Search result for

ric

(198 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ric-, *ric*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
richรวย

English-Thai: Longdo Dictionary
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rice[N] ต้นข้าว
rice[N] เมล็ดข้าว, See also: ข้าวสาร
rice[VT] ตำ (ข้าว), See also: บด
rich[ADJ] รวย, See also: ร่ำรวย, มั่งคั่ง, Syn. prosperous, wealthy, Ant. poor
rich[ADJ] อุดมสมบูรณ์, Syn. full, well-supplied
rich[ADJ] มีค่า, See also: หรูหรา, Syn. costly, luxurious, valuable
rich[ADJ] (อาหาร) มัน, See also: มันย่อง, เลี่ยน, Syn. creamy, fatty
rich[ADJ] เข้มข้น (รสชาติ, สี), See also: เข้ม, Syn. strong, tasty
rick[N] กองหญ้าแห้ง, See also: กองฟาง, Syn. stack
rick[VT] ทำให้เป็นกอง, See also: กอง, Syn. bunch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rice(ไรซฺ) n. เมล็ดข้าว,ต้นข้าว vt. ทำให้มีลักษณะคล้ายข้าว,ตำข้าว,ทุบหรือบดให้มีลักษณะเป็นแป้งเปียกที่คล้ายข้าว
rice brann. รำข้าว
rice-milln. โรงสีข้าว
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
rick(ริค) n. กองหญ้าแห้ง,กองฟางข้าว vt. กอง,ทำให้เป็นกอง vt.,n. =wrick (ดู)
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm

English-Thai: Nontri Dictionary
rice(n) ข้าว
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
rickshaw(n) รถลาก
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rice-water stoolอุจจาระน้ำซาวข้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rich mixtureไอดีหนา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rich running; loadingไอดีหนาเกิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Richter scaleมาตราริกเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rictal-ร่อง, -รอยแยก, -รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rictus๑. ร่อง, รอยแยก, รอยผ่า๒. ส่วนเปิดอ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riceข้าว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Riceข้าว [TU Subject Heading]
Rice blast diseaseโรคไหม้ในข้าว [TU Subject Heading]
Rice cracker industryอุตสาหกรรมขนมข้าวกรอบ [TU Subject Heading]
Rice crackersขนมข้าวกรอบ [TU Subject Heading]
Rice farmersชาวนา [TU Subject Heading]
Rice hull ashขี้เถ้าแกลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rice hull ashเถ้าแกลบ [TU Subject Heading]
Rice hullsแกลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rice hullsแกลบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rice farmingทำนา
Rich world behind global pollution (phrase ) Rich world behind global pollution
richest (vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง,
See also: S. add, includ, decoration, , A. decrese, destroy, ,
rick rock (n) กองหิน
rickrolling (n ) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ผู้หลอก แสดงลิงค์ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจแต่เมื่อคลิ๊กลิงค์นั้นๆไปแล้ว เนื้อหาที่ปรากฏกลับเป็นมิวสิควีดีโอของ Rick Astley ในเพลง Never Gonna Give You Up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
RICK... IT'S OK.ได้โปรด Normal (2008)
Rick.ริค What Lies Ahead (2011)
Rick?ริค? Clear (2013)
And hand out flyers to the guilty rich? Well, if there is such a thing,ไปแจกใบประกาศให้พวกลูกคนรวยที่รู้สึกผิด? Chuck in Real Life (2008)
Well, uh, good luck with the guiltless rich.งั้น อืม โชคดีกับเด็กที่รวยไม่มีสำนึกนะ Chuck in Real Life (2008)
Hey, get outta here, rich boy!เฮ้ ไปให้พ้นนะ ไอ้เด็กรวย! Chuck in Real Life (2008)
Richard phillips, this isริชชาร์ด ฟิลลิป นี่คือ Chuck in Real Life (2008)
Which richard did.ชิ้นนี้เป็นฝีมือริชาร์ด Chuck in Real Life (2008)
Selling art to the rich and tasteful.ขายงานศิลปให้คนรวยๆที่มีรสนิยม Adverse Events (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?คุณเคยไปค่ายการศึกษาหรือเปล่า Birthmarks (2008)
Ric Ocasek would kill me if I--ริค โอคาเส็ค จะฆ่าฉัน ถ้าฉัน The Itch (2008)
Costa rica.คอสตาริก้า Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ricShe was dressed in rich silks.
ricRichard Nixon dropped from public attention.
ricOranges are rich in vitamin c.
ricIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
ricPeople see things differently according as they are rich or poor.
ricHis main object in life was to become rich.
ricHe is not rich any more than I am.
ricIndeed he is rich, but he is not reliable.
ricI'm not rich but have so much to offer.
ricIf he is not rich, he is at any rate happy.
ricJane always made out that she was very rich.
ricHe seemed to have been rich.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง[N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ข้าวต้มเครื่อง[N] rice congee mixed with meat, Example: ผมกินข้าวไม่ลง แม้ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ก็ตาม, Thai definition: ข้าวต้มที่ปรุงสำเร็จในตัว ใส่เนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นต้น
โรงสีข้าว[N] rice mill, Syn. โรงสี, Count unit: โรง, แห่ง
ข้าวเจ้า[N] rice, Example: ประเทศไทยเพาะปลูกข้าวเจ้า เพื่อบริโภคเป็นอาหารหลัก, Thai definition: ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งของชนิด Oryza sativa Linn. เนื้อเมล็ดใส ใช้หุงเป็นอาหาร เมื่อหุงแล้วเมล็ดมักร่วนและสวย มีชื่อต่างๆ กัน เช่น ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวมันปู
ความมั่งมี[N] wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ
พ่อเลี้ยง[N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
มีเงิน[ADJ] wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
รถลาก[N] rickshaw, See also: jinrikisha, jinrickshaw, Example: รถบรรทุกติดหล่มอยู่ในไร่ ต้องใช้รถลากขนาดใหญ่จึงจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้, Count unit: คัน
โรงสี[N] rice mill, Example: ข้าวเปลือกมาถึงโรงสีโดยทางน้ำ, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America   FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain

