ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattner

R AE1 T N ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattner-, *rattner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rattner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rattner*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Convicted serial killer Harold Trattner... is believed to be amongst a group... of 3 death row inmates... who overpowered guards whilst on transit... from a holding cell in Angola this morning.Der Serienmörder Harold Trattner soll zu der Gruppe gehören, die heute während einer Überführung die Sicherheitsbeamten überwältigten. The Last Horror Movie (2003)
Harold Trattner received the death penalty 3 years ago... for the massacre of 6 teenagers... during a summer camp vacation in Vermont.Harold Trattner wurde vor 3 Jahren zum Tode verurteilt, wegen eines Massakers an 6 Teenagern in einem Sommercamp in Vermont. The Last Horror Movie (2003)
BOOTH: How did you meet Gavin Nichols, Ms. Trattner?Wie haben Sie Gavin Nichols getroffen, Ms. TrattnerThe Widow's Son in the Windshield (2007)
BOOTH: Ms. Trattner, do you thinkMs. Trattner, glauben Sie... The Widow's Son in the Windshield (2007)
Thank you, Miss Trattner.Danke, Miss TrattnerThe Widow's Son in the Windshield (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTNER R AE1 T N ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top