ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punjab

P AH0 N JH AA1 B   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punjab-, *punjab*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You married this simple girl from Punjab and left her there to suffer for four years...คุณแต่งงานกับหญิง เรียบๆคนนี้จากปันจาบ และปล่อยเธอให้อดทน อยู่ที่นั่นถึง4ปี Namastey London (2007)
Punjab is truly the food supplier of India...ปันจาบเป็นแหล่งส่งออก อาหารของอินเดีย... Namastey London (2007)
My daughter's got two in-Iaws in a single year... one in Punjab and one in London.ลูกสาวฉันเป็นโสดในกฏหมายสองฉบับ กฏหมายในปันจาบและกฏหมายในลอนดอน เกิดอะไรขึ้น? Namastey London (2007)
We steam-cleaned the garage, had some killer take-out from Punjab Palace.ได้นักฆ่าบางคนออกจาก Punjab Palace Tower Heist (2011)
PUNJAB PROVINCE 50 miles north of Lahore, PAKISTANจังหวัดปัญจาบ 50 ไมล์ทางเหนือของเมืองลาฮอร์, ปากีสถาน London Has Fallen (2016)
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy.เหมือนในปี 1008... ตอนอนันดาพาลา ทนทุกข์กับความปราชัยของซาฮีส์... และมาฮ์มูดถล่มรัฐปัญจาบจนราบ Split (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNJAB    P AH0 N JH AA1 B
PUNJAB    P AH1 N JH AE2 B
PUNJAB'S    P AH0 N JH AA1 B Z
PUNJAB'S    P AH1 N JH AE2 B Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁遮普[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan, #84,982 [Add to Longdo]
旁遮普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan, #93,407 [Add to Longdo]
旁遮普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジャブ語[パンジャブご, panjabu go] (n) Punjabi (language); Panjabi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Punjab
      n 1: a historical region on northwestern India and northern
           Pakistan

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top