Search result for

resent

(99 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resent-, *resent*.
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resent    [VT] โกรธเคือง, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, Syn. be offended at, dislike, Ant. like, welcome
resentful    [ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: เคืองใจ, Syn. angry, bitter, complaining
resentment    [N] ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. bitterness, offense, displeasure

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resentThe youngster resented being treated as a coward.
resentThe youngster resented being treated as a coward.
resentHe felt a resentment against his uncle for taking him in.
resentThe resentment runs deep.
resentI resent your cynical remarks.
resentHe resented everyone's being very quiet.
resentHe resented being called a coward.
resentHe resented being called a coward.
resentHe resented that she was dating his brother.
resentHe resented his friend's action.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant,hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด,เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.
omnipresent(ออมนิเพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะเดียวกัน, Syn. pervasive
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
present(adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้
present(n) ของขวัญ,ของกำนัล
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โมโห    [ADJ] resentful, See also: easily mad, irritable, Syn. เจ้าอารมณ์, Example: ถ้าเขาเป็นคนขี้โมโหเขาอาจจะด่าเธอไปแล้วก็ได้, Thai definition: ที่มีนิสัยโกรธง่าย
คุมแค้น    [V] resent, See also: rage, be rancor, harbour resentment, spite, Syn. แค้น, โกรธแค้น, Example: ทิดขวัญคุมแค้นคนบางคนที่มาแย่งสาวคนรัก, Thai definition: ผูกใจเจ็บและคิดอยากแก้แค้น, เก็บเอาความแค้นเข้าไว้
เคียดแค้น    [V] resent, See also: be angry, be annoyed, offend, be displeased, be dissatisfied, Syn. โกรธแค้น, แค้นเคือง, ไม่พอใจ, โกรธเคือง, Ant. พอใจ, รักใคร่, Example: เราเคียดแค้นคำพูดของเขามาก จนอยากจะชกหน้า
ฮึดฮัด    [ADJ] resentful, See also: disgruntled, Example: เขาไม่พอใจที่ถูกสอบสวน และอายัดทรัพย์สิน จึงแสดงอาการฮึดฮัดออกมา, Thai definition: แสดงท่าทางไม่พอใจ เพราะไม่ได้อย่างใจตน เป็นต้น
ตาขุ่นตาเขียว    [ADV] angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ตาขวาง    [ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขวาง    [ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขุ่นตาเขียว    [ADV] angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ถือโกรธ    [V] resent, See also: be/get angry, bear a grudge, feel resentment against, rage, flare up, Syn. คุมแค้น, ผูกใจโกรธ, Example: แม้เพื่อนร่วมงานจะพูดจากระทบกระเทียบอย่างไรเธอก็ไม่ถือโกรธ, Thai definition: โกรธเพราะถูกล่วงเกิน
ความขุ่นข้อง    [N] resentment, See also: misgiving, umbrage, offense, Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ, Example: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย, Thai definition: การผิดใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) FR: montrer ; présenter
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESENT    R AH0 Z EH1 N T
RESENT    R IY0 Z EH1 N T
RESENTS    R AH0 Z EH1 N T S
RESENTED    R IY0 Z EH1 N AH0 D
RESENTED    R IY0 Z EH1 N T AH0 D
RESENTING    R IY0 Z EH1 N IH0 NG
RESENTING    R IY0 Z EH1 N T IH0 NG
RESENTING    R AH0 Z EH1 N T IH0 NG
RESENTFUL    R AH0 Z EH1 N T F AH0 L
RESENTING    R AH0 Z EH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resent    (v) (r i1 z e1 n t)
resents    (v) (r i1 z e1 n t s)
resented    (v) (r i1 z e1 n t i d)
resentful    (j) (r i1 z e1 n t f @ l)
resenting    (v) (r i1 z e1 n t i ng)
resentment    (n) (r i1 z e1 n t m @ n t)
resentfully    (a) (r i1 z e1 n t f @ l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied [Add to Longdo]
恼怒[nǎo nù, ㄋㄠˇ ㄋㄨˋ, / ] resentful; angry; to enrage sb [Add to Longdo]
愤慨[fèn kǎi, ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, / ] resent; resentment [Add to Longdo]
憾恨[hàn hèn, ㄏㄢˋ ㄏㄣˋ, ] resentful, hateful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resent \Re*sent"\, v. i.
   1. To feel resentment. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To give forth an odor; to smell; to savor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The judicious prelate will prefer a drop of the
       sincere milk of the word before vessels full of
       traditionary pottage resenting of the wild gourd of
       human invention.           --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resent \Re*sent"\ (r?-z?nt"), v. t. [imp. & p. p. {Resented}; p.
   pr. & vb. n. {Resenting}.] [F. ressentir; L. pref. re- re- +
   sentire to feel. See {Sense}.]
   1. To be sensible of; to feel; as:
    (a) In a good sense, to take well; to receive with
      satisfaction. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Which makes the tragical ends of noble persons
         more favorably resented by compassionate
         readers.             --Sir T.
                          Browne.
      [1913 Webster]
    (b) In a bad sense, to take ill; to consider as an injury
      or affront; to be indignant at.
      [1913 Webster]
 
   2. To express or exhibit displeasure or indignation at, as by
    words or acts.
    [1913 Webster]
 
       The good prince King James . . . bore dishonorably
       what he might have resented safely.  --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize; to perceive, especially as if by smelling;
    -- associated in meaning with sent, the older spelling of
    scent to smell. See {Resent}, v. i. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This bird of prey resented a worse than earthly
       savor in the soul of Saul.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Our King Henry the Seventh quickly resented his
       drift.                --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resent
   v 1: feel bitter or indignant about; "She resents being paid
      less than her co-workers"
   2: wish ill or allow unwillingly [syn: {begrudge}, {resent}]
     [ant: {wish}, {wish well}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top