ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poundstone

P AW1 N D S T OW2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poundstone-, *poundstone*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poundstone มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poundstone*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't ask questions, Lloyd, not until you stop dressing like Paula Poundstone.- Stell keine Fragen, Lloyd, nicht, bis du aufhörst, dich anzuziehen wie Paula PoundstoneThe Day Fuckers (2007)
Who is Paula Poundstone?Wer ist Paula PoundstoneThe Day Fuckers (2007)
REPORTER 2: That's Poundstone from DOD.Das ist Poundstone vom Verteidigungsministerium. Green Zone (2010)
Hey, Chief, Clark Poundstone, Pentagon Special intelligence Unit.Hey Chief. Clark Poundstone, Pentagon Special Intelligence Unit. Green Zone (2010)
- Poundstone?- PoundstoneGreen Zone (2010)
- Yeah, Poundstone.- Ja, PoundstoneGreen Zone (2010)
Poundstone's got him locked up tight.Poundstone schirmt ihn konsequent ab. Green Zone (2010)
If you want that, go work with Poundstone.Dann arbeiten Sie lieber mit PoundstoneGreen Zone (2010)
Poundstone's unit have him under wraps.Poundstones Einheit hält das geheim. Green Zone (2010)
If Poundstone met Al Rawi in Jordan, what's he hiding?Wenn Poundstone Al Rawi in Jordanien traf, was verschweigt er? Green Zone (2010)
Give me Clark Poundstone's movements, same period.Zeigen Sie mir Clark Poundstones Aktivitäten. Dieselbe Zeit. Green Zone (2010)
Passenger Clark Poundstone routed Washington, DC to Amman, Jordan.Passagier Clark Poundstone reiste von Washington DC nach Amman, Jordanien. Green Zone (2010)
Poundstone's hunting Al Rawi.Poundstone jagt Al Rawi. Green Zone (2010)
Poundstone's just called a press briefing downstairs.Poundstone hat gerade die Presse zusammengetrommelt. Green Zone (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
POUNDSTONE P AW1 N D S T OW2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top