ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pommer

P AA1 M ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pommer-, *pommer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pommer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pommer*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best quality!Pommery? Face of the Frog (1959)
George Pommerton Kimball..."- George Pommerton Kimball." Send Me No Flowers (1964)
Of peter and his prussians in mecklenburg And charles and his swedes in pomerania Made george and stanhope eager to come to terms with france.Peters und seiner Preußen in Mecklenburg... und Karls in Pommern waren George und Stanhope bedacht... Dennis Moore (1973)
Unca and Auntie had an inn in a village there.Onkel François und Tante Rachel hatten ein Gasthaus im Dorf Pommeraye. Betty (1992)
Heidsieck, Pommery, Veuve Cliquot... Moet Chandon...Heidsieck, Pommery, Veuve Clicquot, Moët Chandon, Mumm! Nobody Loves Me (1994)
Yesterday came the Vikings tomorrow it'll be the Saxons!Gestern kamen die Wikinger, morgen Pommern oder Sachsen. Stara basn. Kiedy slonce bylo bogiem (2003)
Pommery is on its way, Fred.Mehr Pommery! Chéri (2009)
One of his most regular customers was Fred Peloux, known as Chéri, the rich but neglected son of another celebrated courtesan.Der Pommery ist unterwegs. Einer seiner treusten Kunden war Fred Peloux, genannt Cheri. Ein reicher, aber vernachlässigter Sohn einer weiteren Kurtisane. Chéri (2009)
Something else to get you started?Pommery, wie üblich. Chéri (2009)
Pommery last.Pommery zum Ein- und Ausstimmen. Chéri (2009)
Today I was the Prime Minister Mecklenburg-Western Pomerania, and was looking for someone his Public relations, and I do now.Ich war heute beim Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, und der hat jemanden gesucht für seine Public Relations und das mach ich jetzt. Zettl (2012)
Even though it's the state of the art for East Germany in 1991.Auch wenn es der neuste Stand von 1991 in Mecklenburg-Vorpommern ist, Stromberg - Der Film (2014)
... that Mecklenburg and West Pomerania...Ich sage bewusst, die Gewähr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern... Kundschafter des Friedens (2017)
It was another girl, a Miss Pommery, 1926.Es war ein anderes Mädchen, eine Miss Pommery, Jahrgang 1926. The Philadelphia Story (1940)
There are certain things about that other girl that Miss Pommery, '26, I rather like.Es gibt bestimmte Dinge an dem anderen Mädchen, dieser Miss Pommery von 1926, die ich mag. The Philadelphia Story (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary
POMMER    P AA1 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mecklenburg-Vorpommern {n}Mecklenburg-Western Pomerania [Add to Longdo]
Pommern {n}Pomerania [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top