ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resilient

R IH0 Z IH1 L Y AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resilient-, *resilient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resilient[ADJ] ซึ่งฟื้นไข้เร็ว, See also: หายเร็ว, Syn. buoyant, irrepressible
resilient[ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ซึ่งยืดได้, ซึ่งเด้งหรือดีดกลับได้, Syn. elastic, flexible, springy, Ant. inflexible, stiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resilient(รีซิล'เยินทฺ) adj. กระโดดกลับ,ดีดกลับ,เด้งกลับ,กลับสู่สภาพเดิม,ฟื้นคืนสภาพเดิม, Syn. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
resilient(adj) คืนกลับ,ยืดหยุ่น,ฟื้นคืนสภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resilientคืนสภาพได้ [มีความหมายเหมือนกับ fault tolerance] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resilientยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resilient mountingอุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A very resilient boy you've got here, Mrs; collins;ลูกชายคุณเป็นเด็กที่ปรับตัวได้ดีมากครับ คุณนายคอลลิน Changeling (2008)
It's an incredibly resilient creature--มันเป็นสัตว์โลกที่แสนจะ ยืดหยุ่นได้เหลือเชื่อ Night of Desirable Objects (2009)
And that makes them more resilient than adults.แล้วพวกเขาก็ยืดหยุ่นกว่าผู้ใหญ่ Invest in Love (2009)
What is the most resilient parasite?เป็นปรสิตมีความยืดหยุ่นมากที่สุดคืออะไร? Inception (2010)
He was fearsome and resilient ever since he was young.เขาน่ากลัวตั้งแต่ยังเด็กแล้ว Episode #1.15 (2010)
He was more resilient and scarier than when he was young.เขาน่ากลัวกว่าตอนเด็ก ๆ Episode #1.16 (2010)
Peafowl are very resilient animals.นกยูงเป็นสัตว์มีความยืดหยุ่นมาก We Bought a Zoo (2011)
Yeah, but kids are a lot more resilient than we sometimes give them credit for, you know?ค่ะ แต่แต่บางครั้งเด็กจำนวนมากมีความยืดหยุ่น มากกว่าพวกเรา คุณรู้ไหมคะ? Cyber Threat (2011)
Uh, well, uh some problems are more resilient than others, Joe.Τіmе fоr yоu tо lеt gо thаt rоре. Cloud Atlas (2012)
I'm not as young and resilient as I was once.ข้าไม่ได้หนุ่มๆ ฟื้นตัวเร็วอย่างเมื่อก่อนแล้ว Walk of Punishment (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนสู่สภาพเดิน[X] (kheūn sū saphāp doēn) EN: resilient   
เหนียว[adj.] (nīo) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible   FR: dur ; coriace

CMU English Pronouncing Dictionary
RESILIENT R IH0 Z IH1 L Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resilient (j) rˈɪzˈɪlɪəʳnt (r i1 z i1 l i@ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resilient \Re*sil"i*ent\ (-ent), a. [L. resiliens, p. pr.]
   Leaping back; rebounding; recoiling.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resilient
   adj 1: recovering readily from adversity, depression, or the
       like
   2: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top