ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reineck

R AY1 N EH0 K   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reineck-, *reineck*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reineck มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reineck*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
REINECKE: Answer him or they'll drop you in a black hole in Cook County.ตอบคำถามถ้าไม่อยากถูกส่งตัวไปคุกเค้าท์ตี้ Public Enemies (2009)
And Rorer and Rice, you stay in the car with Reinecke to the north.ส่วนโรเรอร์กับไรท์ นายอยู่ในรถกับเรนิคีเฝ้าทางเหนือ Public Enemies (2009)
He called a Doug Reinecker.Der rief einen Doug Reinecker an. Party Girl (2005)
Her name is Stacy Reinecker from Albany.Ihr Name ist Stacy Reinecker aus Albany. Party Girl (2005)
Reinecker?- Reinecker? Party Girl (2005)
I've got five Reineckers in Albany.Ich habe 5 Reineckers in Albany. Party Girl (2005)
No hits off of Reinecker's plates yet.Kein Nummernschild auf Reinecker. Party Girl (2005)
Doug Reinecker, the mastermind behind the Prince kidnapping, was taken intoDoug Reinecker, der Entführer von Prince wurde festgenommen. Party Girl (2005)
Reinecker.Reinecker. Party Girl (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
REINECK R AY1 N EH0 K
REINECKE R AY1 N IH0 K IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top