ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popes

P OW1 P Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popes-, *popes*, pope
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
Not Kings, not Popes.ไม่ว่าจะพระราชา พระสันตะปาปา Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
I am Stefania Vaduva Popescu, and our roots run even deeper.ฉันชื่อ สเตฟาเนีย วาดูวา โพเพสโค และต้นกำเนิดของเราก็ลงรากลึกมาก Volcanalis (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
POPES    P OW1 P Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Popes    (n) pˈoups (p ou1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top