IH1 JH W EY2
BRIDGE'S    B R IH1 JH AH0 Z
ELDRIDGE    EH1 L D R IH2 JH
GUTRIDGE    G AH1 T R IH2 JH
ATTRIDGE    AH0 T R IH1 JH
HERRIDGE    HH EH1 R IH0 JH
KERRIDGE    K EH1 R IH0 JH
ALDRIDGE    AO1 L D R IH0 JH
BRIDGERS    B R IH1 JH ER0 Z
ASBRIDGE    AH0 S B R IH1 JH
COLERIDGE    K OW1 L R IH0 JH
WOOLRIDGE    W UH1 L R IH2 JH
CORBRIDGE    K AO1 R B R IH0 JH
DANDRIDGE    D AE1 N D R IH0 JH
EASTRIDGE    IY1 S T R IH2 JH
ETHERIDGE    EH1 TH ER0 IH2 JH
BRIDGETON    B R IH1 JH T AH0 N
BRIDGET'S    B R IH1 JH AH0 T S
BEVERIDGE    B EH1 V ER0 IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridge    (v) (r i1 jh)
bridge    (v) (b r i1 jh)
fridge    (n) (f r i1 jh)
ridged    (v) (r i1 jh d)
ridges    (v) (r i1 jh i z)
Bridget    (n) (b r i1 jh i t)
abridge    (v) (@1 b r i1 jh)
bridged    (v) (b r i1 jh d)
bridges    (v) (b r i1 jh i z)
fridges    (n) (f r i1 jh i z)
Bridgend    (n) (b r i1 jh e1 n d)
Oxbridge    (n) (o1 k s b r i jh)
abridged    (v) (@1 b r i1 jh d)
abridges    (v) (@1 b r i1 jh i z)
porridge    (n) (p o1 r i jh)
Cambridge    (n) (k ei1 m b r i jh)
Longridge    (n) (l o1 ng r i jh)
Redbridge    (n) (r e1 d b r i jh)
Tonbridge    (n) (t o1 n b r i jh)
cartridge    (n) (k aa1 t r i jh)
partridge    (n) (p aa1 t r i jh)
ridgepole    (n) (r i1 jh p ou l)
Coatbridge    (n) (k ou1 t b r i jh)
Edenbridge    (n) (ii1 d n b r i jh)
Trowbridge    (n) (t r ou1 b r i jh)
Woodbridge    (n) (w u1 d b r i jh)
bridgehead    (n) (b r i1 jh h e d)
cartridges    (n) (k aa1 t r i jh i z)
drawbridge    (n) (d r oo1 b r i jh)
footbridge    (n) (f u1 t b r i jh)
partridges    (n) (p aa1 t r i jh i z)
ridge-tile    (n) - (r i1 jh - t ai l)
ridgepoles    (n) (r i1 jh p ou l z)
unabridged    (j) (uh2 n @ b r i1 jh d)
Bonnybridge    (n) (b o1 n i b r i jh)
Stalybridge    (n) (s t ei1 l i b r i jh)
Stourbridge    (n) (s t au1 @ b r i jh)
abridgement    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t)
bridgeheads    (n) (b r i1 jh h e d z)
drawbridges    (n) (d r oo1 b r i jh i z)
footbridges    (n) (f u1 t b r i jh i z)
ridge-tiles    (n) - (r i1 jh - t ai l z)
weighbridge    (n) (w ei1 b r i jh)
Stocksbridge    (n) (s t o1 k s b r i jh)
abridgements    (n) (@1 b r i1 jh m @ n t s)
weighbridges    (n) (w ei1 b r i jh i z)
Whaley Bridge    (n) - (w ei2 l i - b r i1 jh)
Cambridgeshire    (n) - (k ei1 m b r i jh - sh @ r)
Sawbridgeworth    (n) (s oo1 b r i jh w @ th)
ball-cartridge    (n) - (b oo1 l - k aa1 t r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behelfsbrücke {f}makeshift bridge [Add to Longdo]
Bergrücken {m}(mountain) ridge [Add to Longdo]
Bockbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Brei {m}porridge [Add to Longdo]
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game) [Add to Longdo]
Brücke {f} | Brücken {pl} | eine Brücke schlagenbridge | bridges | to bridge [Add to Longdo]
Brücke {f}bridgework [Add to Longdo]
Brückenkopf {m} | Brückenköpfe {pl}bridgehead | bridgeheads [Add to Longdo]
Brückenschaltung {f}bridge circuit [Add to Longdo]
Dachfirst {m}roof ridge [Add to Longdo]
Drehbrücke {f}swing bridge [Add to Longdo]
Druckkopfpatrone {f}printer cartridge [Add to Longdo]
Firstbalken {m}ridge pole [Add to Longdo]
Fußgängerbrücke {f} | Fußgängerbrücken {pl}footbridge | footbridges [Add to Longdo]
Gebirgskamm {m}mountain ridge [Add to Longdo]
Grat {m}; Gebirgsgrat {m} | Grate {pl}; Gebirgsgrate {pl}ridge; spine | ridges; spines [Add to Longdo]
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]
Haferbrei {m}; Porridge {m} [cook.]porridge [Br.]; oatmeal [Am.] [Add to Longdo]
Hauszelt {n}ridge tent [Add to Longdo]
Höhenzug {m}ridge of mountains [Add to Longdo]
Hügelkette {f}ridge of hills [Add to Longdo]
Jochbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Kartusche {f}cartridge [Add to Longdo]
Kassette {f}cartridge [Add to Longdo]
Kassettenband {n}; Kassettenmagnetband {n}cartridge tape [Add to Longdo]
Kommandobrücke {f}conning bridge [Add to Longdo]
Kranbrücke {f}crane bridge [Add to Longdo]
Kühlschrank {m} | Kühlschränke {pl}refrigerator; fridge [Br.] | refrigerators; fridges [Add to Longdo]
Kürzung {f} | Kürzungen {pl}abridgement | abridgements [Add to Longdo]
Kurzbericht {m}abridged report [Add to Longdo]
Kurzfassung {f}; Auszug {m}abridgement [Add to Longdo]
Ladebrücke {f}loading bridge [Add to Longdo]
