ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prickleback

P R IH1 K AH0 L B AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prickleback-, *prickleback*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRICKLEBACK P R IH1 K AH0 L B AE2 K
PRICKLEBACKS P R IH1 K AH0 L B AE2 K S

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prickleback \Pric"kle*back`\, Pricklefish \Pric"kle*fish`\, n.
   (Zool.)
   The stickleback.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickleback \Stic"kle*back`\, n. [OE. & Prov E. stickle a
   prickle, spine, sting (AS. sticel) + back. See {Stick}, v.
   t., and cf. {Banstickle}.] (Zool.)
   Any one of numerous species of small fishes of the genus
   {Gasterosteus} and allied genera. The back is armed with two
   or more sharp spines. They inhabit both salt and brackish
   water, and construct curious nests. Called also {sticklebag},
   {sharpling}, and {prickleback}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prickleback
   n 1: small elongate fishes of shallow northern seas; a long
      dorsal fin consists entirely of spines
   2: small (2-4 inches) pugnacious mostly scaleless spiny-backed
     fishes of northern fresh and littoral waters having elaborate
     courtship; subjects of much research [syn: {stickleback},
     {prickleback}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top