ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paul?

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paul?-, *paul?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's Paul? Come on, Paul, stop messing about.มาสิ พอล หยุดล้อเล่นเกี่ยวกับ Help! (1965)
- Paul? - Look, what you've done.ดูสิ่งที่คุณทำ Help! (1965)
- Cos I never am, am I Paul? Here, cop this, one hand!ที่นี่ตำรวจนี้มือข้างหนึ่ง Help! (1965)
- Paul? - I don't get it.l don't get it. Big (1988)
"Okay," Paul? "Okay"?"โอเค" พอล? "โอเค"? Dante's Peak (1997)
Paul? Paul, what are you doing?พอล คุณทำอะไรน่ะ The Longest Yard (2005)
Paul? Are you coming downstairs to eat?พอล ลูกจะลงมากินข้าวมั๊ยเนี่ย Juno (2007)
But Paul? Paul designed all of the secret war rooms for General Mountbatten.แต่พอลล่ะ พอลออกแบบฐานรบให้นายพลเมาท์แบทเทิลนะ Julie & Julia (2009)
Are you injured, Paul? Are you okay?คุณบาดเจ็บตรงไหนมั้ย พอล คุณโอเคมั้ย Buried (2010)
- Paul? Paul is that you?- พอล พอล นั่นคุณรึเปล่า Buried (2010)
Paul? Paul?พอล พอล Buried (2010)
- What do you think of me now, Paul? - You wouldn't dare.- ไงล่ะ พอล? Broad Daylight (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paul?Do you think we'll make it to the airport in time, Paul?

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paul \Paul\, n.
   See {Pawl}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paul \Paul\, n.
   An Italian silver coin. See {Paolo}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawl \Pawl\, n. [W. pawl a pole, a stake. Cf. {Pole} a stake.]
   (Mach.)
   A pivoted tongue, or sliding bolt, on one part of a machine,
   adapted to fall into notches, or interdental spaces, on
   another part, as a ratchet wheel, in such a manner as to
   permit motion in one direction and prevent it in the reverse,
   as in a windlass; a catch, click, or detent. See Illust. of
   {Ratchet Wheel}. [Written also {paul}, or {pall}.]
   [1913 Webster]
 
   {Pawl bitt} (Naut.), a heavy timber, set abaft the windlass,
    to receive the strain of the pawls.
 
   {Pawl rim} or {Pawl ring} (Naut.), a stationary metallic ring
    surrounding the base of a capstan, having notches for the
    pawls to catch in.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top