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge [Add to Longdo]
Laufsteg {m}; Steg {m}(wooden) footbridge [Add to Longdo]
Minikassette {f}minicartridge [Add to Longdo]
Patrone {f} | Patronen {pl}cartridge | cartridges [Add to Longdo]
Platzpatrone {f}blank cartridge [Add to Longdo]
Pontonbrücke {f}pontoon bridge [Add to Longdo]
Querbrücke {f}crossbridge [Add to Longdo]
Rebhuhn {n} [ornith.] | Rebhühner {pl}partridge | partridges [Add to Longdo]
Rücken {m} (eines Tieres)ridge [Add to Longdo]
Schiffbrücke {f}pontoon bridge [Add to Longdo]
Schnee von gestern [übtr.]water under the bridge [fig.] [Add to Longdo]
Sprengwerk {n} (einer Brücke)truss (of a bridge) [Add to Longdo]
Steckmodul {n}cartridge [Add to Longdo]
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians) [Add to Longdo]
Straßenüberführung {f}; Überführung {f}overpass; road bridge [Add to Longdo]
Text {m} | Texte {pl} | gekürzter Text | durchgestrichener Text | der vorliegende Texttext | texts | abridged text | strikethrough text | the text at hand [Add to Longdo]
Tragfähigkeit {f} | maximale Tragfähigkeit | maximale Tragfähigkeit einer Brücke | zulässige Tragfähigkeitload capacity; load rating; load | maximum load; maximum load rating | maximum load of a bridge | load rating [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
アーチ橋[アーチきょう, a-chi kyou] (n) arch bridge [Add to Longdo]
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
インクカートリッジ[, inkuka-torijji] (n) {comp} ink cartridge [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
カートリッジ[, ka-torijji] (n) cartridge; (P) [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブ[, ka-torijjite-pudoraibu] (n) {comp} cartridge tape drive [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module [Add to Longdo]
カートリッジフォント[, ka-torijjifonto] (n) {comp} cartridge font [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P) [Add to Longdo]
ケンブリッジ[, kenburijji] (n) Cambridge [Add to Longdo]
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics) [Add to Longdo]
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge [Add to Longdo]
サウスブリッジ[, sausuburijji] (n) {comp} South Bridge [Add to Longdo]
スノーブリッジ[, suno-burijji] (n) snowbridge [Add to Longdo]
テープカートリッジ[, te-puka-torijji] (n) {comp} tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[, deisukuka-torijji] (n) {comp} disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[, tona-ka-torijji] (n) {comp} toner cartridge [Add to Longdo]
トラス橋[トラスきょう, torasu kyou] (n) truss bridge [Add to Longdo]
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects [Add to Longdo]
ナイフリッジ[, naifurijji] (n) knife ridge [Add to Longdo]
ニホンヤモリザメ[, nihonyamorizame] (n) broadfin sawtail catshark (Galeus nipponensis, found in China, Japan, and the Kyushu-Palau Ridge) [Add to Longdo]
ニューブリッジ[, nyu-burijji] (n) {comp} Newbridge [Add to Longdo]
ネジ山;螺子山[ネジやま(ネジ山);ねじやま(螺子山), neji yama ( neji yama ); nejiyama ( neji yama )] (n) screw thread; ridge [Add to Longdo]
ノースブリッジ[, no-suburijji] (n) {comp} North Bridge [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
パトローネ[, patoro-ne] (n) film cartridge (ger [Add to Longdo]
フレキシブルディスクカートリッジ[, furekishiburudeisukuka-torijji] (n) {comp} flexible disk cartridge [Add to Longdo]
ブリッジ[, burijji] (n) bridge; (P) [Add to Longdo]
ブリッジ回路[ブリッジかいろ, burijji kairo] (n) bridge circuit [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] (n) {comp} bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
ペイブリッジ[, peiburijji] (n) pay bridge [Add to Longdo]
ボーディングブリッジ[, bo-deinguburijji] (n) boarding bridge [Add to Longdo]
ポリッジ[, porijji] (n) porridge [Add to Longdo]
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge [Add to Longdo]
ラーメン橋[ラーメンきょう, ra-men kyou] (n) rigid-frame bridge [Add to Longdo]
ライトアップ[, raitoappu] (n) illumination of bridges, etc. at night (wasei [Add to Longdo]
リッジ[, rijji] (n) ridge [Add to Longdo]
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge [Add to Longdo]
ロムカセット[, romukasetto] (n) game cartridge (wasei [Add to Longdo]
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway) [Add to Longdo]
一本橋[いっぽんばし, ipponbashi] (n) (a) log bridge [Add to Longdo]
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole [Add to Longdo]
塩橋[えんきょう, enkyou] (n) salt bridge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
