ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repels

R IH0 P EH1 L Z   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repels-, *repels*, repel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา repels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *repels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, Syn. drive off, repulse
repel[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse, reject
repel[VT] ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ, Syn. disgust, revolt
repeller[N] คนตีตัวออกห่าง
repellant[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง
repellent[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง, Syn. repulsive, repugnant
repel from[PHRV] ขับไล่จาก, Syn. repulse from
water-repellent[ADJ] ซึ่งกันน้ำได้, See also: ซึ่งน้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

English-Thai: Nontri Dictionary
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water repellentสารกันน้ำซึม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]
Insect Repellentsยาทาไล่แมลง, ยาฆ่าแมลง [การแพทย์]
Intrinsic Repellencyคุณภาพภายในของตัวยาเอง [การแพทย์]
Mosquito Repellentsยาทาผิวหนังกันยุง [การแพทย์]
Moth Repellentsยากันแมลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repelNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!
repelThe people could repel the invasion.
repelThere are plants that repel insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผละออก[V] repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
น่าสะอิดสะเอียน[V] be disgusting, See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant, Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, Example: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น
ผลักไสไล่ส่ง[V] push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
ผละ[V] leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
ผลักไส[V] push away, See also: get rid of, exclude, repel, Syn. ผลักไสไล่ส่ง, ขับไส, เสือกไส, Example: เธอพยายามผลักไสสามีให้ออกจากบ้านเพื่อแยกทางกันทุกวิถีทางแต่ก็ไร้ผล
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
ยากันยุง[N] mosquito-repellent, Example: สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยในการเดินทางครั้งนี้, Count unit: กล่อง, ขด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel   FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai lai song) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of   
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
ยากันยุง [n. exp.] (yā kan yung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil   FR: insecticide qui tue les moustiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEL    R IH0 P EH1 L
REPELS    R IH0 P EH1 L Z
REPELLED    R AH0 P EH1 L D
REPELLED    R IH0 P EH1 L D
REPELLENT    R IH0 P EH1 L AH0 N T
REPELLING    R AH0 P EH1 L IH0 NG
REPELLENTS    R IH0 P EH1 L AH0 N T S
WATER-REPELLENT    W AO1 T ER0 R IH0 P EH1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repel    (v) rˈɪpˈɛl (r i1 p e1 l)
repels    (v) rˈɪpˈɛlz (r i1 p e1 l z)
repelled    (v) rˈɪpˈɛld (r i1 p e1 l d)
repellent    (n) rˈɪpˈɛlənt (r i1 p e1 l @ n t)
repelling    (v) rˈɪpˈɛlɪŋ (r i1 p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] to resist; to repel; to refuse, #5,662 [Add to Longdo]
排斥[pái chì, ㄆㄞˊ ㄔˋ, ] to reject; to exclude; to eliminate; to remove; to repel, #8,957 [Add to Longdo]
击退[jī tuì, ㄐㄧ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to beat back; to repel, #24,573 [Add to Longdo]
驱除[qū chú, ㄑㄩ ㄔㄨˊ, / ] repel, #38,082 [Add to Longdo]
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, ] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another, #85,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstoß {f}repellency [Add to Longdo]
Abwehren {n}repelling [Add to Longdo]
Insektenschutzmittel {n}insect repellent [Add to Longdo]
Mückenschutz {m}; Mückenschutzmittel {n}mosquito repellent [Add to Longdo]
Ölabstoßungsvermögen {n}oil repellence [Add to Longdo]
Wasserabstoßungsvermögen {n}water repellence [Add to Longdo]
abstoßento repel [Add to Longdo]
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]
abwehren; abweisen; zurückweisen; zurückstoßen | abwehrend; abweisend; zurückweisend; zurückstoßend | abgewehrt; abgewiesen; zurückgewiesen; zurückgestoßen | er/sie wehrt ab; er/sie weist ab | ich/er/sie wehrte ab; ich/er/sie wies abto repel | repelling | repelled | he/she repels | I/he/she repelled [Add to Longdo]
flüssigkeitsabweisend {adj}liquid-repellent [Add to Longdo]
wasserabweisend; wasserabstoßend {adj}water-repellent [Add to Longdo]
weist zurückrepels [Add to Longdo]
widerlich; abstoßend; Ekel erregend {adj}repellent; repellant [Add to Longdo]
widerstehento repel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
蚊火[かび;かひ, kabi ; kahi] (n) (See 蚊遣り火) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation [Add to Longdo]
蚊遣り火;蚊燻り火[かやりび, kayaribi] (n) (See 蚊遣り) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣器[かやりき, kayariki] (n) device to repel mosquitoes by fumigation [Add to Longdo]
蚊取り[かとり, katori] (n,adj-no) mosquito repellent [Add to Longdo]
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes [Add to Longdo]
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
撃退[げきたい, gekitai] (n,vs) repulse; repel (i.e. the enemy) [Add to Longdo]
鹿火屋;蚊火屋[かびや;かひや, kabiya ; kahiya] (n) (arch) (meaning uncertain) hut where a fire was kept to keep deer, wild boars, etc. away from fields; hut where a mosquito-repelling fire was kept [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
打ち払う;打払う[うちはらう, uchiharau] (v5u,vt) to brush away; to repel [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
弾き返す[はじきかえす, hajikikaesu] (v5s) to reject; to repel [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P) [Add to Longdo]
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P) [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]
反発力[はんぱつりょく, hanpatsuryoku] (n) repellent force; resiliency; elasticity [Add to Longdo]
防虫剤[ぼうちゅうざい, bouchuuzai] (n) insect repellent [Add to Longdo]
撥ね付ける;撥ねつける[はねつける, hanetsukeru] (v1,vt) to repel; to spurn [Add to Longdo]
撥水;発水[はっすい, hassui] (n,vs) water repelling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top