ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porpoises

P AO1 R P AH0 S AH0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porpoises-, *porpoises*, porpoise
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
But for some reason, small cetaceans, dolphins and porpoises, aren't protected.มีกลุ่มองค์กรหลาย ต่อหลายกลุ่มในญี่ปุ่น กองทุนเพื่อสัตว์โลก กลุ่มกรีนพีซ The Cove (2009)
New here. Does the same go for porpoises?- ขอโทษที สมาชิกใหม่น่ะ Confession (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PORPOISES    P AO1 R P AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porpoises    (n) pˈɔːpəsɪz (p oo1 p @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top