中央海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
中洋脊[zhōng yáng jǐ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄐㄧˇ, ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
中脊[zhōng jǐ, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe [Add to Longdo]
便桥[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便 / 便] temporary bridge [Add to Longdo]
删节[shān jié, ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] to abridge; to cut a text down to size for publication [Add to Longdo]
删简压缩[shān jiǎn yā suō, ㄕㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] to simplify and condense (a text); abridged [Add to Longdo]
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , ] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge [Add to Longdo]
剑桥[jiàn qiáo, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Cambridge (city) [Add to Longdo]
剑桥大学[Jiàn qiáo Dà xué, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Cambridge [Add to Longdo]
剑牛[jiàn niú, ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] Oxbridge; Cambridge 劍橋|剑桥 and Oxford 牛津 (universities) [Add to Longdo]
十七孔桥[Shí qī kǒng qiáo, ㄕˊ ㄑㄧ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] Seventeen arch bridge in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing [Add to Longdo]
原著[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, ] original work (not translation or abridged) [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) [Add to Longdo]
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] drawbridge; suspension bridge [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] bridge, bank [Add to Longdo]
地垄[dì lǒng, ㄉㄧˋ ㄌㄨㄥˇ, / ] lines on ridges on ploughed field [Add to Longdo]
垮塌[kuǎ tā, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄚ, ] to collapse (of building, dam or bridge) [Add to Longdo]
[tù, ㄊㄨˋ, ] side of bridge [Add to Longdo]
大桥[dà qiáo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] great bridge [Add to Longdo]
大洋中脊[dà yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
大石桥[Dà shí qiáo, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
大石桥市[Dà shí qiáo shì, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge [Add to Longdo]
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]
屋脊[wū jǐ, ㄐㄧˇ, ] roof ridge [Add to Longdo]
山岭[shān lǐng, ㄕㄢ ㄌㄧㄥˇ, / ] mountain ridge [Add to Longdo]
山脊[shān jǐ, ㄕㄢ ㄐㄧˇ, ] mountain ridge [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] ridge; mound [Add to Longdo]
峰线[fēng xiàn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] mountain ridge line [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] ridge; crest; apex [Add to Longdo]
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Bridgetown (capital of Barbados) [Add to Longdo]
布鲁克林大桥[Bù lǔ kè lín Dà qiáo, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Brooklyn Bridge [Add to Longdo]
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , ] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge [Add to Longdo]
康桥[Kāng qiáo, ㄎㄤ ㄑㄧㄠˊ, / ] Cambridge (city), from a poem by Xu Zhimo 徐誌摩|徐志摩 [Add to Longdo]
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, / ] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] bridge [Add to Longdo]
悬索桥[xuán suǒ qiáo, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] suspension bridge [Add to Longdo]
拱桥[gǒng qiáo, ㄍㄨㄥˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] arch bridge [Add to Longdo]
斑翅山鹑[bān chì shān chún, ㄅㄢ ㄔˋ ㄕㄢ ㄔㄨㄣˊ, / ] partridge [Add to Longdo]
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou) [Add to Longdo]
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company [Add to Longdo]
未删节版[wèi shān jié bǎn, ㄨㄟˋ ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˇ, / ] unabridged edition; uncut edition [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] ridge-pole in roof [Add to Longdo]
东太平洋隆起[Dōng Tài píng yáng lóng qǐ, ㄉㄨㄥ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, / ] East Pacific rise (a mid-oceanic ridge stretching from California down to Antarctica) [Add to Longdo]
板梁桥[bǎn liáng qiáo, ㄅㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] plate girder bridge [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ブリッジ[ぶりっじ, burijji] bridge [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top