Search result for

puts

(48 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puts-, *puts*, put
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putschการพยายามยึดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
It puts you in kind of high demand.มันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
When you log on to RIPLEY, she puts a bug in your system.เมื่อคุณเข้าระบบของริปลี่ มันจะส่งข้อมูลบางอย่างเข้าในระบบ WarGames: The Dead Code (2008)
That puts me on the hook for another four charges.การทำแบบนั้น ทำให้ฉันได้เพิ่มอีก 4 ข้อหา Safe and Sound (2008)
Here, energy puts on a fantastic show every night.ที่นี่, คุณจะได้เห็นโชว์ตระการตา จากพลังงานทุกค่ำคืน Home (2009)
It photographs everything behind you and puts it in front of you.มันจะถ่ายภาพทุกอย่างทางด้านหลังนาย แล้วเอามาแสดงด้านหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now the buckle puts holes into my back.ตอนนี้ หัวเข็มขัดทำให้หลังฉันเป็นรู Dead Like Me: Life After Death (2009)
I know you can, that's why, when he puts you in the choke move, you're gonna go to sleep, it's that easy.ฉันรู้นะว่านายสามารถทำได้ นั่นเป็นเพราะอะไรหล่ะ เมื่อเขาผลักใสล็อคคอนายไว้ หยุดไม่ให้นายเคลื่อนไหวได้ นายคงจะถูกชกน็อคหลับ มันคงไม่ใช่งานง่าย Fighting (2009)
What you have done here today puts all of us in your debt.ทุกอย่างที่คุณทำวันนี้ ทำให้เราเป็นหนี้พวกคุณ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
This puts us in the major league, and that is mainly down to you.นี่พาเราไปสู่ เมเจอร์ลีก และนั้นคือคุณ Confessions of a Shopaholic (2009)
Any sport that puts a limit on your score is a complete waste of time.กีฬาอะไรก็ตามที่จำกัดแต้มสูงสุดเอาไว้ ถือว่าไร้สาระ Duplicity (2009)
Tampons. She gets tampons. She puts them in her kids' ears.ผ้าอนามัย เธอจะเอาผ้าอนามัยไปอุดหูลูกเธอ The Final Destination (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
putsMy mother always puts my sister before me.
putsYour excellent work puts me to shame.
putsHe puts aside a little money each month.
putsShe puts on eye shadow.
putsThat sure puts me on the spot.
putsHis story puts me in mind of my past days.
putsYour word puts me in fear of death.
putsI don't know how she puts up with the noise of a jet plane.
putsHe puts up with these terms.
putsAs he wants to buy a car, he puts aside money.
putsHe puts ten dollars aside every week.
putsMy mother always puts on kimono at home.

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTS    P UH1 T S
PUTSCH    P UH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puts    (v) (p u1 t s)
puts    (v) (p uh1 t s)
putsch    (n) (p u1 ch)
putsches    (n) (p u1 ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putsch {m}; Staatsstreich {m} [pol.]putsch; coup détat; coup; revolt [Add to Longdo]
Putschist {m}putschist [Add to Longdo]
putschento revolt [Add to Longdo]
schränktputs crosswise [Add to Longdo]
stülptputs over [Add to Longdo]
verschiebtputs off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
アップツーデート[, apputsu-de-to] (adj-na,n) up to date [Add to Longdo]
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera) [Add to Longdo]
ネプツニウム[, neputsuniumu] (n) neptunium (Np) [Add to Longdo]
ネプツニウム系列[ネプツニウムけいれつ, neputsuniumu keiretsu] (n) neptunium series [Add to Longdo]
ミュンヘン一揆[ミュンヘンいっき, myunhen ikki] (n) Beer Hall Putsch (1923); Munich Putsch [Add to Longdo]
ライプツィヒ[, raiputsuihi] (n) Leipzig [Add to Longdo]
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
気取子[きどこ, kidoko] (n) (See 気取る・きどる) girl who puts on airs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  puts
     gag; joke
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top