ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recipes

R EH1 S AH0 P IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recipes-, *recipes*, recipe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recipesสูตรผสม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."หนังสือนี่ทำมาจากหนังมนุษย์... ประกอบไปด้วยการปรุงยาที่มีอำนาจมากและคถาของซาตาน." Hocus Pocus (1993)
Bree, you have recipes in here you can't even make.บรี เธอเอาสูตรที่เธอไม่ได้ทำมาใส่ในนี้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
But her recipes are sinfully delicious."แต่อาหารของเธอเป็นดังบาปรสเลิศ What More Do I Need? (2008)
I've got five recipes for Family Science final.ฉันมี 5 สูตรต้องจำให้ได้สำหรับปลายภาค High School Musical 3: Senior Year (2008)
I have now completed 65 recipes in 47 days.ตอนนี้ฉันทำมาแล้ว 65 เมนูใน 47 วัน Julie & Julia (2009)
On track with 1 03 recipes in just over two months.เหลืออีกแค่ 103 มีเวลาเหลืออีกหลายเดือน Julie & Julia (2009)
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)
"French Recipes for American Cooks." Terrible title."สูตรอาหารฝรั่งเศส เพื่อคนอเมริกัน"\หัวข้อน่าเกลียดมาก Julie & Julia (2009)
Are going to be making recipes from your book. - They are?จะทำอาหารจากหนังสือคุณ / เขาจะทำหรอคะ? Mama Spent Money When She Had None (2009)
They're constantly improvising their recipes in hopes of finding that one magic element that will make it all happen.ก็คงต้องมีการปรับปรุงสูตรกันบ้าง ด้วยความหวังว่าจะได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย Frenzy (2009)
It's most of us don't know how to bake. I find recipes confusing.แต่พวกเราทำขนมไม่เป็น หนูอ่านสูตรขนม แล้วสับสน Wheels (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [ m ] ; manuel [ m ] ; guide [ m ] ; ouvrage de référence [ m ] ; traité [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECIPES R EH1 S AH0 P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recipes (n) rˈɛsəpɪz (r e1 s @ p i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipe \Rec"i*pe\ (r[e^]s"[i^]*p[-e]), n.; pl. {Recipes}
   (r[e^]s"[i^]*p[=e]z). [L., imperative of recipere to take
   back, take in, receive. See {Receive}.]
   A formulary or prescription for making some combination,
   mixture, or preparation of materials; a receipt.
   [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. a set of directions for preparing food from its
    ingredients.
    [PJC]
 
   4. a method or procedure for accomplishing a goal by defined
    steps; -- implying a high probability of achieving the
    goal; as, a recipe for success. Also used in a negative
    sense, as, a recipe for disaster.
    [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top