CMU English Pronouncing Dictionary
RIC    R IH1 K
RICE    R AY1 S
RICK    R IH1 K
RICO    R IY1 K OW0
RICH    R IH1 CH
RICA    R IY1 K AH0
RICAN    R IY1 K AH0 N
RICCI    R IY1 CH IY0
RICHA    R IH1 CH AH0
RICHE    R IH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rica    (n) (r ii1 k @)
Rico    (n) (r ii1 k ou)
Rick    (n) (r i1 k)
rice    (n) (r ai1 s)
rich    (j) (r i1 ch)
rick    (v) (r i1 k)
Rican    (n) (r ii1 k a n)
Ricky    (n) (r i1 k ii)
ricks    (v) (r i1 k s)
richer    (j) (r i1 ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา เช่น Wie der Richter mit dieser Situation umgehen wird, ist noch unklar. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn er den Anbieter verpflichten könnte, dem Anwender die Schnittstelleninformationen offen zu legen.
richtigถูกต้อง
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Gericht(n) |das| ศาล
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
spricht, See also: sprechen
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข่าว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtungsableitung {f} [math.]directional derivative [Add to Longdo]
Richter {m}; Richterin {f} | Richter {pl} | beauftragter Richterjudge | judges | referee [Add to Longdo]
Richter {m}; Richteramt {n} | Richter seinbench | to be on the bench [Add to Longdo]
Richtbank {f} [techn.]body jig bench; dressing bench [Add to Longdo]
Richtcharakteristik {f}; Richtwirkung {f} (eines Mikrofones; einer Antenne) [electr.]directivity; directionality [Add to Longdo]
Richten {n}levelling [Add to Longdo]
Richteramt {n} | Richterämter {pl}office of judge; judgeship | judgeships [Add to Longdo]
Richteramt {n} | Richterämter {pl}magistracy | magistracies [Add to Longdo]
Richterschaft {f}judiciary [Add to Longdo]
Richterstuhl {m}bench [Add to Longdo]
Richter-Skala {f}Richter scale [Add to Longdo]
Richtfest {n} [constr.] | richten; Richtfest feierntopping-out ceremony | to top out [Add to Longdo]
Richtfunkstrecke {f}radio link [Add to Longdo]
Richtigkeit {f}accuracy [Add to Longdo]
Richtigkeit {f}rightness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人力车[rén lì chē, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, / ] rickshaw [Add to Longdo]
人力车夫[rén lì chē fū, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] rickshaw puller [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] rickets; also pr. kou4 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] rickets; also pr. gou1 [Add to Longdo]
充实[chōng shí, ㄔㄨㄥ ㄕˊ, / ] rich; substantial; enrich; substantiate [Add to Longdo]
大米[dà mǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄧˇ, ] rice [Add to Longdo]
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, ] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] rich; surname Fu [Add to Longdo]
富人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, ] rich man [Add to Longdo]
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] rich country; make the country wealthy (political slogan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
エリクソン[えりくそん, erikuson] Ericsson [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
判事[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
名答[めいとう, meitou] richtige_Antwort [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
方向[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]
方面[ほうめん, houmen] Richtung, Seite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  -ric \-ric\ [AS r[imac]ce kingdom, dominion. See {Rich}.]
     A suffix signifying dominion, jurisdiction; as, bishopric,
     the district over which a bishop exercises authority.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top