ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

philosophies

F AH0 L AA1 S AH0 F IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philosophies-, *philosophies*, philosophie , philosophy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two different parenting philosophies and a talent show to prove which one of us is right... in front of hundreds of people.พ่อแม่สองบ้านที่มีหลักการเลี้ยงลูกแตกต่างกัน และงานแสดงของโรงเรียนต่อหน้าคนนับร้อย จะได้พิสูจน์กันว่าใครถูกกันแน่ Searching (2011)
I can see that you feel very empowered by the philosophies of The Beast.หมอดูออกว่าคุณรู้สึกมีอำนาจมาก จากความเชื่อเรื่องอสูร Split (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHILOSOPHIES F AH0 L AA1 S AH0 F IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosophies (n) fˈɪlˈɒsəfɪz (f i1 l o1 s @ f i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philosophy \Phi*los"o*phy\ (f[i^]*l[o^]s"[-o]*f[y^]), n.; pl.
   {Philosophies} (f[i^]*l[o^]s"[-o]*f[i^]z). [OE. philosophie,
   F. philosophie, L. philosophia, from Gr. filosofi`a. See
   {Philosopher}.]
   1. Literally, the love of, inducing the search after, wisdom;
    in actual usage, the knowledge of phenomena as explained
    by, and resolved into, causes and reasons, powers and
    laws.
    [1913 Webster]
 
   Note: When applied to any particular department of knowledge,
      philosophy denotes the general laws or principles under
      which all the subordinate phenomena or facts relating
      to that subject are comprehended. Thus philosophy, when
      applied to God and the divine government, is called
      theology; when applied to material objects, it is
      called physics; when it treats of man, it is called
      anthropology and psychology, with which are connected
      logic and ethics; when it treats of the necessary
      conceptions and relations by which philosophy is
      possible, it is called metaphysics.
      [1913 Webster]
 
   Note: "Philosophy has been defined: -- the science of things
      divine and human, and the causes in which they are
      contained; -- the science of effects by their causes;
      -- the science of sufficient reasons; -- the science of
      things possible, inasmuch as they are possible; -- the
      science of things evidently deduced from first
      principles; -- the science of truths sensible and
      abstract; -- the application of reason to its
      legitimate objects; -- the science of the relations of
      all knowledge to the necessary ends of human reason; --
      the science of the original form of the ego, or mental
      self; -- the science of science; -- the science of the
      absolute; -- the science of the absolute indifference
      of the ideal and real." --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   2. A particular philosophical system or theory; the
    hypothesis by which particular phenomena are explained.
    [1913 Webster]
 
       [Books] of Aristotle and his philosophie. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We shall in vain interpret their words by the
       notions of our philosophy and the doctrines in our
       school.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Practical wisdom; calmness of temper and judgment;
    equanimity; fortitude; stoicism; as, to meet misfortune
    with philosophy.
    [1913 Webster]
 
       Then had he spent all his philosophy. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Reasoning; argumentation.
    [1913 Webster]
 
       Of good and evil much they argued then, . . .
       Vain wisdom all, and false philosophy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The course of sciences read in the schools. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   6. A treatise on philosophy.
    [1913 Webster]
 
   {Philosophy of the Academy}, that of Plato, who taught his
    disciples in a grove in Athens called the Academy.
 
   {Philosophy of the Garden}, that of Epicurus, who taught in a
    garden in Athens.
 
   {Philosophy of the Lyceum}, that of Aristotle, the founder of
    the Peripatetic school, who delivered his lectures in the
    Lyceum at Athens.
 
   {Philosophy of the Porch}, that of Zeno and the Stoics; -- so
    called because Zeno of Citium and his successors taught in
    the porch of the Poicile, a great hall in Athens.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top